การสร้างรถเคลื่อนที่


ตัวอย่างการเขียน Story Board


ตัวอย่างการเขียน Story Board  เรื่องสวยได้ไม่แคร์สื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานตัดต่อภาพยนตร์  การสร้างภาพยนตร์การ์ตุนแอนิเมชั่น 2D หรือสำหรับการสร้างงานในรูปแบบสื่อต่าง ๆ  ซึ่ง Story Board Read the rest of this entry

รูปแบบของไฟล์วิดีโอ


รูปแบบของไฟล์วิดีโอ

ไฟล์วิดีโอที่จะนำมาใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีด้วยกันหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันทั้งขนาดไฟล์และคุณภาพของภาพและเสียง ไฟล์วิดีโอแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน Read the rest of this entry

กล้องวิดีโอ


กล้องวิดีโอ

กล้องวิดีโอเป็นอุปกรณ์สำคัญของการทำวิดีโอ จะทำหน้าที่เก็บภาพและเสียงแล้วเขียนลงในสื่อบันทึก เพื่อให้ผู้ใช้เปิดขึ้นมาดูในภายหลังได้ ปัจจุบันกล้องวิดีโอนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Read the rest of this entry

อุปกรณ์ที่ในการจัดเก็บข้อมูลวีดีโอ


อุปกรณ์ที่ในการจัดเก็บข้อมูล

CD-RW นั้นดูคล้ายกับ CD-ROM มากต่างกับเพียงการทำงาน โดย CD-ROM ทำหน้าที่อ่านอย่างเดียว แต่ CD-RW นั้นยอมให้มีการบันทึกข้อมูลและบันทึกได้หลายพันครั้ง CD-RW drive นั้นต่างจาก CD-ROM drive ทั่ว ๆ ไปตั้งแต่มันสามารถที่จะใช้ laser ในการใช้พลังงานในการทำงานที่ต่าง level กัน laser ที่ level สูงสามารถทำให้เกิดช่องที่เรียกว่า แลนด์ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและใช้ laser ที่ level ต่ำในการอ่านข้อมูลโดยไม่ทำลายพื้นผิวของแผ่นแต่อย่างใด Read the rest of this entry

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Corew VideoStudio Pro X5


การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม  Corew VideoStudio Pro X5

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรองรับการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่ใหญ่ขึ้น สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอ จำเป็นต้องมีสเปคที่สูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป (Home USER) เพราะโปรแกรมตัดต่อวิดีโอในปัจจุบันต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงขึ้นด้วย เพื่อการทำงานที่ดี คอมพิวเตอร์จะมีบทบาทในช่วงการตัดต่อจนถึงการบันทึกวิดีโอใส่สื่อข้อมูลเพื่อเผยแพร่ โดยปกติแล้วคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพราะวิดีโอเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก หรือมีกระบวนการบีบอัดที่ซับซ้อนจึงต้องการพลังในการประมวลผลที่สูงด้วย โปรแกรม  Corew VideoStudio Pro X5  จึงได้มีการกำหนดความต้องการสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ Read the rest of this entry

การสร้างฉาก Blue Screen


การสร้าง Mask Frame ให้กับวิดีโอ


การเคลื่อนที่วิดีโอ


การซ้อนวิดีโอ


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,468 other followers