ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วิชาการออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว รหัสวิชา ง30202ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: