ห้อง 5/1

โฆษณา
 1. หนั้งสั้น เรื่อง “ประมาท”
  ประเภท: หนังสั้น
  Main idea : เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความประมาทที่สามารถทำให้เกิดผลเสียต่อคนที่ประมาท และเพื่อเตือนสติทุกคนไม่ให้ประมาทในทุกๆเรื่อง
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา: 3 นาที
  การเผยแพร่: ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  นางสาววิลาสินี เหมะสถล เลขที่ 10 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนัทธมน กล้าการนา เลขที่ 21 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนภาพิศุทธิ์ บุญรักษา เลขที่ 25 ชั้น ม.5/1
  นางสาวศุภาลักษณ์ พรมสอน เลขที่ 28 ชั้น ม.5/1
  นางสาวอัฐภิญญา ทรัพย์พันธุ์ เลขที่ 30 ชั้น ม.5/1

 2. Mv เพลง วันเดือนปี-DMY วรรธนา วีรยวรรธน
  ประเภทสื่อ Mv เพลง
  Main idea เพื่อนำเสนอความคิดถึง ความรักที่มีต่อเพื่อน
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ กลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  1.นายกันไท ทองศักดิ์ เลขที่ 2
  2.นายศุภวิชญ์ พัฒมุข เลขที่ 7
  3.นางสาวรัศมี สียิ่ง เลขที่ 9
  4.นางสาวกุลจิรา จีนตะกัน เลขที่ 13
  5.นางสาวธวัลรัตน์ กฤติกรเรืองธนา เลขที่ 23
  — รายละอียดอยู่ในสมุดนะคะ —

 3. เลิกเถอะ(เหล้า)
  ปรเภท : หนังสั้น
  Main Idea เป็นสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวืทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่้ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค :นักเรียน ชั้น ม.5 ปี2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ตาล
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวตั้งแต่ท่อนขาลงมาของตาลถ่ายขณะที่ตาลเดินโซเซแล้วตาลก็นั่งลงตรงขวดเหล้าวางอยู่
  2.ภาพครึ่งตัวตาลนั่ง แล้วพูดว่า
  ตาล:เห้ย!หายกัวไปไหนกันหมดวะ
  3.ภาพเต็มตัวตาลขณะนั่งวางขวดเหล้าลงบนหน้าขาหลังจากดื่มเหล้าแล้วพูดว่าว่า
  ตาล:อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้
  4.ภาพที่ตั้งกล้องไว้แล้วตาลวางขวดเหล้ากระแทกพื้น โฟกัสที่ขวดเหล้า(เปลี่ยนภาพเป็นสีขาวดำ)
  ฉากที่ 2
  เวลา 7 วินาที
  ตัวละคร ตาล
  รายละเอียด
  1.ภาพตาลขับรถโซเซผ่านหน้ากล้องและเหน็บขวดเหล้าไว้ที่รักแร้โดยกล้องจะตั้งอยู่กับที่(ภาพเป็นสีขาวดำ)มีเสียงประกอบโครมคราม
  ฉากที่ 3
  เวลา 16 วินาที
  ตัวละคร ตาล ฟาง ติมอร์
  รายละเอียด
  1.ภาพมุมสูง ฟาง(รับบทเป็นแม่)กำลังถูพื้น
  2.ติมอร์(รับบทเป็นลูก)วิ่งมาหาฟางแล้วพูดว่า
  ติมอร์:แม่ๆ แม่จ๋าๆ
  ฟาง:ว่าไงลูก
  ติมอร์:หนูสอบติดแล้ว หนูขอตังค์ไปจ่ายค่าเทอมหน่อย
  3.ฟางหยิบเงินในกระเป๋าเสื้อ
  ฟาง:แม่ก็มีอยู่เท่านี้แหละนะ
  4.ฟางส่งเงินให้ติมอร์
  ตาล:เฮ้ย! เอาตังค์มานี่ดิ๊
  5.ตาลกระชากเงินจากมือฟางแล้วตบฟาง โดยมีติมอร์คอยห้าม
  6.ภาพมืดไป
  ฉากที่ 4
  เวลา 5 วินาที
  ตัวละคร ตาล
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวตาลขณะตาลนั่งตรงขวดเหล้าวางอยู่
  2.ตาลยกขวดจากหน้าขาวางกระแทกลงพื้นแล้วมองมาที่กล้อง
  3.ตาลพูดว่า
  ตาล:พอกันที่! เลิกเหล้าเข้าพรรษา

  สมาชิก
  1.นายกันไท ทองศักดิ์ เลขที่ 2
  2.นายศุภวิชญ์ พัฒมุข เลขที่ 7
  3.นางสาวรัศมี สียิ่ง เลขที่ 9
  4.นางสาวกุลจิรา จีนตะกัน เลขที่ 13
  5.นางสาวธวัลรัตน์ กฤติกรเรืองธนา เลขที่ 23

 4. เจ็บที่ยังรู้สึก
  ประเภทสื่อ ตัวอย่างมิวสิกวิดีโอ
  main idea เพื่อนำเสนอบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักที่ยังรักแต่ต้องเลิกกัน
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค นักเรียนชั้นม.5 ปี2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท SCRIP
  บทที่ 1
  เวลา 9วินาที
  รายละเอียด 1.ตัวอักษร เมื่อความรักเดินทางมาถึงจุดที่เหลือแค่…ความรู้สึก
  บทที่ 2 เวลา 37 วินาที
  ตัวละคร ติมอร์ ไนซ์ ฟาง บีม
  รายละเอียด
  ตอบบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์ว่า”ถ้าคุณเป็นคนผิด ที่ทำให้คนรักของคุณทิ้งคุณไป คุณจะรู้สึกอย่างไร”
  1.สัมภาษณ์ติมอร์
  2.สัมภาษณ์ไนซ์
  3.สัมภาษณ์ฟาง
  4.สัมภาษณ์บีม
  บทที่ 3 เวลา 15 วินาที
  เสียงเพลงเจ็บที่ยังรู้สึก พร้อมตัวหนังสือ เจ็บที่ยังรู้สึก เจ็บที่ยังเสียใจ, coming soon,เจ็บที่ยังรู้สึก นนท์ ธนนท์

  สมาชิก
  1.นายกันไท ทองศักดิ์ เลขที่ 2
  2.นายศุภวิชญ์ พัฒมุข เลขที่ 7
  3.นางสาวรัศมี สียิ่ง เลขที่ 9
  4.นางสาวกุลจิรา จีนตะกัน เลขที่ 13
  5.นางสาวธวัลรัตน์ กฤติกรเรืองธนา เลขที่ 23

 5. หนังสั้นเรื่อง ความรู้สึกของกระดาษ
  ชั้น ม.5/1
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อให้แนวคิดการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น เพราะความรู้สึกเมื่อเสียไปแล้ว จะทำให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้่ง่ายๆ
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง

  สมาชิก
  1.นายลภัส อาสะโภ เลขที่ 6
  2.นางสาวกัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  3.นางสาวกานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  4.นางสาวเครืวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  5.นางสาวจอมจิต สมพันธ์สาทิตย์ เลขที่ 20
  6.นางสาวญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 6. นภัสวรรณ ทัศจันทร์

  เรื่อง King’s room life
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main idea เพื่อนำเสนอการดำรงชีวิตและกิจกรรมประจำวันของนักเรียนห้องคิง
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ กลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  1.นายณัฐชนน มั่นการไถ เลขที่3
  2.นายตฤณภพ ประทีป เลขที่4
  3.นายพิชญ์พรรธ บุญมั่น เลขที่5
  4.น.ส.นภัสวรรณ ทัศจันทร์ เลขที่24
  5.น.ส.ศุภลักษ์ จำปา เลขที่27
  6.น.ส.กัญญาภัค กำพล เลขที่31

  — รายละอียดอยู่ในสมุดนะคะ —

 7. นภัสวรรณ ทัศจันทร์

  Mv เพลง แล้วแต่จะคิด – คชา
  ประเภทสื่อ Mv เพลง
  Main idea เพื่อนำเสนอการแอบชอบที่น่ารักในวัยรุ่น
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ กลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  1.นางสาวจอมจิต สมพันธ์สาทิตย์ เลขที่ 20
  2.นางสาวนภัสวรรณ ทัศจันทร์ เลขที่ 24
  3.นางสาวสิราวรรณ โฉมศรี เลขที่ 29

  — รายละอียดอยู่ในสมุดนะคะ —

 8. Ms Davil นางมารร้าย
  ประเภท: หนังสั้น
  Main idea : เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความเชื่อ ถ้าไม่เชื่ออย่าหลบหลู่สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา: 3นาที
  การเผยแพร่: ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  ชั้นม.5/1
  1.นางสาววรกานต์ ต้นโพธิ์ธรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกฤษณา มลิพันธุ์ เลขที่ 11
  3.นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ เลขที่ 12
  4.นางสาวศุภิสรา บางระมุง เลขที่ 14
  5.นางสาวพรศิริ สำราญ เลขที่ 26

 9. ความอิจฉา..
  ประเภท: หนังสั้น
  Main idea : เพื่อนำเสนอสังคมภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการที่นักเรียนถูกรังแกเพราะความอิจฉา
  กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา: 3นาที
  การเผยแพร่: ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  ชั้นม.5/1
  นางสาว สิราวรรณ โฉมศรี เลขที่29
  นางสาว ณัฐณิชา สีแดง เลขที่32
  นางสาว ณิชกมล พรมพุทธา เลขที่ 33
  นางสาว ปณิดา หิรัญศุภโชติ เลขที่ 34
  นางสาว ปรียานันท์ มีมุข เลขที่ 35
  นางสาว อิงฤดี หิรัญเถกิงพันธ์ เลขที่ 36

 10. หนังสั้นเรื่อง หน้าที่
  ปรเภท : หนังสั้น
  Main Idea ให้นร.รู้จักหน้าที่ของตนเอง
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวืทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่้ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค :นักเรียน ชั้น ม.5 ปี2559″
  สถานที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1
  เวลา 26 วินาที
  ตัวละคร ออย กัญ
  รายละเอียด
  1.ฉากดำขึ้นคำว่า หน้าที่ของคุณคือ..
  2.ภาพกัญกับออยครึ่งตัวมุมกว้าง เสียงโทรศัพท์กัญดังขึ้นมา กัญรับโทรศัพท์โบกมือให้ออยแล้วลุกออกไป
  3.ภาพออยครึ่งตัวมุมกว้าง ออยดูนาฬิกา แล้วลุกออกจากห้อง
  4.ภาพออยครึ่งตัวด้านล่างออยเปิดประตูแบ้สทิ้งขวดน้ำลงที่พื้น
  ฉากที่ 2
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร แปม
  รายละเอียด
  1.ฉากดำขึ้นคำว่า วันต่อมา
  2.ภาพแปมเปิดประเข้ามาในห้องมองไปที่พื้น
  3.ภาพขยะบนพื้น
  4.ภาพแปมครึ่งตัวมองไปรอบๆห้อง
  5.ภาพห้องุมกว้างแพลนไปรอบๆห้อง
  6.ภาพแปมครึ่งตัววางกระเป๋าบนโต๊ะ
  7.ภาพ close-up ไปที่มือแปมเก็บขยะ
  ฉากที่ 3
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร ออยยแปม
  รายละเอียด
  1.ภาพมุมกว้างแปมกำลังจัดโต๊ะ
  2.ภาพออยครึ่งตัวมองไปรอบๆห้อง
  3.ภาพ cloise-up มืออยวางกระเป๋า
  4.ภาพออยแปม มุมกว้างออยเข้ามาช่วยแปมจัดโต๊ะ
  5.ภาพฉากดำ คำว่า สันนี้คุณทำหน้าที่จอวคุณแล้วหรือยัง
  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 11. Teaser เพลง การเดินทาง
  ประเภท : มิวสิกวิดีโอ
  Main Idea : สื่อถึุงความรักที่ต้องใช้คสามเข้าใจกัน
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (scrip)
  ฉากที่ 1
  เวลา35 วินาที
  ตัวละคร สตางค์ แปม
  รายละเอียด
  1.ฉากดำ ขึ้นคำว่า “การเดินทางของรเาเริ่มจาก”
  2.ภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดหน้าเฟซบุ๊คมีคนทักมา
  3.ภาพ close-up มือสตางค์กำลังพิมพ์คีย์บอร์ด
  4.ภาพจากหน้าจอคอมซูมไปที่แชท
  แปม : ทักครับ
  สตางค์ : ดีค่ะ🙂
  ฉากที่ 2
  เวลา 25 วินาที
  ตัวละคร สตางค์ แปม
  รายละเอียด
  1.ภาพถ่ายจากติดกับพื้น รถของเล่นวิ่งผ่าน
  2.ภาพถ่ายอยู่บนรถ รถวิ่ง
  3.ภาพสตางค์กับแปมหยิบรองเท้า close-up ไปที่รองเท้า
  4.ภาพมุมกว้าง สตางค์กับแปมเดินออกจากข้างๆกล้ง ขึ้นคำว่าการเดินท่าง ชาติ สุชาติ
  5.ฉากดำขึ้นคำว่า ร่วมเดินทางพร้อมกัน เร็วๆนี้
  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 12. สารคดีเรื่องโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main Idea : นำเสนอประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (scrip)
  ฉากที่ 1
  เวลา : 15 วินาที
  ตัวละคร : ออย กัญ
  รายละเอียด
  1.ภาพออยกับกัญครึ่งตัวด้านหน้า
  ออย กัญ : สวัสดีค่ะ
  กัญ : วันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ออย : วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรงเรียนหนองฉางวิทยากันนะคะ
  2.ภาพผีเสื้อ ภาพแพลนไปที่เสาธงไปทางด้านบน ภาพแพลนป้าย
  เสียงบรรยาย : เดิมชื่อโรงเรียนหนองฉาง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนหนองฉางวิทยา เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2500 ค่า
  ฉากที่ 2
  เวลา : 2.6 วินาที
  ตัวละคร : อ.สุกัญญา อ.นิคม กัญ
  รายละเอียด
  1.ภาพอ.สุกัญญาครึ่งตัวด้านหน้า
  อ.สุกัญญา : ครูเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยานะคะมาประมาณ 20 กว่าปี
  2.ภาพแพลนกลางสนามบาส
  อ.สุกัญญา : มีความประทับใจมากตอนเข้ามาที่นี่ เพราะครูที่นี่รักใคร่กันแบบพี่น้อง และประทับใจโรงเรียนหนองฉางวิทยาอีกอย่างหนึ่งคือ
  3.ภาพกังหันหมุนถ่ายจากด้นล่างแพลนไปด้านบน ภาพลูกเสือกองพิเศษเต็มตัวมุมกว้าง
  อ.สุกัญญา : คือนักเรียนที่นี่มาจากทั่วสารทิศ แต่ก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะ
  4.ภาพอ.นิคมกับกัญด้านข้างครึ่งตัว
  กัญ : ครูมีความประทับใจอะไรมากที่สุดในโรงเรียนคะ
  อ.นิคม : นักเรียนที่นี่มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูง
  กัญ : ขอบคุณค่ะ
  ฉากที่ 3
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : กัญ ออย
  ออย : หนองฉางวิทยาสถาบันที่สร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง
  กัญ : สามารถไปสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ดีให้กับสังคมอย่างมากมาย
  กัญ ออย : ขอบคุณค่ะ
  สมาชิก
  1.นางสาวกัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.นางสาวกานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.นางสาวเครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.นางสาวญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 13. เรื่อง ไปกันเล้ยยย
  ปรเภทสื่อ : รายการ
  Main Idea : เพื่อนำเสนอสวนสุขภาพโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : สวนสุขภาพโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (scrip)
  ฉากที่ 1
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ออย กัญ
  รายะเอียด
  1. ภาพออยกับกัญครึ่งตัวด้านหน้า
  ออย กัญ : สวัสดีค่า
  กัญ : วันนี้พวกเราจะพามาดูสวนสุขภาพของโรงเรียนหนองฉางวิทยากันค่า
  ออย กัญ : ไปกันเล้ยยย
  2.ภาพมุมตรงถ่ายข้างกระจก ออยกับกัญวิ่งไปทางด้านสวนสุขภาพ
  ฉากที่ 2
  เวลา 5 วินาที
  ตัวละคร ออย กัญ
  รายละเอียด
  1.ภาพออยกับกัญครึ่งตัวด้านหน้า
  ออย : และนี่นะคะก็คือสวนสุขภาพของเรา
  ออย กัญ : เฮ้
  ฉากที่ 3
  เวลา 13 วินาที
  ตัวละคร –
  รายละเอียด
  1.ภาพมุมระดับติดกับพื้น แพลนกล้องไปบริเวณสวนสุขภาพ
  ออย : สวนสุขภาพนะคะก็เป็นสถานที่ในการเข้าแถวเคารพธงชาติในบางโอกาสค่ะ
  2.ภาพถ่ายจากมุมต่ำแหงนขึ้นไปด้านบน แพลนกล้องไปบริเวณต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
  กัญ : และยังมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่จะโรยราในช่วงสิ้นปีการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ของชาวหนองฉางวิทยาเลยนะคะ
  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 14. เรื่อง การไหว้ครู
  ประเภท : หนังสั้น
  Main Idea : เพื่อนำเสนอให้นักเรียนไหว้ครูอย่างถูกต้อง
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(scrip)
  ฉากที่ 1
  เวลา 10 วินาที
  ตัวละคร ออย แปม
  รายละเอียด
  1.ภาพมุมต่ำ เท้าออยเดินผ่านกล้องด้านข้าง
  2.ภาพออยครึ่งตัวด้านข้างกำลังเดิน
  3.ภาพออยครึ่งตัวด้านข้างเดินมาเจอแปม
  ฉากที่ 2
  เวล่า 10 วินาที
  รายละเอียด
  1.ภาพออยครึ่งตัวด้านหน้าไหว้
  2.ภาพแปมครึ่งตัวด้านหน้าไหว้
  3.ภาพ ออย แปม ครึ่วตัวด้านข้าง ออยน้อมตัวเดินผ่านแปม
  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 15. MV เพลง สบายดีไหม – PARATA (ภารต้า)
  ประเภทสื่อ MV เพลง
  Main Idea เพื่อนำเสนอของความรักแม้ไม่ได้พบกันนานก็ยังเป็นห่วงเสมอ
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 16. นภัสวรรณ ทัศจันทร์

  หนังสั้น เรื่อง หนึ่งบาทมีค่าอย่างไร
  ประเภท หนังสั้น
  Main idea เพื่อนำเสนอแง่มุมของค่าของเงินหนึ่งบาทว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (Scrip)
  ฉากที่ 1
  เวลา 2 วินาที
  ตัวละคร ดัง
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวด้านหน้าของดังกำลังเดินอยู่
  2.ภาพกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ดังล้าวกระเป๋าเพื่อหยิบโทรศัพท์ แต่ทำเหรียญ 1 บาทหล่น
  3.ภาพเหรียญ 1 บาท หล่นลงบทพื้น

  ฉากที่ 3
  เวลา 9 วินาที
  ตัวละคร ดัง ผิง
  รายละเอียด
  1.ภาพด้านข้างของเท้าดังซึ่งเดินผ่านเหรียญไป
  2.ภาพด้านข้างของเท้าผิง ซึ่งเดินมาหยุดอยู่ด้านหน้าเหรียญ
  3.ภาพมุมเงยครึ่งตัวของผิงกำลังก้มมองเหรียญ
  4.ภาพด้านของของเท้าผิงซึ่งเดินผ่านเหรียญไป

  ฉากที่ 4
  เวลา 11 วินาที
  ตัวละคร ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพด้านหน้าของพลอย กำลังเดินมาหยุดอยู่หน้าเหรียญแล้วก้มเก็บเหรียญ
  2.แพลนกล้องจากที่พลอยก้มเก็บเหรียยไปถึงที่พลอยเก็บเหรียญขึ้นมา
  3.ภาพพลอยหยอดเหรียญลงกระปุกออมสิน

  ฉากที่ 5
  เวลา 19 วินาที
  ตัวละคร พลอย ผิง
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวด้านหลังของผิงกำลังหาของในกระเป๋าแล้วทำเหรียญหนึ่งบาทตก
  2.แพลนกล้องมาที่เหรียญยหล่นลงบนพื้น
  3.ภาพครึ่งตัวด้านหลังพลอยซึ่งอยู่ด้านหลังผิง
  4.พลอยตะโกนว่า “คุณคะ ตังล่วงค่ะ” แล้วก้มลงหยิบเหรียญขึ้นมา
  5.ภาพเหรียญบาทในมือพลอย
  6.ภาพครึ่งตัวของผิงซึ่งหันมาพูดว่า “แค่บาทเดียวจะไปทำอะไรได้ คุณเอาไปเหอะ”
  7.ภาพครึ่งตัวด้านหลังของผิงกำลังเดินไป
  8ภาพครึ่งตัวด้านหน้าของพลอยกำลังยืนมองเหรียญในมือ
  9.ภาพเหรียญบาทในมือของพลอย

  ฉากที่ 6
  เวลา 8 วินาที
  ตัวละคร พลอย ผิง
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวด้านข้างของผิง
  2.ภาพครึ่งตัวด้านหลังและพลอยเดินเข้าไปสะกิดผิงพร้อมคืนเหรียญบาทให้แล้วเดินออกมา
  3.ภาพครึ่งตัวด้านข้างของผิงรับเหรียญมาหยอดตู้โทรศัพท์

  ฉากที่ 7
  เวลา 4 วินาที
  ตัวละคร ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพนำเสนอ “หนึ่งบาทก็ทำอะไรได้มากมาย”
  2.ภาพนำเสนอ “แล้วหนึ่งบาทของคุณล่ะ มีค่าอย่างไร”

  สมาชิก
  1.นางสาวจอมจิต สมพันธ์สาทิตย์ ม.5/1 เลขที่ 20
  2.นางสาวนภัสวรรณ ทัศจันทร์ ม.5/1 เลขที่ 24
  3.นางสาวสิราวรรณ โฉมศรี ม.5/1 เลขที่ 29

 17. สารคดี อนุรักษ์ธรรมชาติ เรื่อง อนุรักษ์ธรรมชาติในวัด
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main Idea นำเสนอเกี่ยวกับต้นไม้ที่หายาก
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ วัดแจ้ง ตำบลอุทัยเก่า

  สมาชิก
  1.นายกันไท ทองศักดิ์ เลขที่ 2
  2.นายศุภวิชญ์ พัฒมุข เลขที่ 7
  3.นางสาวรัศมี สียิ่ง เลขที่ 9
  4.นางสาวกุลจิรา จีนตะกัน เลขที่ 13
  5.นางสาวธวัลรัตน์ กฤติกรเรืองธนา เลขที่ 23

 18. นภัสวรรณ ทัศจันทร์

  สารคดีอาหาร
  ประเภทสื่อ สารคดี
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ บ้านของ น.ส.จอมจิต
  บท (Scrip)

  — อยู่ในสมุดค่ะ —

  สมาชิก
  1. น.ส.จอมจิต สมพันธ์สาทิตย์ เลขที่ 20
  2. น.ส.นภัสวรรณ ทัศจันทร์ เลขที่ 24
  3. น.ส.สิราวรรณ โฉมศรี เลขที่ 29

 19. สารคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง พวงมาลัย
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main Idea นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพวงมาลัย
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ ตำบลหนองยาง

  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 20. นภัสวรรณ ทัศจันทร์

  Teaser เพลง เวลาเธอยิ้ม
  ประเภท Teaser
  Main idea เพื่อทำteaserของเพลงก่อนที่จะมีMVเรื่องต่อมา
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1
  เวลา 9 วินาที
  ตัวละคร ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพนำเสนอ “Present”
  2.ภาพนำเสนอ “เวลาเธอยิ้ม”
  3.ภาพนำเสนอ “คนทุกคนต่างก็อยากมีเพื่อนดีๆ”
  4.ภาพนำเสนอ “ไม่ต้องมีเพื่อนมากมาย”
  5.ภาพนำเสนอ “แค่ไม่กี่คนที่ทำให้เรายิ้มได้”
  6.มีเพลง เวลาเธอยิ้ม ประกอบ

  ฉากที่ 2
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ผิง พลอย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวด้านข้างของพลอยกำลังล้มนอนบนสนาม
  2.ภาพมุมก้มเล็กน้อยเต็มตัวของพลอยและผิง โดยผิงกำลังล้ม
  3.ทั้งคู่หันมามอหน้ากัน
  4.ภาพด้านหน้าครึ่งตัวของผิงและพลอยทั้งสองยิ้มให้กัน
  5.มีเพลง เวลาเธอยิ้มประกอบ

  ฉากที่ 3
  เวลา 2 วินาที
  ตัวละคร ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพนำเสนอ “เรื่องราวเพื่อนรัก” มีเพลง เวลาเธอยิ้ม ประกอบ

  ฉากที่ 4
  เวลา 11 วินาที
  ตัวละคร ผิง พลอย
  รายละเอียด
  1.กล้องจับภาพทั้งคู่ที่เดินจับมือกันและวิ่งเล่นกัน ซึ่งเป็นภาพเต็มตัวด้านหลัง
  2.มีเพลง เวลาเธอยิ้ม ประกอบ

  ฉากที่ 5
  เวลา 2 วินาที
  ตัวละคร ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพนำเสนอ “ทั้งสองคนนี้”
  2.มีเพลง เวลาเธอยิ้ม ประกอบ

  ฉากที่ 6
  เวลา 9 วินาที
  ตัวละคร ผิง พลอย
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวด้านข้างของผิงและพลอยกำลังกินก๋วยเตี๋ยว
  2.มีเพลง เวลาเธอยิ้ม ประกอบ

  ฉากที่ 7
  เวลา 2 วินาที
  ตัวละคร ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพนำเสนอ “จะเป็นอย่างไร…”
  2.มีเพลง เวลาเธอยิ้ม ประกอบ

  ฉากที่ 8
  เวลา 11 วินาที
  ตัวละคร ผิง พลอย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวด้านหน้าผิงและพลอยกำลังนั่งอยู่บนฟุตบาท
  2.พลอยหยิกแก้มผิง
  3.ผิงผลักหัวพลอย
  4.ทั้งคู่ลุกขึ้นแล้วแกล้งกัน
  5.กล้องแพลนลง “โปรดติดตาม” มีเพลง “เวลาเธอยิ้ม” ประกอบ

  ฉากที่ 9
  เวลา 2 วินาที
  ตัวละคร ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพนำเสนอ “Coming Soon”
  2.มีเพลง เวลาเธอยิ้ม ประกอบ

  สมาชิก
  1.นางสาวจอมจิต สมพันธ์สาทิตย์ ม.5/1 เลขที่ 20
  2.นางสาวนภัสวรรณ ทัศจันทร์ ม.5/1 เลขที่ 24
  3.นางสาวสิราวรรณ โฉมศรี ม.5/1 เลขที่ 29

 21. ศุภลักษ์ จำปา

  ช็อกบานาน่าปัง
  ประเภทสื่อ สารคดีอาหาร
  Main idea เพื่อแสดงวิธีการทำขนม
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ กลุ่มเฟซบุ๊คนักเรียนชั้นม.5 ปี2559
  สถานที่ บ้าน
  สมาชิก
  นายณัฐชนน มั่นการไถ เลขที่3
  นายตฤณภพ ประทีป เลขที่4
  นายพิชญ์พรรธ บุญมั่น เลขที่5
  นางสาวศุภลักษ์ จำปา เลขที่27
  นางสาวกัญญาภัค กำพล เลขที่ 31
  ชั้นม.5/1

 22. สารคดีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์น้ำ
  ประเภทสื่อ สารคดีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  Main Idea เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีอนุรักษ์น้ำ
  กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ กลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  สมาชิก
  1. นายภูมิภัทร ศรีพันธ์ เลขที่ 1
  2. นางสาวศศิธร แข็งกสิกรณ์ เลขที่ 15
  3. นางสาวกฤติญาพร รติพพงศ์ธร เลขที่ 16
  4. นางสาวนรมน แก้วใส เลขที่ 37
  5. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ตั้งนพวรรณ์ เลขที่ 38

 23. นภัสวรรณ ทัศจันทร์

  สารคดีท่องเที่ยว
  เรื่อง ตลาดคลองถมหนองฉาง
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main idea เพื่อแนะนำสถานที่และให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ ตลาดคลองถมหนองฉาง
  บท (Scrip)
  ฉากที่ 1
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร ผิง พลอย
  รายละเอียด
  1. ภาพครึ่งตัวด้านหน้าของผิง พลอย ทั้งคู่พูดพร้อมกันว่า “สัวสดีค่ะ”
  พลอย “ตอนนี้นะคะ เราอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมหนองฉางค่ะ”
  ผิง “โดยตลาดนัดคลองถมหนองฉางนะคะจะมีทุกๆวันจันทร์ แล้วก็วันพฤหัส โดยจะมีพ่อค้า และแม่ค้ามาตั้งร้านค้าเวลาบ่ายสามเป็นต้นไปค่ะ”
  พลอย “เราจะมาดูกันนะคะว่าตลาดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง”
  ผิง “ไปกันเลย”
  2. ผิงเอามือปิดกล้อง
  ฉากที่ 2
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร ผิง พลอย
  รายละเอียด
  1. ผิงเปิดมือออกจากกล้อง
  2. ภาพด้านหลังเต้มตัวของพลอย ผิง ซึ่งจับมือกันเดินไปเดินหน้า มีเสียงเพลง “แล้วแต่จะคิด” ประกอบ
  3. ภาพอาหารต่างๆ มีเสียงเพลง “แล้วแต่จะคิด” ประกอบ
  4. ภาพครึ่งตัวด้านหน้าของผิง พลอย โดยพลอยยื่นขนมเข้ามาใกล้กล้อง และทั้งสองก็รับประทานขนม มีเสียงเพลง “แล้วแต่จะคิด” ประกอบ
  5. ภาพบรรยากาศตลาด แพลนกล้องไปรอบๆ
  6. ภาพครึ่งตัวด้านหลังของผิง พลอยกำลังเดินคุยกันในโซนเสื้อผ้า
  ฉากที่ 3
  เวลา 15 วินาที
  ตัวละคร ผิง พลอย
  รายละเอียด
  1. ภาพครึ่งตัวด้านหน้าของผิง พลอย
  พลอย “และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสินค้าที่มีขายอยู่ในตลาดแห่งนี้”
  ผิง “และสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าตลาดนัดหนองฉางมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้าง ก็ลองมาเที่ยวกันได้นะคะ”
  พลอย “สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน”
  ผิง “บ๊าย บาย จุ๊บ”
  2. ทั้งคู่โบกมือ
  3. ผิงเอามือปิดกล้อง

  สมาชิก
  1. น.ส.จอมจิต สมพันธ์สาทิตย์ เลขที่ 20
  2. น.ส.นภัสวรรณ ทัศจันทร์ เลขที่ 24
  3. น.ส.สิราวรรณ โฉมศรี เลขที่ 29

 24. ศุภลักษ์ จำปา

  First Love
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อสื่อถึงรักแรกของชีวิต
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค นักเรียนชั้นม.5 ปี2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท
  บทที่1
  เวลา 4วินาที
  รายละเอียด 1.ตัวอักษร what is your first love?
  บทที่ 2
  เวลา 5วินาที
  ตัวละคร แฟน
  รายละเอียด 1.แฟนป้อนขนมกัน
  บทที่ 3
  เวลา 2วินาที
  รายละเอียด 1.ตัวอักษร หรือว่า…
  บทที่ 4
  เวลา 10 วินาที
  ตัวละคร พี่น้อง
  รายละเอียด 1.พี่น้องเดินจับมือกัน
  2.พี่น้องป้อนขนมกัน ครั้งแรกที่ได้พบ
  บทที่ 5
  เวลา 5วินาที
  ตัวละคร พี่น้อง
  รายละเอียด 1.พี่ฝึกน้องว่ายน้ำ ครั้งแรกของการเริ่มต้น
  บทที่ 6
  เวลา 5 วินาที
  ตัวละคร แม่อุ้มท้อง
  รายละเอียด 1.แม่ลูบท้อง ครั้งแรกของความผูกพัน
  บทที่ 7
  เวลา 5 วินาที
  ตัวละคร แม่ลูก
  รายละเอียด 1.แม่ส่งลูกเข้าเรียน ครั้งแรกของการดูแล
  2.แม่ลูบหัวลูก
  บทที่ 8
  เวลา 10 วินาที
  รายละเอียด ตัวอักษร1.แล้วคุณล่ะ?
  2.รักแรกพบแบบไหน
  3.อย่าลืมใส่ใจคนที่คุณรักและคนที่รักคุณ

  สมาชิก
  นายณัฐชนน มั่นการไถ เลขที่3
  นายตฤณภพ ประทีป เลขที่4
  นายพิชญ์พรรธ บุญมั่น เลขที่5
  นางสาวศุภลักษ์ จำปา เลขที่27
  นางสาวกัญญาภัค กำพล เลขที่ 31
  ชั้นม.5/1

 25. สารคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง พวงมาลัย
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main Idea นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพวงมาลัย
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ ตำบลหนองยาง

  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 26. สารคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง พวงมาลัย
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main Idea นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพวงมาลัย
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ ตำบลหนองยาง

  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 27. ศุภิสรา บางระมุง

  สารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ประเภทสื่อ สารคดีทั่วไป
  Main Idea เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการทอผ้า
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 3 นาที 39 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  สมาชิก
  1.นางสาววรกานต์ ต้นโพธิ์ธรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกฤษณา มลิพันธุ์ เลขที่ 11
  3.นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ เลขที่ 12
  4.นางสาวศุภิสรา บางระมุง เลขที่ 14
  5.นางสาวพรศิริ สำราญ เลขที่ 26

 28. สารคดีท่องเที่ยว เที่ยววัดท่าซุง

  ประเภทสื่อ สารคดีท่องเที่ยว
  Main Idea เพื่อแสดงให้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัย และควมสวยงามของวัดท่าซุง
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ วัดท่าซุง

  สมาชิก
  นางสาววิลาสินี เหมะสถล เลขที่ 10 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนัทธมน กล้าการนา เลขที่ 21 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนภาพิศุทธิ์ บุญรักษา เลขที่ 25 ชั้น ม.5/1
  นางสาวศุภาลักษณ์ พรมสอน เลขที่ 28 ชั้น ม.5/1
  นางสาวอัฐภิญญา ทรัพย์พันธุ์ เลขที่ 30 ชั้น ม.5/1

 29. ศุภลักษ์ จำปา

  ไม่สนิท
  ประเภทสื่อ ตัวอย่างมิวสิกวิดีโอ
  main idea เพื่อนำเสนอความรักด้านการแอบรักเพื่อนสนิท
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค นักเรียนชั้นม.5 ปี2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท SCRIP
  บทที่ 1
  เวลา 2วินาที
  รายละเอียด 1.ตัวอักษร present
  บทที่ 2 เวลา 2 วินาที
  รายละเอียด 1.ตัวอักษร ไม่สนิท
  บทที่ 3
  เวลา 10วินาที
  ตัวละคร เจน ริว
  รายละเอียด 1.ภาพเจนเคยเล่นกับริว มีเสียงนาฬิกาเดิน
  บทที่4 หน้าห้อง
  เวลา 10วินาที
  ตัวละคร ริวเคน
  รายละเอียด 1.ริวเคนเหม่อมองออกไป มีเสียงพูด ถ้าการมีเพื่อนมากมายแต่เธอไม่เป็นเพื่อนกับผม ผมยอมไม่มีเพื่อน เพื่อให้เธอเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของผม ผมก็ยอม
  2.ริวก้มหน้า
  บทที่ 5 หน้าห้อง
  เวลา 15วินาที
  ตัวละคร เจน ริว
  รายละเอียด 1.ริวนั่งเศร้าแล้วเจนเดินเข้ามา
  เจน-เป็นไรวะ
  ริว-ป่าว
  เจน-เป็นไรก็บอกดิ
  ริว-อย่ายุ่งเหอะ
  2.ริวเดินหนีออกมา
  บทที่6 หน้าห้อง
  เวลา 5วินาที
  ตัวละคร เจน ริว
  รายละเอียด 1.ริวเดินหนีเจนแล้วมาหลบหลังกำแพง
  บทที่ 7
  เวลา 5วินาที
  รายละเอียด 1.ตัวอักษร บทสรุปของคำว่าเพื่อจะเป็นอย่างไร
  2.To Be Continue

  สมาชิก
  นายณััฐชนน มั่นการไถ เลขที่3
  นายตฤณภพ ประทีป เลขที่4
  นายพิชญ์พรรธ บุญมั่น เลขที่5
  นางสาวศุภลักษ์ จำปา เลขที่27
  นางสาวกัญญาภัค กำพล เลขที่ 31
  ชั้นม.5/1

 30. สารคดีท่องเที่ยว เที่ยวอุทัยยามเย็น

  ประเภทสื่อ สารคดีท่องเที่ยว
  Main Idea เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของเมืองอุทัยธานีในยามเย็น
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 180วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (Scrip)
  -ในสมุดค่ะ-

  • ณิชกมล พรมพุทธา

   -สมาชิก-
   ชั้น ม.5/1
   นางสาวณัฐณิชา สีแดง เลขที่ 32
   นางสาวณิชกมล พรมพุทธา เลขที่ 33
   นางสาวปณิดา หิรัญศุภโชติ เลขที่ 34
   นางสาวปรียานันท์ มีมุข เลขที่ 35
   นางสาวอิงฤดี หิรัญเถกิงพันธ์ เลขที่ 36

 31. หนังสั้น รายการ Health me please
  ประเภท หนังสั้น
  Main idea เพื่อนำเสนอความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ
  กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน
  เวลา 1 นาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (scrip)
  ฉากที่ 1 เปิดรายการ
  เวลา 25 วินาที
  ตัวละคร พิธีกร(อิ๋ว)
  รายละเอียด
  1.แพนกล้องช้าๆจับภาพพิธีกรครึ่งตัว
  2.พิธีกรพูดว่า “สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมมาพบกับรายการ Health me please วันนี้จะมีเกร็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับสุขภาพ ไปชมกันเลยค่ะ”
  3.กล้องจับเดินตามพิธีกร พิธีกรหันมาพูดว่า “ตามมาค่ะ” แล้วกล้องตามพิธีกรขึ้นบันได
  4.พิธีกรหันมาชี้ไปที่ห้องของหมอ
  ฉากที่ 2 ในห้องของหมอ
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร หมอ(ฟาง) , คนไข้ (ตาล)
  รายละเอียด
  1.ภาพหมอกำลังนั่งทำงานที่โต๊ะ
  2.คนไข้เดินมานั่งลงที่โต๊ะ
  3.หมอเงยหน้าพูดว่า “เป็นอะไรมาค่ะคนไข้”
  คนไข้ตอบว่า “ผมเจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อยากจะอ้วกครับหมอ”
  4.หมอหันมาทางกล้องพูดว่า “นี่แหละค่ะ เป็นอาการของผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ขาดเลือด มีอาการตามที่คนไข้บอก วิธีการรักษาเบื้องต้นก็คือ พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ยาเป็นระยะออกกำลังกายอย่างไม่หักโหมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ”
  ฉากที่ 3 ปิดรายการ
  เวลา 5 วินาที
  ตัวละคร พิธีกร(อิ๋ว)
  รายละเอียด
  1.ภาพพิธีกรครึ่งตัว พูดว่า “สำหรับวันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ”

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  สมาชิก
  1.นายศุภวิชญ์ พัฒมุข เลขที่ 7
  2.นางสาวกฤษณา มลิพันธุ์ เลขที่ 11
  3.นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ เลขที่ 12
  4.นางสาวกุลจิรา จีนตะกัน เลขที่ 13

 32. หนังสั้น รายการ Health me please
  ประเภท หนังสั้น
  Main idea เพื่อนำเสนอความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ
  กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน
  เวลา 1 นาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (scrip)
  ฉากที่ 1 เปิดรายการ
  เวลา 25 วินาที
  ตัวละคร พิธีกร(อิ๋ว)
  รายละเอียด
  1.แพนกล้องช้าๆจับภาพพิธีกรครึ่งตัว
  2.พิธีกรพูดว่า “สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมมาพบกับรายการ Health me please วันนี้จะมีเกร็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับสุขภาพ ไปชมกันเลยค่ะ”
  3.กล้องจับเดินตามพิธีกร พิธีกรหันมาพูดว่า “ตามมาค่ะ” แล้วกล้องตามพิธีกรขึ้นบันได
  4.พิธีกรหันมาชี้ไปที่ห้องของหมอ
  ฉากที่ 2 ในห้องของหมอ
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร หมอ(ฟาง) , คนไข้ (ตาล)
  รายละเอียด
  1.ภาพหมอกำลังนั่งทำงานที่โต๊ะ
  2.คนไข้เดินมานั่งลงที่โต๊ะ
  3.หมอเงยหน้าพูดว่า “เป็นอะไรมาค่ะคนไข้”
  คนไข้ตอบว่า “ผมเจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อยากจะอ้วกครับหมอ”
  4.หมอหันมาทางกล้องพูดว่า “นี่แหละค่ะ เป็นอาการของผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ขาดเลือด มีอาการตามที่คนไข้บอก วิธีการรักษาเบื้องต้นก็คือ พักผ่อนให้เพียงพอ ให้ยาเป็นระยะออกกำลังกายอย่างไม่หักโหมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ”
  ฉากที่ 3 ปิดรายการ
  เวลา 5 วินาที
  ตัวละคร พิธีกร(อิ๋ว)
  รายละเอียด
  1.ภาพพิธีกรครึ่งตัว พูดว่า “สำหรับวันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ”

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  สมาชิก
  1.นายศุภวิชญ์ พัฒมุข เลขที่ 7
  2.นางสาวกฤษณา มลิพันธุ์ เลขที่ 11
  3.นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ เลขที่ 12
  4.นางสาวกุลจิรา จีนตะกัน เลขที่ 13

 33. MV เพลง สบายดีไหม – PARATA (ภารต้า)
  ประเภทสื่อ MV เพลง
  Main Idea เพื่อนำเสนอของความรักแม้ไม่ได้พบกันนานก็ยังเป็นห่วงเสมอ
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  1.น.ส.กัญญาณี สพประสงค์ เลขที่ 17
  2.น.ส.กานต์พิชชา พุฒศิริ เลขที่ 18
  3.น.ส.เครือวัลย์ อ่อนสิงห์ เลขที่ 19
  4.น.ส.ญาณีนุช เสถียร เลขที่ 22

 34. MV เพลง แฟน (lipta)
  ประเภทสื่อ MV เพลง
  Main Idea เพื่อนำเสนอรูปแบบความรักของคนแอบชอบและตกหลุมรักคนๆนึง แล้วอยากจะเป็นแฟนกัน
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (Scrip)

  สมาชิก
  นางสาววิลาสินี เหมะสถล เลขที่ 10 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนัทธมน กล้าการนา เลขที่ 21 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนภาพิศุทธิ์ บุญรักษา เลขที่ 25 ชั้น ม.5/1
  นางสาวศุภาลักษณ์ พรมสอน เลขที่ 28 ชั้น ม.5/1
  นางสาวอัฐภิญญา ทรัพย์พันธุ์ เลขที่ 30 ชั้น ม.5/1

 35. หนังสั้นเรื่อง อยู่ไหน
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea นำเสนอมุมมองในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับแม่ที่เราชอบถามหาสิ่งของที่หาไม่เจอจากแม่
  เหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนเคยเจอสอดแทรกความรักของแม่กับลูก
  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
  เวลา 60 วินาที
  การเผยแพร่ กลุ่มเฟสบุ๊ค”นักเรียนชั้นม.5 ปีการศึกษา 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (script)
  ฉากที่ 1 ตัวละคร : แม่,ลูก (9 วินาที)
  -ภาพมุมกว้างเต็มตัวลูกเดินเข้ามาหาแม่ที่นั่งอยู่
  ลูก: แม่เห็นโทรศัพท์หนูไหม อยู่ไหน ?
  แม่: อยู่บนชั้นไง
  -ภาพลูกเดินออกไป
  -ภาพมุมกล้องติดโต๊ะ ถ่ายเต็มมือลูกมาหยิบโทรศัพท์ไป
  ฉากที่ 2 ตัวละคร : แม่,ลูก (10 วินาที)
  -ภาพกว้างเต็มตัวลูกเดินมาหาแม่ที่นั่งอยู่
  ลูก: แม่เห็นหูฟังหนูไหม อยู่ไห ?
  แม่: อยู่บนกองหนังสือ
  -ภาพลูกเดินออกไป
  -ภาพมุมกล้องติดกองหนังสือ ลูกมาหยิบโทรศัพท์ไป
  ฉากที่ 3 ตัวละคร แม่,ลูก
  -ลูกกำลังปาจรวดกระดาษ
  -ภาพจรวดเฉี่ยวหัวแม่ที่นั่งอยู่
  แม่: เห้ย (พร้อมดันแว่นตาขึ้นไปไว้บนหัว)
  -ภาพลูกเดินมาหาแม่
  ลูก: แม่ เห็นจรวดหนูไหม อยู่ไหน ?
  แม่: ผ่านหัวแม่ไปเมื่อกี้นี้
  -ภาพลูกเดนออกมา
  -ภาพมุมกล้องติดระดับจรวดและลูกมาหยิบจรวดเดินออกไป
  ฉากที่ 4 ตัวละคร แม่,ลูก (7 วินาที)
  -ภาพเต็มตัว ภาพมุมกว้างเห็นทั้งแม่และลูก
  แม่: เชอรี่ เห็นแว่นแม่ป่าว อยู่ไหน
  -ภาพมุมกล้องแทนสายตาลูก ภาพแม่ที่มีแว่นอยู่บนหัว
  -ภาพมุมกล้องแทนสายตาแม่ภาพลูกทำหน้าเบื่อหน่าย และถอนหายใจ
  ฉากที่ 5 ตัวละคร ลูก,พ่อ (12 วินาที)
  – ภาพด้านบนมุมสูงลูกกำลังหาของบางอย่างแต่หาไม่เจอบนชั้นวางของ
  ลูก: อยู่ไหนวะ
  -ภาพลูกหันไปแล้วเจอพ่อนั่งอยู่
  เชอรี่: พ่อ
  -ภาพพ่อหันหน้ามา
  เชอรี่: แม่อยู่ไหน
  ฉากที่ 6 (5 วินาที)
  -ภาพคำพูด “คุณสำคัญสำหรับแม่เสมอ แล้วแม่ล่ะสำคัญกับคุณไหม”

  สมาชิก
  นางสาววิลาสินี เหมะสถล เลขที่ 10 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนัทธมน กล้าการนา เลขที่ 21 ชั้น ม.5/1
  นางสาวนภาพิศุทธิ์ บุญรักษา เลขที่ 25 ชั้น ม.5/1
  นางสาวศุภาลักษณ์ พรมสอน เลขที่ 28 ชั้น ม.5/1
  นางสาวอัฐภิญญา ทรัพย์พันธุ์ เลขที่ 30 ชั้น ม.5/1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: