ห้อง 5/6

Advertisements
 1. พงศ์ปภาพ เรวิก

  สมาชิกกลุ่ม
  1. ภาคภูมิ วันดี เลขที่ 6
  2. พงศ์ปภาพ เรวิก เลขที่ 16
  3. ชลลดา เขียวดี เลขที่ 28
  4. ณัฐยา วิมุติ เลขที่ 29
  5. เจตนิพิฐ ศรีผง เลขที่ 31
  6. ชุติมา พยัคฆมาก เลขที่ 33

 2. พงศ์ปภาพ เรวิก

  สมาชิกกลุ่ม 5/6
  1. ภาคภูมิ วันดี เลขที่ 6
  2. พงศ์ปภาพ เรวิก เลขที่ 16
  3. ชลลดา เขียวดี เลขที่ 28
  4. ณัฐยา วิมุติ เลขที่ 29
  5. เจตนิพิฐ ศรีผง เลขที่ 31
  6. ชุติมา พยัคฆมาก เลขที่ 33

 3. พงศ์ปภาพ เรวิก

  สมาชิกกลุ่ม 5/6
  1. ภาคภูมิ วันดี เลขที่ 6
  2. พงศ์ปภาพ เรวิก เลขที่ 16
  3. ชลลดา เขียวดี เลขที่ 28
  4. ณัฐยา วิมุติ เลขที่ 29
  5. เจตนิพิฐ ศรีผง เลขที่ 31
  6. ชุติมา พยัคฆมาก เลขที่ 33

 4. พงศ์ปภาพ เรวิก

  สมาชิกกลุ่ม 5/6
  1. ภาคภูมิ วันดี เลขที่ 6
  2. พงศ์ปภาพ เรวิก เลขที่ 16
  3. ชลลดา เขียวดี เลขที่ 28
  4. ณัฐยา วิมุติ เลขที่ 29
  5. เจตนิพิฐ ศรีผง เลขที่ 31
  6. ชุติมา พยัคฆมาก เลขที่ 33

 5. พงศ์ปภาพ เรวิก

  สมาชิกกลุ่ม 5/6
  1. ภาคภูมิ วันดี เลขที่ 6
  2. พงศ์ปภาพ เรวิก เลขที่ 16
  3. ชลลดา เขียวดี เลขที่ 28
  4. ณัฐยา วิมุติ เลขที่ 29
  5. เจตนิพิฐ ศรีผง เลขที่ 31
  6. ชุติมา พยัคฆมาก เลขที่ 33

 6. พงศ์ปภาพ เรวิก

  สมาชิกกลุ่ม 5/6
  1. ภาคภูมิ วันดี เลขที่ 6
  2. พงศ์ปภาพ เรวิก เลขที่ 16
  3. ชลลดา เขียวดี เลขที่ 28
  4. ณัฐยา วิมุติ เลขที่ 29
  5. เจตนิพิฐ ศรีผง เลขที่ 31
  6. ชุติมา พยัคฆมาก เลขที่ 33

 7. พงศ์ปภาพ เรวิก

  เรื่องย่อ
  เจมส์เป็นลูกเจ้าของร้านจักรยานชื่อดังแห่งหนึ่ง เจมส์มีเพื่อนสนิทชื่อ เปิ้ล วันนึงเปิ้ลมาชวนเจมส์ไปปั่นจักรยาน เจมส์ตกลงไปกับเปิ้ล และได้ขออนุญาติพ่อก่อนออกไปปั่นจักรยานกัน ระหว่างทางที่ทั้งสองปั่นจักรยานเที่ยวกัน ก็เจอกับเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ น้องมายด์ ซึ่งรถจักรยานเสียอยุ่ข้างทาง เจมส์ซึ่งช่วยซ่อมให้ แล้วเจมส์ก็ชวนน้องมายด์ไปปั่นจักรยานเล่นด้วยกัน

  ข้อคิด มิตรภาพสามารถเกิดขึ้นได้จากเส้นทางที่เราร่วมมาเดินไปด้วยกัน

  สมาชิกกลุ่ม
  1. ภาคภูมิ วันดี เลขที่ 6
  2. พงศ์ปภาพ เรวิก เลขที่ 16
  3. ชลลดา เขียวดี เลขที่ 28
  4. ณัฐยา วิมุติ เลขที่ 29
  5. เจตนิพิฐ ศรีผง เลขที่ 31
  6. ชุติมา พยัคฆมาก เลขที่ 33

 8. มาชิกกลุ่ม นาฏสิลป์ ฟิล์ม
  1 นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรนันร์ เลขที่4
  2 นาย นพดล เอ็มรัตน์ เลขที่14
  3นางสาว นงลักษณ์ มลฑา เลขที่26
  4นางสาว อรนิภา ขุมเพรช เลขที่27
  5นางสาว ภัชราภร อนันทสูขท์ เลขที่ 30

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 9. มาชิกกลุ่ม นาฏสิลป์ ฟิล์ม
  1 นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรนันร์ เลขที่4
  2 นาย นพดล เอ็มรัตน์ เลขที่14
  3นางสาว นงลักษณ์ มลฑา เลขที่26
  4นางสาว อรนิภา ขุมเพรช เลขที่27
  5นางสาว ภัชราภร อนันทสูขท์ เลขที่ 30

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 10. าชิกกลุ่ม นาฏสิลป์ ฟิล์ม
  1 นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรนันร์ เลขที่4
  2 นาย นพดล เอ็มรัตน์ เลขที่14
  3นางสาว นงลักษณ์ มลฑา เลขที่26
  4นางสาว อรนิภา ขุมเพรช เลขที่27
  5นางสาว ภัชราภร อนันทสูขท์ เลขที่ 30

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 11. มาชิกกลุ่ม นาฏสิลป์ ฟิล์ม
  1 นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรนันร์ เลขที่4
  2 นาย นพดล เอ็มรัตน์ เลขที่14
  3นางสาว นงลักษณ์ มลฑา เลขที่26
  4นางสาว อรนิภา ขุมเพรช เลขที่27
  5นางสาว ภัชราภร อนันทสูขท์ เลขที่ 30

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 12. มาชิกกลุ่ม นาฏสิลป์ ฟิล์ม
  1 นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรนันร์ เลขที่4
  2 นาย นพดล เอ็มรัตน์ เลขที่14
  3นางสาว นงลักษณ์ มลฑา เลขที่26
  4นางสาว อรนิภา ขุมเพรช เลขที่27
  5นางสาว ภัชราภร อนันทสูขท์ เลขที่ 30

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 13. มาชิกกลุ่ม นาฏสิลป์ ฟิล์ม
  1 นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรนันร์ เลขที่4
  2 นาย นพดล เอ็มรัตน์ เลขที่14
  3นางสาว นงลักษณ์ มลฑา เลขที่26
  4นางสาว อรนิภา ขุมเพรช เลขที่27
  5นางสาว ภัชราภร อนันทสูขท์ เลขที่ 30

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 14. เรื่องย่อ เรื่องราวนี้เป้นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีความหลงไหลในนาฏศิลป์ไทย เค้ามีความตั้งใจที่จะสืบสารนาฏศิลป์ไทยต่อไป
  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสำคํญของนาฏศิลป์และวัมนธรรมไทย
  และเค้าก็ทำมันสำเร็จ
  ข้อคิด เราควญที่จะรักษาวัฒธรรรมไทยต่อไป

  สมาชิกกลุ่ม นาฏสิลป์ ฟิล์ม
  1 นาย ณัฐพงษ์ ศรีวรนันร์ เลขที่4
  2 นาย นพดล เอ็มรัตน์ เลขที่14
  3นางสาว นงลักษณ์ มลฑา เลขที่26
  4นางสาว อรนิภา ขุมเพรช เลขที่27
  5นางสาว ภัชราภร อนันทสูขท์ เลขที่ 30

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

 15. งานชิ้นที่ 5

  สมาชิกกลุ่ม Pirates
  1. นายอมรเทพ พึ่งสุข เลขที่ 1
  2.นายจิระพงศ์ เพียรทวีผลรุ่ง เลขที่ 3
  3. นายธนเทพ ชาเมืองกุล เลขที่ 12
  4.นายอลงกรณ์ ภาคโพธิ์ เลขที่ 19
  5. นายศรายุทธ บุญเพ็ชร เลขที่ 20
  6.นายประสพโชค เพ็ญเขตร์กิจ เลขที่ 23

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 16. งานชิ้นที่ 4

  สมาชิกกลุ่ม Pirates
  1. นายอมรเทพ พึ่งสุข เลขที่ 1
  2.นายจิระพงศ์ เพียรทวีผลรุ่ง เลขที่ 3
  3. นายธนเทพ ชาเมืองกุล เลขที่ 12
  4.นายอลงกรณ์ ภาคโพธิ์ เลขที่ 19
  5. นายศรายุทธ บุญเพ็ชร เลขที่ 20
  6.นายประสพโชค เพ็ญเขตร์กิจ เลขที่ 23

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 17. งานชิ้นที่ 3

  สมาชิกกลุ่ม Pirates
  1. นายอมรเทพ พึ่งสุข เลขที่ 1
  2.นายจิระพงศ์ เพียรทวีผลรุ่ง เลขที่ 3
  3. นายธนเทพ ชาเมืองกุล เลขที่ 12
  4.นายอลงกรณ์ ภาคโพธิ์ เลขที่ 19
  5. นายศรายุทธ บุญเพ็ชร เลขที่ 20
  6.นายประสพโชค เพ็ญเขตร์กิจ เลขที่ 23

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 18. งานชิ้นที่ 2

  สมาชิกกลุ่ม Pirates
  1. นายอมรเทพ พึ่งสุข เลขที่ 1
  2.นายจิระพงศ์ เพียรทวีผลรุ่ง เลขที่ 3
  3. นายธนเทพ ชาเมืองกุล เลขที่ 12
  4.นายอลงกรณ์ ภาคโพธิ์ เลขที่ 19
  5. นายศรายุทธ บุญเพ็ชร เลขที่ 20
  6.นายประสพโชค เพ็ญเขตร์กิจ เลขที่ 23

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 19. งานชิ้นที่ 1

  สมาชิกกลุ่ม Pirates
  1. นายอมรเทพ พึ่งสุข เลขที่ 1
  2.นายจิระพงศ์ เพียรทวีผลรุ่ง เลขที่ 3
  3. นายธนเทพ ชาเมืองกุล เลขที่ 12
  4.นายอลงกรณ์ ภาคโพธิ์ เลขที่ 19
  5. นายศรายุทธ บุญเพ็ชร เลขที่ 20
  6.นายประสพโชค เพ็ญเขตร์กิจ เลขที่ 23

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 20. หนังสั้น เรื่อง คนบ้าผู้น่ารัก

  เรื่องย่อ….

  เรื่องนี้เป๊นเรื่องของคนบ้าา คนนึงที่ทุกคนมองว่า สงกปก น่าขยะขแยง .. จนวันนึงความคิดของทุกคนกเอต้องเปลี่ยนไป .. เรื่องราวจะเป๊นอย่างไร โปรดติดตามในคนบ้าผุ้น่าร๊าก

  หนังเรื่องนี้อยากสื่อให้รู้ว่าอย่ามองคนเพียงแค่ภายนอก

  สมาชิกกลุ่ม Pirates
  1. นายอมรเทพ พึ่งสุข เลขที่ 1
  2.นายจิระพงศ์ เพียรทวีผลรุ่ง เลขที่ 3
  3. นายธนเทพ ชาเมืองกุล เลขที่ 12
  4.นายอลงกรณ์ ภาคโพธิ์ เลขที่ 19
  5. นายศรายุทธ บุญเพ็ชร เลขที่ 20
  6.นายประสพโชค เพ็ญเขตร์กิจ เลขที่ 23

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 21. งานชิ้นที่ 5
  สมาชิก
  นาย ญาโณทัย ขนายงาม เลขที่2
  นาย อภิเชษ นฤคนธ์ เลขที่7
  นาย อภินันท์ เกษระกำ เลขที่8
  นาย วรายุทธ รอดทอง เลขที่10
  นาย ธนวัฒ โพธิสาขา เลขที่13
  นาย พงศ์พล ฟองจันทร์ เลขที่15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 22. งานชิ้นที่ 4
  สมาชิก
  นาย ญาโณทัย ขนายงาม เลขที่2
  นาย อภิเชษ นฤคนธ์ เลขที่7
  นาย อภินันท์ เกษระกำ เลขที่8
  นาย วรายุทธ รอดทอง เลขที่10
  นาย ธนวัฒ โพธิสาขา เลขที่13
  นาย พงศ์พล ฟองจันทร์ เลขที่15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 23. งานชิ้นที่ 3
  สมาชิก
  นาย ญาโณทัย ขนายงาม เลขที่2
  นาย อภิเชษ นฤคนธ์ เลขที่7
  นาย อภินันท์ เกษระกำ เลขที่8
  นาย วรายุทธ รอดทอง เลขที่10
  นาย ธนวัฒ โพธิสาขา เลขที่13
  นาย พงศ์พล ฟองจันทร์ เลขที่15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 24. งานชิ้นที่ 2
  สมาชิก
  นาย ญาโณทัย ขนายงาม เลขที่2
  นาย อภิเชษ นฤคนธ์ เลขที่7
  นาย อภินันท์ เกษระกำ เลขที่8
  นาย วรายุทธ รอดทอง เลขที่10
  นาย ธนวัฒ โพธิสาขา เลขที่13
  นาย พงศ์พล ฟองจันทร์ เลขที่15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 25. งานชิ้นที่1

  สมาชิก
  นาย ญาโณทัย ขนายงาม เลขที่2
  นาย อภิเชษ นฤคนธ์ เลขที่7
  นาย อภินันท์ เกษระกำ เลขที่8
  นาย วรายุทธ รอดทอง เลขที่10
  นาย ธนวัฒ โพธิสาขา เลขที่13
  นาย พงศ์พล ฟองจันทร์ เลขที่15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 26. ตัวอย่างหนังสั้น
  เรื่องย่อ:คำเพื่อนบอก
  เป็นเรื่องที่เก้านอนและฝันเห็นถึงเรื่องราวในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับนายซึ่งเป็นเพื่อนสนิท แต่เมื่อบอกกับใครไปกลับไม่มีใครเชื่อโดยเฉพาะกับต้องซึ่งไม่ชอบเก้า แล้วยุยงให้นายกับเก้าเลิกเป็นเพื่อนกัน แต่วันหนึ่งเมื่อต้องชวนนายไปเที่ยวนายกลับมีอาการป่วยกำเริบ เก้าฝันเห็นว่านายจะเสียชีวิตจึงต้องรีบไปช่วยให้ทัน…
  สมาชิก
  นาย ญาโณทัย ขนายงาม เลขที่2
  นาย อภิเชษ นฤคนธ์ เลขที่7
  นาย อภินันท์ เกษระกำ เลขที่8
  นาย วรายุทธ รอดทอง เลขที่10
  นาย ธนวัฒ โพธิสาขา เลขที่13
  นาย พงศ์พล ฟองจันทร์ เลขที่15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 27. สุภาพร กริมเขียว

  ตัวอย่าหนังสั้น
  เรื่องย่อ : ความอ้วน
  เป็นเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งต้องการลดน้ำหนักเพราะเธออ้วนมากมีแต่คนดูถูกว่าเธออ้วนไม่สวย เธอจึงทำทุกวิธีทางที่จะทำให้ตัวเธอผอม ..โดยใช้วิธีพึ่งยาลดน้ำหนัก และยาลดน้ำหนักเธอทานยาไปทำให้เธอไม่หิวข้าวและเป็นลม เธอจึงหันหน้ามาออกกำลังกายแทนการออกกำลังกายทำให้เธอลดน้ำหนักได้และมีสุขภาพที่ดี
  ข้อคิดที่จะนำเสนอ: เพราะชีวิตมีค่า อย่าเสียเวลากับยาลดน้ำหนัก เรื่องนี้สะท้อนเกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายบางส่วนที่ต้องการลดน้ำหนัก เพราะสมัยนี้คนเราหันมาพึ่งยาลดน้ำหนักเพราะคิดว่าลดไก้รวดเร็วกว่า โดยไม่นึกถึงว่าถ้าเราหันมาออกกำลังร่างกายเราก็แข็งแรงสุขภาพดีลดน้ำหนักได้ แต่ใช้เวลาและปลอดภัยกว่า
  สมาชิก
  นักเรียนชั้น ม.5/6
  1. นางสาว ตวิษา บุญตา เลขที่ 25
  2. นางสาว ชลธิชา คำชะนะ เลขที่ 32
  3. นางสาว วันทนีย์ จันทร์เจริญ เลขที่ 35
  4. นางสาว สมจารี ประสาทเขตรการ เลขที่ 36
  5. นางสาว สุภาพร กริมเขียว เลขที่ 37
  6. นางสาว โสรญา แสนพงษ์ เลขที่ 38

 28. สุภาพร กริมเขียว

  งานชิ้นที่ 5

  1. นางสาว ตวิษา บุญตา เลขที่ 25
  2. นางสาว ชลธิชา คำชะนะ เลขที่ 32
  3. นางสาว วันทนีย์ จันทร์เจริญ เลขที่ 35
  4. นางสาว สมจารี ประสาทเขตรการ เลขที่ 36
  5. นางสาว สุภาพร กริมเขียว เลขที่ 37
  6. นางสาว โสรญา แสนพงษ์ เลขที่ 38
  นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 5/6

 29. สุภาพร กริมเขียว

  งานชิ้นที่ 4

  1. นางสาว ตวิษา บุญตา เลขที่ 25
  2. นางสาว ชลธิชา คำชะนะ เลขที่ 32
  3. นางสาว วันทนีย์ จันทร์เจริญ เลขที่ 35
  4. นางสาว สมจารี ประสาทเขตรการ เลขที่ 36
  5. นางสาว สุภาพร กริมเขียว เลขที่ 37
  6. นางสาว โสรญา แสนพงษ์ เลขที่ 38
  นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 5/6

 30. สุภาพร กริมเขียว

  งานชิ้นที่ 3

  1. นางสาว ตวิษา บุญตา เลขที่ 25
  2. นางสาว ชลธิชา คำชะนะ เลขที่ 32
  3. นางสาว วันทนีย์ จันทร์เจริญ เลขที่ 35
  4. นางสาว สมจารี ประสาทเขตรการ เลขที่ 36
  5. นางสาว สุภาพร กริมเขียว เลขที่ 37
  6. นางสาว โสรญา แสนพงษ์ เลขที่ 38
  นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 5/6

 31. สุภาพร กริมเขียว

  งานชิ้นที่ 2
  1. นางสาว ตวิษา บุญตา เลขที่ 25
  2. นางสาว ชลธิชา คำชะนะ เลขที่ 32
  3. นางสาว วันทนีย์ จันทร์เจริญ เลขที่ 35
  4. นางสาว สมจารี ประสาทเขตรการ เลขที่ 36
  5. นางสาว สุภาพร กริมเขียว เลขที่ 37
  6. นางสาว โสรญา แสนพงษ์ เลขที่ 38
  นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 5/6

 32. สุภาพร กริมเขียว

  1. นางสาว ตวิษา บุญตา เลขที่ 25
  2. นางสาว ชลธิชา คำชะนะ เลขที่ 32
  3. นางสาว วันทนีย์ จันทร์เจริญ เลขที่ 35
  4. นางสาว สมจารี ประสาทเขตรการ เลขที่ 36
  5. นางสาว สุภาพร กริมเขียว เลขที่ 37
  6. นางสาว โสรญา แสนพงษ์ เลขที่ 38
  นักเรียนชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 5/6

 33. สุภาพร กริมเขียว

  งานชิ้นที่ 1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: