ห้อง 5/8

Advertisements
 1. ประเภทสื่อ : สารคดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  Main Idea :เพื่อเป็นสือบอกไห้ทุกคนอนุรักษ์ธรรมชาติ
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : บริเวณรอบๆโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ฉากที่1
  เวลา 14 วินาที
  รายละเอียด ภาพแพลนแนวนอนจากซ้ายไปขวาบรรยากาศทุ่งนาต้นไม้ท้องฟ้าไปสุดตรงถนนและเสาไฟ
  บท
  ปัจจุบันโลกของเรามีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเป็นเพราะว่ามนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงผลเสีย
  ฉากที่2
  เวลา 8 วินาที
  รายละเอียด ภาพแพลนบรรยากาศนาที่เตรียมสำหรับหว่านข้าวและต้นไม้รอบๆ
  บท
  ที่จะตามมามีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายโดยการู้ไม่ว่าสิ่งอำนวยต
  ความสะดวก
  ฉากที่3
  เวลา 12 วินาที
  รายละเอียด โฟกัสกล้อฃไปที่ผักเน้นบวบและแพลนภาพไปที่คนเดินชมสวนผักเป็นภาพอพลนจากซ้ายไปขวา
  บท
  นั้นจะทำไห้เกิดมลพิษที่มีปลกระทบต่อชีวิตมนุษย์,สิ่งแวดล้อมและทำลายโลกของเราด้วยโชคดีที่ชนบทยังมีต้นไม่และทรัพยากรธรรมชาติอยู่
  ฉากที่4
  เวลา 5 วินาที
  รายละเอียด ภาพคนเดินชมดอกไม้สีเหลืองเป็นภาพเต็มตัวคนกับดอกไม้
  บท
  ซึ่งต่างจากเขตชุมชนแออัดในเมือง
  ฉากที่5
  เวลา 19 วินาที
  รายละเอียด ภาพแมลงปอกำลังจับบนกิ่วไม้ยอดหญ้าเล็กๆแล้วบินไป
  บทถึงชนบทจะไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ก็มีอากาศที่บริสุทธิ์ไห้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย (ดนตรี)
  ฉากที่6
  เวลา 20 วินาที
  รายละเอียด ภาพเต็มตัวบรรยากาศคนเดินสูดอากาศบริสุทธิและเดินมองธรรมชาติบริเวณสะพานปูนแล้วแพลนไท้องฟ้า
  บท
  เสียงดนตรีประกอบ
  ฉากที่7
  เวลา16 วินาที
  รายละเอียด ภาพโฟกัสที่ดอกไม้แล้วแพลนภาพขึ้นไปด้านบนไปหาหน้าคนที่ถือต้นไม้
  บท
  เราจะเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นไม้ค่ะตามมาเลย
  ฉากที่8
  เวลา 9 วินาที
  รายละเอียด ภาพครึ่งตัวคนเดินไปปลูกต้นไม้
  ฉากที่9
  เวลา34 วินาที
  รายละเอียด ภาพคนปลูกต้นไม้เต็มตัวเน้นไปตรงบริเวณมือที่กำลังปลูกต้นไม้แล้วแพลนไปหาหน้าคน
  บท
  นี่เราก็ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วระคะต้นไม้จะช่วยเพิ่มออกซิเตนไห้แก่สิ่งมีชีวิตแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ
  ฉากที่10
  เวลา14 วินาที
  รายละเอียด ภาพแพลนจากลูตาลด้านล่างขึ้นไปบนยอดตาล
  บท
  เสียงดนตรีประกอบ
  ฉากที่11
  เวลา19 วินาที
  รายละเอียด ภาพต้นไม้แพลนไปหาแมลงที่เกาะอยู่บนต้นไม้และท้องฟ้า
  บท
  เนื่องจากคนส่วนมากยังไม่ทราบและยังไม่เจ้าใจลึกซึ้งถึงประโยชน์ที่ได้รับจากแมลงทำไห้ไม่เห็นความสำคัญของแมลงที่เป็นประโยชน์และในบางครั้งทำลายแมลงเหล่านี้ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการไช้สารเคมีที่มีพิษร้ายแรง
  ฉากที่12
  เวลา 9 วินาที
  รายละเอียด ภาพสวนดาวเรืองและแพลนไปหาต้นดอกรัก
  บท
  ไนการฆ่าแมลงได้ทุกชนิดไม่จำเพราะเจอะจงและใช้อย่างเกินความจำเป็นทำไห้แมลวที่เป็นประโยชน์ถูกทำลาย
  ฉากที่13
  เวลา7 วินาที
  รายละเอียด ภาพผลของกระถินแพลนไปหาส่วนอื่นๆของผลกระถิน
  บท
  ไปด้วยแมลงเหล่านี้หลายชนิดที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่น
  ฉากที่14
  เวลา11 วินาที
  รายละเอียด ภาพมุมตรงซูมนกกำลังบินบนท้องฟ้าจนสุดสายตาแล้วหักกล้องลวมาบริเวณนา
  บท
  ดนตรีประกอบ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 2. MV เพลงอย่าไห้ความหวัง
  ประเภทสื่อ: mv
  เวลา:3 นาที
  ฉากที่1
  เวลา30 วิ
  Main Idea : เพื่อสะท้อนถึงความรุ้สึกคนที่แอบรักข้างเดียว
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ตัวละคร ตุ๊กตา, ดา
  รายละเอียด คุยกันระหว่างเพื่อนแพรนภาพรอบๆแล้วโฟกัสที่คนคุยกัน
  บทสนทนา
  ดา:เห้ยแก! อีกไม่กี่วันก็วันวาเลนไทน์แล้วตรงกับไกล้สอบพอดีเลย
  ตุ๊กตา: อืม
  ฉากที่2
  เวลา30 วิ
  ตัวละครดา ตุ๊กตา โน่
  รายละเอียด โน่เดินมา ตุ๊กตาดีไจ
  ( เพลง)
  ฉากที่3
  เวลา 30วิ
  ตัวละคร ตุ๊กตา โน่
  รายละเอียด โน่กับตา
  เล่นด้วยกัน
  ( เพลง)
  ฉาก4
  เวลา30 วิ
  ตัวละคร โน่ ตา อุ้ม
  รายละเอียด โน่ กับตาติวหนังสือกันแล้วดาเดินผ่าน ตาเห็นแล้วเสียไจเลยวิ่งหนี
  (เพลง)
  ฉาก5
  เวลา30 วิ
  ตัวละคร อุ้ม
  รายละเอียด ลิปซิง
  ฉากที่6
  เวลา15 วิ
  ตัวละคร ตา
  รายละเอียด โน่โทรหาตา
  (เพลง)
  ฉากที่7
  เวลา15วิ
  ตัวละคร โน่ ตา
  รายละเอียด โน่เดินผ่านตาเห็นแล้วก็ดีใจ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 3. หนังสั้นเรื่องความหวัง
  ประเภทสื่อ หนั้งสั้น
  เวลา 1 นาที
  ชื่อเรื่อง ความหวัง
  Main Idea :เพื่อนได้แอบรักกับเพื่อนโดยที่เพื่อนยังไม่มีแฟนเลยมีความหวัง
  เป้าหมาย เยาวชนทุกคน
  ฉากที่1
  เวลา วินาที
  ลายละเอียด ภาพแพลนบรรยากาศรอบๆทั่วไป
  ฉากที่2
  เวลา10 วินาที
  ตัวละคร อุ้ม
  ลายละเอียด อุ้มกำลังเดินเข้าห้องเรียน
  ฉากที่3
  เวลา20 วินาที
  ตัวละคร อุ้มนัด
  รายละเอียด ภาพเต็มตัวอุ้มกำลังเดินเข้ามาหานัด
  บทสนทนา
  อุ้ม ขอโทษนะ ตรงนี้มีคนนั่งไหมอ่ะ
  นัด ไม่มี
  อุ้ม งั้นขอนั่งด้วยคนนะ
  นัด ครับ
  ฉากที่4
  เวลา5 วินาที
  ตัวละคร อุ้มนัด
  รายละเอียด 1ภาพเต็มตัวเอุ้มนั่งเขียนและนัดแอบมอง
  2 อุ้มหะนหน้ามานัดหะนหน้าหนี
  ฉากที่5
  เวลา15 วินาที
  ตัวละคร อุ้มนัด
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวอุ้มกับนัดเดินคุยกัน
  บทสนทนา
  นัด อุ้มถามอะไรหน่อยดิ
  อุ้ม ห๊ะ! ถามอะไรหรอ
  นัด อุ้มมีแฟนยังอ่ะ
  อุ้มอ๋อยังไม่มีอ่ะ
  นัด เเอบดีใจ
  นัด งั้นไปเรียนกันดีกว่า
  อุ้ม อืม ไปดิ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 4. ประเภทสื่อ Teaser
  หัวเรื่อง เพลงคำยินดี
  เวลา 1 นาที
  ชื่อเรื่อง เพลงคำยินดี
  เป้าหมาย เยาวชนทุกคน
  บท (sclip)
  ฉากที่1
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.ภาพนิ่ง มีข้อความว่า “ความรัก”
  ฉากที่2
  เวลา 5 วินาที
  รายละเอียด
  1.ภาพนิ่ง มีข้อความว่า “ระหว่าง”
  ฉากที่3
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.รูปภาพตัวละคร ผู้ชาย
  ฉากที่4
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.รูปภาพตัวละคร ผู้หญิง
  ฉากที่5
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.มีภาพพื้นหลังเป็นภาพนิ่ง ข้อความว่า “ในที่แห่งนี้”
  ฉากที่6
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  มีภาพพื้นหลังเป็นภาพนิ่ง ข้อความว่า “ยังมีความทรงจำที่แสนดี”
  ฉากที่7
  เวลา 8 วินาที
  ตัวละคร โฟกค์ ตุ๊กตา อุ้ม
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งเห็นโฟกค์กับตุ๊กตากำลังเดิน
  2.ภาพครึ่งเห็นโฟกค์กับตุ๊กตากำลังเดิน และเห็นอุ้มนั่งมองโฟกค์กับตุ๊กตา
  ฉากที่8
  เวลา 22 วินาที
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็ม กำลังเขียนข้อความ
  ฉากที่8
  เวลา 13 วินาที
  รายละเอียด
  1.ตัวหนังสือเลื่อนขึ้นไปข้างบน มีข้อความว่า “คำยินดี #Klear The Storyteller genie records #Cover by A”
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 5. ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main Idea :แนะนำไห้ทุกคนอนุรักษ์ความเป็นไทย
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 1นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวแพลนจากซ้ายไปขวา เพื่อให้เห็นผ้าทอลายต่างๆ
  บทสนทนา
  อุ้ม: ผ้าทอลายโบราณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี กลุ่มลาวเวียงอพยพจากประเทศลาวเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ กว่า 300 ปี เก็บทอลายผ้าโบราณกว่า 500 ลายติดตัวมา
  ฉากที่ 3
  เวลา 7 วินาที
  ตัวละคร ตุ๊กตา
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวตุ๊กตาใส่ผ้าไหม
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา: ตอนนี้นะค่ะ ที่ศุนย์ผ้าทอ ใจดีมาก ให้ดิฉันได้ลองใส่ชุดผ้าไหมสวยมากเลยค่ะ
  ฉากที่ 4
  เวลา 16 วินาที
  ตัวละคร ตุ๊กตา
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวตุ๊กตากำลังพูด
  2.ภาพซูมเน้นที่ลายผ้า
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา: นี่นะคะ คือผ้าไหมที่เย็บแบบกระดูกงู ข้างบนเป็นลายมะเขือผ่า ส่วนข้างล่างเป็นลายดาวค้ำเดือน เป็นผ้าที่มีรายละเอียดมาก ใช้เวลาในการทอทั้งหมด 6 เดือนเต็มๆ
  ฉากที่ 5
  เวลา 40 วินาที
  ตัวละคร อุ้ม
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มและซูมเน้นบางจุด
  บทสนทนา
  อุ้ม: ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาว่า ก่อนแต่งงาน เจ้าสาวจะต้องทอผ้าด้วยมือ ตั้งแต่การปั่นฝ้าย ทอเป็นผืนผ้า แล้วนำมารวมเป็นชุดเครื่องนอน ซึ่งจะนำส่งให้แม่ของเจ้าบ่าวเพื่อพิจารณาว่าจะรับเป็นสะใภ้ได้หรือไม่ เพราะฉะนั้น ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์จึงจะมีความประณีตสวยงาม และใส่ความตั้งใจอย่างมากนั่นเองค่ะ นี่นะคะ ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ เป็นที่1 ของโลก รับรองโดย ยูเนสโก้
  ฉากที่ 6
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร ตุ๊กตา
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวตุ๊กตา
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา: ที่เห็นถืออยู่นี่ เป็นผ้าฝ้ายแกรมไหม ในประเทศไทยไม่มีใครสามารถทอได้แบบนี้ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความรู้กับพวกเรา ขอขอบคุณศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ขอบคุณค่ะ

  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 6. ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main Idea :แนะนำอาคาร6
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : อาคาร6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ลายละเอียด
  ฉากที่1 อาคาร6
  เวลา : 0.09 นาที
  รายละเอียด
  เป็นภาพแพลนอาคาร6กล้องด้านหน้า จากซ้ายไปขวา
  ฉากที่2 แนะนำ
  เวลา : 0.22 นาที
  รายละเอียด
  เป็นภาพจากเสาธง แพลนลงมาที่ตุ๊กตา
  บท
  ตุ๊กตา: สวัสดีนะค่ะวันนี้เราจะมาพบกับอาคาร6 และพิธีกร น้องตุ๊กตา นะคะ อาคารสร้างขึ้นด้วยงบประมาณราคายี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นบาทเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.1และม.4 สวัสดีคะ

 7. ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea :เพื่อนำเสนอในการเรียนต่อ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นม.5-6
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : ห้องม5/8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ลายละเอียด
  ฉากที่1ตุ๊กตาเดินเข้ามาในห้อง
  เวลา:0.06 นาที
  ตัวละคร: ตุ๊กตา,อุ้ม,อ้อ
  รายละเอียด: 1.ภาพเต็มตัวหน้าตรงตุ๊กตาเดินเข้ามาในห้องทักทายอ้อกับอุ้ม
  2. ภาพเต็มตัวหน้าตรงจากตุ๊กตาหักกล้องหันมาทางอ้อกับอุ้มเป็นภาพครึ่งตัวด้านข้าง
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา;เฮ้ย! อุ้มอ้อ
  อ้อกับอุ้ม; อ้าว! ตุ๊กตา
  ฉากที่2คุยกันเรื่องมหาลัย
  เวลา:0.07 นาที
  ตัวละคร: อุ้ม,อ้อ,ตุ๊กตา
  รายละเอียด: 1.ภาพครึ่งตัวด้านข้างทั้ง3 คนหักมุมกล้องเล็กน้อย
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา:อ้อเราไปเจอมหาลัยหนึ่งมา
  อ้อ:หุย!จิงดิ มหาลัยอะไรเหรอ
  ตุ๊กตา:มหาลัยรังสิตอ่ะ
  ฉากที่3นั่งคุยกัน
  เวลา0.12 วินาที
  ตัวละคร: อุ้มอ้อตุ๊กตา
  รายละเอียด:1.ภาพด้านข้างครึ่งตัว ทั้งสามคนคุยกัน
  บทสนทนา:
  อุ้ม; ตุ๊กตาเราก็ไปดูเว็บมหาลัยรังสิตมาเหมือนกันนะ
  ตุ๊กตา;อุ้มว่ามันดีไหมอ่ะ? เค้าเข้าไปดูมามันก็ดีเหมือนกันนะ
  อุ้ม:ก็ดีอ่ะ
  ฉากที่4 ดูนาฬิกา
  เวลา: 0.08 วินาที
  ตัวละคร: อุ้ม,อ้อ,ตุ๊กตา
  รายละเอียด:
  1.ภาพครึ่งตัวตุ๊กตาดูนาฬิกา
  2. ภาพครึ่งตัวหักมุมจากตุ๊กตามาเป็น3 คน
  บทสนทนา:
  ตุ๊กตา; นี่ก็เที่ยงครึ่งแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่า
  อุ้มกับอ้อ; ไปๆ
  ฉากที่5 ลุกไปกินข้าว
  เวลา: 0.08 วินาที
  ตัวละคร: อุ้ม,อ้อ, ตุ๊กตา
  รายละเอียด: 1.ภาพด้านข้างทั้งสามคนนั่งที่โต๊ะ
  2. ภาพหักมุมกล้องทั้งสามคนลุกจากเก้าอี้
  3.ภาพหักมุมกล้อวมาเป็นภาพเต็มตัวเดินออกไปกินข้าว
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 8. ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea : เพื่อไห้นักเรียนรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (script)
  ลายละเอียด
  ฉากที่1
  เวลา: 0.04 วินาที
  ลายละเอียด: ภาพหน้าตรงเต็มตัวนักเรียนกำลังเดินผ่านห้องสมุด
  ฉากที่2
  เวลา:0.03 วินาที
  รายละเอียด: ภาพเต็มตัวนักเรียนเดินอยู่หน้าห้องสมุดแล้วเจอครู นักเรียนหยุดตรงหน้าครูแล้วเตรียมยกมือขึ้น
  ฉากที่3
  เวลา:0.03 วินาที
  รายละเอียด:ภาพเต็มตัวนักเรียนแล้วตัดมาครึ่งตัวนักเรียนกำลังพนมมือ ด้านข้าง
  ฉากที่4
  เวลา: 0.04 วินาที
  รายละเอียด: ภาพครึ่งตัวนักเรียนกำลังไหว้ครูด้วยท่าที่ถูกต้องครูรับไหว้นักเรียน
  ฉากที่5
  เวลา:0.04 วินาที
  รายละเอียด: ภาพครึ่งตัวด้านข้างนักเรียนกับครูเอามือลงแล้วเดินผ่านไป
  สมาชิก
  1. นายอัครพงษ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 9. ตัวอย่างการส่งงานนะครับ

  หนังสั้นเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  เรื่องย่อ
  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ได้ถูก เจ้าเมืองพม่าขอไปเป็นเชลยและทางพม่าทรงเลี้ยงดูจนเติบใหญ่และเมื่อสมเด็จ พระนเรศวรโตขึ้นจึงคิดกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาให้เป็นเอกราช โดยรวบรวมสมัครพรรคพวก จนสามารถกู้เอกราชได้ในที่สุด

  สิ่งที่ต้องการสื่อ ความสามัคคี คือพลัง

  ชื่อทีม NCW Production
  สามาชิก
  1.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 1 ชั้น ม.5/1
  2.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 2 ชั้น ม.5/1
  3.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 3 ชั้น ม.5/1
  4.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 4 ชั้น ม.5/1
  5.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 5 ชั้น ม.5/1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: