ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วิชาการออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว รหัสวิชา ง30202

คลิ๊กตรวจสอบคะแนน –>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คลิ๊กตรวจสอบคะแนน –>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

คลิ๊กตรวจสอบคะแนน –>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6

คลิ๊กตรวจสอบคะแนน –>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7

คลิ๊กตรวจสอบคะแนน –>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8

คลิ๊กตรวจสอบคะแนน –>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9

……….

โฆษณา
 1. พิมพ์ สุขารมณ์

  ขอบคุณค่ะ
  นางสาวพิมพ์ สุขารมณ์
  เลขที่32 ม.4/1
  เลขประจำตัว18230

 2. ขอบคุณค่ะ
  น.ส นงลักษณ์ มณฑา เลขที่ 26 ม.4/6
  เลขประจำตัวนักเรียน 18280

 3. ขอบคุณคะ
  น.ส.สุณัฐชา อุตตาลกาญจนา
  เลขที่ 22 ม.4/5
  เลขประจำตัว 18088

 4. ขอบคุณค่ะ
  น.ส นงลักษณ์ มณฑา
  เลขที่26 ม.4/6
  เลขประจำตัว 18280

 5. ขอบคุนค่ะ
  ม.4/6เลขที่31รหัสประจำตัว19018 จิราภรณ์ ศรศิริ

 6. ขอบคุณค่ะ
  น.ส.รติกาล วงศ์เวช ม.4/7 เลขที่ 31 เลขประจำตัว 18193

 7. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวกุลยา เก็กง้วน
  ม.4/9 เลขที่ 31
  เลขประจำตัว 18401

 8. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวบุณยาพร กอบธัญกิจ
  ม.4/9 เลขที่ 11
  เลขประจำตัว 17925

 9. ได้คะแนนครบเหมือนเพื่อน ค่อยยังชั่วหน่อย
  น.ส.พัชรพร ฟักเงิน ชั้น ม.4/7 เลขที่ 30
  เลขประจำตัว 18191

 10. ขอบคุณค่ะ
  นางสาววริศรา อินสละ
  ม.4/9 เลขที่25
  เลขประจำตัว 18081

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: