ห้อง 5/9

โฆษณา
 1. เรื่อง Resentment
  เรื่องย่อ กลุ่มเพื่อนได้นั่งเล่นกันอยู่และแจ็ฟก็เข้ามารวมด้วยแล้วเขาได้เล่าเรื่องที่เจอกันภีมในวันเมื่อวานให้ฟัง จากนั้นทุกคนได้ไปดูสถานที่นั้น และพวกเขาไม่พบอะไรและได้โทรถามภีมจึงรู้ความจิง ว่าแจ็ฟ แล้วพวกเขายังรับรู้ความทรงจำ ที่หายไปคือการแกล้งเพื่อนจนตาย แล้วเพื่อนของพวกเขา ……..กลับมา!!!!!!

 2. ชื่อกลุ่ม Dafuq
  สมาชิก
  1.นาย ชินกริช ภูมิม่วง เลขที่1
  2.นาย ณัฐกฤต เปรมกิจพัฒนา เลขที่2
  3.นายอิทธิพล เสลา เลขที่3
  4.นายธีรพล อ่อนสุข เลขที่4
  5.นายนิติธร กำจร เลขที่5
  6.นายจักรกฤษณ์ มากมี เลขที่8
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9

 3. ชื่อกลุ่ม Harajuku
  สมาชิก
  1.นายนวพล วิจิตรอักษร เลขที่9
  2.นางสาวอรณิชา สิงห์เวียง เลขที่11
  3.นางสาวณัฏฐา รวยตระกูล เลขที่13
  4.นางสาววิมลรัตน์ มนัสตรง เลขที่15
  5.นางสาววนิดา สอนศิลป์ เลขที่22
  6.นางสาวจิรภิญญา จันทร์ตา เลขที่30
  7.นางสาวภานินี วงค์เดโช เลขที่38
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9

 4. วารุณี อยู่รอง

  ชื่อกลุ่ม สร้างภาพพ
  สมาชิก
  นายนิมิตร ส้มสุด เลขที่7
  นางสาววนิดา สอนศิลป์ เลขที่22
  นางสาวศศิวิมล เลี้ยงประยูญ เลขที่26
  นางสาวเบญจวรรณ ประสิทธิ์ธัญญกิจ เลขที่27
  นางสาววารุณี อยู่รอง เลขที่28
  นางสาวบุษราทิพย์ สุขสะะอาด เลขที่33
  นางสาวธัญญาลักษณ์ เก่งธัญการ เลขที่36
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/9

  • วารุณี อยู่รอง

   นางสาวศศิวิมล เลี้ยงประยูญ เลขที่26

  • วารุณี อยู่รอง

  • วารุณี อยู่รอง

   เรื่อง คนโกง
   เรื่องย่อ เรื่องราวของคุณนายสายสมร สาวหม้ายลูก 1 มีอาชีพปล่อยเงินกู้โหดให้แก่ชาวบ้าน ถ้าใครไม่มีเงินให้ก็จะยึดบ้านและที่นา วันหนึ่งเกิดมีความคิดอยากเป็น อบต. เพราะเห็นช่องทางในการโกงเงินงบประมาณหมู่บ้าน เลยตัดสินใจไปสมัคร อบต. ยอมแกล้งทำดีกับชาวบ้าน หวังให้ชาวบ้านเลือก และแอบซื้อสิทธิขายเสียง และในวันเลือกตั้ง ผลออกมาว่าคุณนายสายสมรไม่ได้ถูกเลือกและมีผลคะแนนน้อยสุด เป็นเพราะชาวบ้านรู้พฤติกรรมการหวังที่จะโกงกินเงินหมู่บ้านและก็กลับไปทำชั่วเหมือนเดิม จึงไม่มีใครเลือกคุณนายเป็นอบต.
   ข้อคิด การจะเป็นผู้นำไม่ควรหวังประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียวและไม่ควรคดโกงผู้อื่น

  • วารุณี อยู่รอง

 5. ชื่อกลุ่ม Y.S.Z.P.M.D.
  สมาชิก
  นางสาวบุณยาพร กอบธัญกิจ เลขที่ 10
  นางสาวสายธาร รอดปาน เลขที่ 17
  นางสาววริศรา อินสละ เลขที่ 23
  นางสาวกุลยา เก็กง้วน เลขที่ 29
  นางสาวณัฏฐนิชา ประวิทย์รัตน์ เลขที่ 31
  นางสาวณัฏฐา ทองเมือง เลขที่ 34
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

   • เรื่อง มนต์รักคนจน
    แคล้วเป็นคนจนอาศัยที่ทำกินของคุณนายบุษบาซึ่งเป็นคนมั่งมีในหมู่บ้านและเป็นแม่ของบัวคลี่และช่อ ซึ่งเป็นลูกสาว แคล้วได้รักใคร่ชอบคอเป็นแฟนของบัวคลี่แต่ก็ถูกคุณนายบุษบาแม่ของบัวคลี่ขัดขวางเพราะแคว้นจน แม่ของบัวคลี่ต้องการให้บัวคลี่คบหากับนายทองซึ่งเป็นลูกเศรษฐีในหมู่บ้านนั้น แต่เป็นพวกอันธพาน ซึ่งบัวคลี่รู้จักนิสัยเป็นอย่างดี แต่บัวคลี่ไม่ยินยอมที่จะคบกับนายทองเพราะความรักที่มีต่อแคล้ว วันหนึ่งมีโจรมาขโมยของที่บ้านคุณนายบุษบา แต่แคล้วก็สามารถจับโจรได้จึงนำตัวมาส่งให้คุณนายบุษบา คุณนายบุษบาเห็นคุณงามความดีของแคล้วจึงยอมให้บัวคลี่กับแคล้วได้รักกัน
    ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง คือ ความดีสามารถชนะได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเงิน

 6. ทิพวัลย์ เชี่ยวธัญกรณ์

 7. ทิพวัลย์ เชี่ยวธัญกรณ์

  ชื่อกลุ่ม INVENTIVE
  สมาชิก
  นายสิริวัฒน์ อยู่ดี เลขที่6
  นางสาวชนิตา มภรคล เลขที่12
  นางสาวทิพย์สุดา สุธรรมมา เลขที่15
  นางสาววราภรณ์ มากแก้ว เลขที่16
  นางสาวทิพวัลย์ เชี่ยวธัญกรณ์ เลขที่21
  นางสาวกชพรรร พรมคล้าย เลขที่24
  นางสาวพิชญานันท์ โพธิน เลขที่32
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

  • ทิพวัลย์ เชี่ยวธัญกรณ์

  • ทิพวัลย์ เชี่ยวธัญกรณ์

   ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยน
   ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเข้ามาในกรุงเทพ เธอคิดว่าในกรุงเทพนั้น ฉันเข้ามาอยู่มี่นั่นก็คงจะมีความสุขน่าดู
   มีงานให้ทำสบายๆ มีสิ่งของใหม่ๆ การใช้ชีวิตที่หรูหรา แต่พอเธอได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพนั้น มันแถบไม่จริงเลย เธอทั้งเหนื่อยล้า ลำบากทั้งกายทั้งใจ และเคลียดกับสภาพสังคมของที่นี่ การกิน การอยู่ ที่เห็นแก่ตัว เธอจึงนึกถึงบ้านเกิดของเธอ ถึงจะไม่สบายนัก แต่ก็มีความสุข ถึงเหนื่อยกายแต่ก็สบายใจ มีคนช่วยเหลือ ไม่ทิ้งกัน แบ่งปันกัน ดูแลกันและกัน แต่เธอก็ไม่สามารถกลับไปได้ เพราะเธอได้ทำเหตุการณ์ที่ไม่ดี ไม่น่าจดจำและไม่น่าจะทำลงไป เธอคิดว่าคนในหมู่บ้านของเธอจะไม่ให้อภัยเธอแน่ เธอจึงต้องทนอยู่กับสภาพที่ในกรุงที่มีแต่ความอ้างว้าง ความโดดเดี่ยว การใช้ชีวิตตัวคนเดียว ไม่มีกำลังใจ ไม่มีใครช่วยเหลือ และเหมือนไม่มีตัวตน.

   • ทิพวัลย์ เชี่ยวธัญกรณ์

    เปลียนเรื่องจุดเปลี่ยนเป็น กาลครั้งหนึ่ง…ถึงวันนี้
    คุณตาคนหนึ่งซึ่งมีความชราโรค เป็นเวลานาน วันหนึ่งคุณตานึกถึงภาพในอดีตเมื่อยังหนุ่มที่ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดี เพราะเมื่อก่อนตาออกกำลังกาย แต่ตอนนี้คุณตาไม่ได้ออกกำลังกายเนื่องจากคุณตาป่วยเป็นโรคหลายโรคทำให้ต้องหยุดการออกกำลังกาย วันต่อมาคุณตาจึงเริ่มออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านของคุณตาเองและเริ่มออกวิ่งเพิ่้มระยะทางเรื่อยๆ โดยไม่วิ่งกับเด็กๆแถวบ้านที่มีอายุต่างกันราวตากับหลาน เมื่อคุณตากับบ้านก็ถูกคนในครอบครัวต่อว่า ที่ไปออกกำลังกายกับเด็กรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่คุณตาก็ยังออกกำลังกายต่อไป แม้จะมีคนบ่นว่าไม่สมควร วันหนึ่งคุณตาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเศร้าและมีเด็กผู้ชายเข้ามาฉุดกระชาก คุณตาจึงเข้าไปชวนห้ามปราม และหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น คุณตาเห็นโจรวิ่งราวกระเป๋าของหญิงสาวคนหนึ่ง หญิงสาวคนนั้นจึงร้องขอความช่วยเหลือ คุณตาได้เข้าไปช่วยแต่โจรสามารถหนีไปได้ คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างชื่นชมคุณตาและคนที่เคยด่าว่าคุณตาก็ต่างชื่มชมในความกล้าหาญและความแข็งแรงของคุณตา
    ข้อคิด การออกกำลังเป็นสิ่งที่ดี มีผลต่อตัวเองและคนรอบข้าง…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: