ห้อง 5/5

โฆษณา
 1. เรื่อง The Winner Cafe
  ประเภท สารคดี
  พิธีกร: มิ้น,ต่าย
  Main idea:แนะนำร้านอาหารเพื่อให้คนภายในหนองฉางรู้จักมากขึ้น
  กลุ่มเป้าหมาย:วัยรุ่นและคนภายในหนองฉาง
  เวลา 1นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค”นักเรียนชั้นม.5 ปี 2559″
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  บท(Scrip)
  ฉากที่1:แนะนำ
  เวลา 15วินาที
  ตัวละคร มิ้น,ต่าย
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  รายละเอียด
  1)ภาพเต็มตัว(ด้านหน้า)มิ้นท์,ต่าย : “สวัสดีค่ะ”
  2)ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)ต่าย : “วันนี้น่ะค่ะพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนนั้น”
  3)ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)มิ้นท์,ต่าย : “ไปดูกันเลย”
  4)ต่าย,มิ้น เดินผ่านกล้อง
  ฉากที่2:ร้านThe Winner Cafe
  เวลา 21 วินาที
  ตัวละคร มิ้น,ต่าย
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  รายละเอียด
  1) ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)ต่าย : “แล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านThe Winner Cafeแล้วน่ะค่ะ”
  2)แพลนจากขวาไปซ้าย Title up-down (เสียงพากย์)”ร้านThe Winner Cafe ตั้งอยู่บริเวณซอยข้างๆถนนคนพอเพียง อ.หนองฉาง และร้านนี้ก็ยังเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นที่มาทำงานเสาร์-อาทิตย์ค่ะ”
  ฉากที่3:จบ
  เวลา 23 วินาที
  ตัวละคร มิ้น,ต่าย
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  รายละเอียด
  1)ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)มิ้นท์ : “สำหรับวันนี้พวกเราก็ลากันไปก่อนน่ะค่ะ สวัสดีค่ะ ”
  2)แพลนจากขวาไปซ้าย บนโต๊ะอาหาร
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 2. Teaserเพลง อันเฟรนด์
  ประเภทสื่อ Teaser
  Main Idea เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความรักสำหรับคนที่เคยทำพลาดและผิดไป
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แสดงตัวหนังสือ
  เวลา 11วินาที
  ตัวละคร –
  สถานที่ –
  รายละเอียด
  1.แสดงตัวหนังสือ”ขนมครก”
  2.แสดงตัวหนังสือ”PRESENT”
  3.แสดงตัวหนังสือ”ขอโทษ…ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ”
  ฉากที่ 2 ความทรงจำ
  เวลา 23วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้น
  สถานที่ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงจอดรถ
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านข้าง) ต่าย,มิ้นซ้อมเต้นรำ
  2.ภาพครึ่งตัว มิ้นเก็บผมให้ต่าย
  3.มิ้น,ต่าย นั่งเล่น
  ฉากที่ 3 แสดงตัวหนังสือ
  เวลา 7 วินาที
  ตัวละคร –
  รายละเอียด
  1.แสดงตัวหนังสือ”เหลือแค่เพียงน้ำตา”
  2.แสดงตัวหนังสือ”กับแผลที่เธอให้มา…”
  ฉากที่ 3 บอกเลิก
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้น
  รายละเอียด
  1.มิ้นสะบัดมือออกจาก
  มิ้น : “เราเลิกกันเถอะ”
  2.แพลนกล้องบนลงล่าง มิ้นเดินหันหลัง
  3.แพลนจากบนลงล่าง มิ้น,ต่ายหันหลังชนกัน แล้วเดินออก
  4.แสดงตัวหนังสือ” เพลงอันเฟรนด์-Helmetheads cover by ขนมครก”
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 3. MV เพลงจริงๆนะ
  ประเภทสื่อ Mv
  Main Idea เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความรักและห่วงใย
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 4. เรื่อง ต้นทุนชีวิต
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับชีวิตของคนเราที่ฐานะแตกต่างกัน
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แนะนำเรื่อง
  เวลา 3วินาที
  ตัวละคร
  สถานที่
  รายละเอียด
  1.ตัวหนังลอยเข้ามา”ต้นทุนชีวิต”
  ฉากที่ 2 เตย,กบ เดินผ่าน
  เวลา 24 วินาที
  ตัวละคร เตย,กบ,ต่าย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว(ด้านข้าง) กบ,เตย : “เห้ยแกดูนั่นดิ”
  2.ภาพเต็มตัว(ด้านหน้า)ต่ายเดินเก็บขวด
  3.ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)กบปาขวดใส่ต่าย
  4.ภาพต่ายโดนปาขวด
  5.ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)กบ : “ไปกันเหอะ”
  6.กบ,ต่ายเดินผ่านกล้องไป
  7.เท้ากบกับเตย เดิน
  ฉากที่ 3 ต่ายเก็บขวด
  เวลา 9 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ สนามหญ้าข้างห้องสมุด
  รายละเอียด
  1.ต่ายเดินเก็บขวด
  ฉากที่ 1 ต่ายนั่ง
  เวลา 6 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ นามหญ้าข้างห้องสมุด
  รายละเอียด
  1.ต่ายหยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมา
  ฉากที่ 1 ตัวหนังสือ
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ นามหญ้าข้างห้องสมุด
  รายละเอียด
  1.ตัวหนังสือขึ้น”ต้นทุนชีวิตสูงใช่ว่าจะดีเสมอไป”
  2.ตัวหนังสือขึ้น”ส่วนต้นทุนชีวิตต่ำใช่ว่าจะเลวร้ายเสมอไป”
  3.ตัวหนังสือขึ้น”ำม่ว่าต้นทุนจะสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่จากการกระทำทั้งนั้น”
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 5. เรื่อง ชวนชิม
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main Idea เพื่อแนะนำร้านก๊วยเตี๊ยวในหนองฉาง
  เวลา 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ ร้านต้นน้ำ
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 พิธีกรเเนะนำตัว
  เวลา 24 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้นท์,กบ
  สถานที่ ร้านต้นน้ำ
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว(ด้านหน้า) ต่าย,มิ้นท์,กบ : “สวัสดีค่ะ”
  มิ้น : “วันนี้น่ะค่ะมาพบกับรายการ”
  ต่าย,มิ้นท์,กบ : “ชวนชิม”
  ต่าย : “วันนี้น่ะค่ะพวกเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไป……..ไปไหนน้ะ”
  มิ้นท์”ไปกินก๊วยเตี๋ยวที่ร้านต้นน้ำไง ในย่านหนองฉาง”
  กบ : “อ่อ ที่เค้าว่าอร่อยที่สุดในระแวกนี้รึเปล่า”
  มิ้น : “ใช่แล้ว”
  ต่าย : “งั้นเราไปกินกันเถอะ”
  ต่าย,มิ้นท์,กบ : “ไป”
  ฉากที่2 ร้านต้นน้ำ
  เวลา 9 วินาที
  ตัวละคร –
  สถานที่ ร้านต้นน้ำ
  รายละเอียด
  1.ภาพหน้าร้าน
  2.ภาพภายในร้าน
  3.ภาพก๊วยเตี๊ยว
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 6. เรื่อง 2T เช็คอิน
  ประเภทสื่อ สารคดีท่องเที่ยว
  Main Idea เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจ
  กลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่สนใจในวัดท่าซุง
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ วัดท่าซุง
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 7. เรื่อง ขวดใสได้ตัง
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อนำเสนอและทำความเข้าใจเกี่ยวกับถังขยะแบบใหม่ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 กำลังดื่มน้ำ
  เวลา 1 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ ศาลาหกเหลี่ยม
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านข้าง) ต่ายกำลังยกขวดน้ำดื่มหมด
  ฉากที่ 2 บริเวณที่ทิ้งขวดน้ำ
  เวลา 29 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้นท์
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ด้านข้าง ต่ายเดินเข้ามาหามิ้น
  2.ภาพครึ่งตัวด้านหน้า
  ต่าย : “อ้าวมายืนทำไรตรงนี้”
  มิ้นท์ : “มายืนดูถังขยะ แล้วเค้าเอาไว้ทิ้งอะไรหรอ?”
  ต่าย : “อ่อ เอาไว้ทิ้งขวดน้ำไง”
  มิ้นท์ : “แล้วทำไมต้องแบ่งสีด้วยล่ะ”
  ต่าย : อ่อ ที่แบ่งเป็นสีเนี่ย ทางโรงเรียนจะนำขวดเหล่านี้”
  3.ภาพถังขยะ
  4.ต่าย : “ไปขาย เพื่อนำเงินมาพัฒนาสีของแต่ละสี”
  5.ภาพเต็มตัว(ด้านหลัง) มิ้นยืนปาขวด
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 8. เรื่อง ความฝันที่แตกต่าง
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อนำเสนอให้นักเรียนที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อให้เขารีบคิดและหาจุดหมายให้เจอ
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนทุกคน
  เวลา 30วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 กบ,แน๊ต เดินไปที่ศาลา
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร กบ,แน๊ต
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว กบ,แน๊ตกำลังเกินไปที่ศาลา
  2.ภาพครึ่งตัว กบ : “เฮ้ย!!แน๊ตเรียนจบแล้วอยากเป็นอะไร”
  แน๊ต : “ผู้พิพากษา”
  กบ : “โห่”
  3.ต่ายวิ่งมาที่ศาลา
  ต่าย : “กบกับแน๊ตคุยไรกันอยู่อ่ะ”
  กบ : “คุยกันเรื่องความฝันในอนาคตไง”
  แน๊ต : “ต่ายแล้วเองล่ะ อยากเป็นอะไร”
  ต่ายทำท่าทางไม่รู้
  แน๊ต :” ไม่รู้ไม่ได้แล้วน่ะต่าย เราอยู่ม.5แล้ว ต้องคิดแล้วว่าจะจบม.6 จะเรียนต่อที่ไหน อยากเป็นอะไร จะได้วางแผนอนาคตไว้ไงล่ะ”
  ต่าย :”อื้ม’
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 9. เรื่อง 2T เช็คอิน
  ประเภทสื่อ สารคดีท่องเที่ยว
  Main Idea เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจ
  กลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่สนใจในวัดท่าซุง
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ วัดท่าซุง
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แนะนำ
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านล่าง) ต่าย,เตยกำลังเดิน
  2.ภาพครึ่งตัว(ด้านบน) ต่าย,เตยกำลังเดิน
  3.ภาพเต็มตัว ต่าย,เตยยืน มีตัวอักษรแนะนำชื่อ
  4.ภาพเต็มตัว ต่าย,เตย : “สวัสดีค่ะ”
  เตย : “วันนี้มาพบกับรายการ”
  ต่าย,เตย : ” 2T เช็คอินค่า”
  ต่าย : “สำหรับวันนี้นะคะ พวกจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเช็คอินที่ไหน ไปดูกันเลย”
  5.ต่าย,เตยเดินผ่านกล้องไป
  ฉากที่ 2 ถึงจุดหมายแล้ว
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “ตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะเช็คอินกันแล้วนะคะ นั่นคือ วัดจันทารามหรือคนส่วนใหญ่เรียกว่าวัดท่าซุงนั่นเองค่ะ วัดท่าซุงตั้งอยู่ที่ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี”
  ต่าย : “ในช่วงวันหยุดเทศกาลก็จะมีผู้คนแวะเวียนมาที่นี่เป็นจำนวนมากคะ”
  เตย : “ข้างในวัดท่าซุงนั่นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ”
  2.เตย,ต่าย ลุกจากเก้าอี้ แล้วลุกเดินไป
  ฉากที่ 3 วิหารแก้ว
  เวลา 1.57วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “หากมาวัดท่าซุง หลายๆคนคงถึงการมาเยี่ยมวิหารแก้ว แล้วข้างหลังของพวกเราก็คือวิหารแก้ว ข้างในจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ”
  2.ภาพเต็มตัวเตย,ต่ายเดินไปวิหารแก้ว
  3.ภาพครึ่งตัว ต่าย,เตย เดินเข้าวิหารแก้ว กล้องเเพลนขึ้นไปที่ป้าย
  4.ภาพบรรยากาศภายนอกและภายใน วิหารแก้ว มีเสียงพากย์
  5.ภาพเต็มตัว เตย,ต่ายนั่งไหว้พระ แพลนกล้องเป็นวงกลมล้อมรอบ
  ฉากที่ 4 ปิดรายการ
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “เป็นไงบ้างค่ะ สถานที่ทค่พวกเรา2คนพามาเช็คอิน สนุกไหมเอ่ย”
  ต่าย : “สำหรับวันนี้พวก”
  เตย,ต่าย : “2T เช็คอิน”
  ต่าย : “ขอลาไปก่อน”
  เตย,ต่าย : “สวัสดีค่ะ”
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 10. เรื่อง 2T เช็คอิน
  ประเภทสื่อ สารคดีท่องเที่ยว
  Main Idea เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจ
  กลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่สนใจในวัดท่าซุง
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ วัดท่าซุง
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แนะนำ
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านล่าง) ต่าย,เตยกำลังเดิน
  2.ภาพครึ่งตัว(ด้านบน) ต่าย,เตยกำลังเดิน
  3.ภาพเต็มตัว ต่าย,เตยยืน มีตัวอักษรแนะนำชื่อ
  4.ภาพเต็มตัว ต่าย,เตย : “สวัสดีค่ะ”
  เตย : “วันนี้มาพบกับรายการ”
  ต่าย,เตย : ” 2T เช็คอินค่า”
  ต่าย : “สำหรับวันนี้นะคะ พวกจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเช็คอินที่ไหน ไปดูกันเลย”
  5.ต่าย,เตยเดินผ่านกล้องไป
  ฉากที่ 2 ถึงจุดหมายแล้ว
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “ตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะเช็คอินกันแล้วนะคะ นั่นคือ วัดจันทารามหรือคนส่วนใหญ่เรียกว่าวัดท่าซุงนั่นเองค่ะ วัดท่าซุงตั้งอยู่ที่ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี”
  ต่าย : “ในช่วงวันหยุดเทศกาลก็จะมีผู้คนแวะเวียนมาที่นี่เป็นจำนวนมากคะ”
  เตย : “ข้างในวัดท่าซุงนั่นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ”
  2.เตย,ต่าย ลุกจากเก้าอี้ แล้วลุกเดินไป
  ฉากที่ 3 วิหารแก้ว
  เวลา 1.57วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “หากมาวัดท่าซุง หลายๆคนคงถึงการมาเยี่ยมวิหารแก้ว แล้วข้างหลังของพวกเราก็คือวิหารแก้ว ข้างในจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ”
  2.ภาพเต็มตัวเตย,ต่ายเดินไปวิหารแก้ว
  3.ภาพครึ่งตัว ต่าย,เตย เดินเข้าวิหารแก้ว กล้องเเพลนขึ้นไปที่ป้าย
  4.ภาพบรรยากาศภายนอกและภายใน วิหารแก้ว มีเสียงพากย์
  5.ภาพเต็มตัว เตย,ต่ายนั่งไหว้พระ แพลนกล้องเป็นวงกลมล้อมรอบ
  ฉากที่ 4 ปิดรายการ
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “เป็นไงบ้างค่ะ สถานที่ทค่พวกเรา2คนพามาเช็คอิน สนุกไหมเอ่ย”
  ต่าย : “สำหรับวันนี้พวก”
  เตย,ต่าย : “2T เช็คอิน”
  ต่าย : “ขอลาไปก่อน”
  เตย,ต่าย : “สวัสดีค่ะ”
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 11. เด็กติดเกมส์

  ชื่อเรื่อง : MVเพลง หยดน้ำตา
  ประเภทสื่อ : MVเพลง
  Main idea : นำเสนอเรื่องราวของMV
  กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป
  เวลา : 3 นาที
  การเผยแพร่ : กลุ่ม Facebook นักเรียน ชั้นม.5 ปี 2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ตัวละคร : เบญ , กอล์ฟ
  สมาชิกกลุ่ม :
  1.นายชัยณรงค์ ปิยะ เลขที่3
  2.นายอยุพงศ์ อินเท้ง เลขที่4
  3.น.ส.เพ็ญนภา ชุ่มหยวก เลขที่13
  4.น.ส.บัวบูชา ตั้งจิตติพร เลขที่18
  5.น.ส.เบญญาภา บุญอธึก เลขที่24
  6.น.ส.คันธนีรา อยูเกษ เลขที่ 32

 12. เรื่อง 2T เช็คอิน
  ประเภทสื่อ สารคดีท่องเที่ยว
  Main Idea เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับจุดที่น่าสนใจ
  กลุ่มเป้าหมาย ทุกคนที่สนใจในวัดท่าซุง
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ วัดท่าซุง
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แนะนำ
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านล่าง) ต่าย,เตยกำลังเดิน
  2.ภาพครึ่งตัว(ด้านบน) ต่าย,เตยกำลังเดิน
  3.ภาพเต็มตัว ต่าย,เตยยืน มีตัวอักษรแนะนำชื่อ
  4.ภาพเต็มตัว ต่าย,เตย : “สวัสดีค่ะ”
  เตย : “วันนี้มาพบกับรายการ”
  ต่าย,เตย : ” 2T เช็คอินค่า”
  ต่าย : “สำหรับวันนี้นะคะ พวกจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเช็คอินที่ไหน ไปดูกันเลย”
  5.ต่าย,เตยเดินผ่านกล้องไป
  ฉากที่ 2 ถึงจุดหมายแล้ว
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “ตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะเช็คอินกันแล้วนะคะ นั่นคือ วัดจันทารามหรือคนส่วนใหญ่เรียกว่าวัดท่าซุงนั่นเองค่ะ วัดท่าซุงตั้งอยู่ที่ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี”
  ต่าย : “ในช่วงวันหยุดเทศกาลก็จะมีผู้คนแวะเวียนมาที่นี่เป็นจำนวนมากคะ”
  เตย : “ข้างในวัดท่าซุงนั่นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ”
  2.เตย,ต่าย ลุกจากเก้าอี้ แล้วลุกเดินไป
  ฉากที่ 3 วิหารแก้ว
  เวลา 1.57วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “หากมาวัดท่าซุง หลายๆคนคงถึงการมาเยี่ยมวิหารแก้ว แล้วข้างหลังของพวกเราก็คือวิหารแก้ว ข้างในจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ”
  2.ภาพเต็มตัวเตย,ต่ายเดินไปวิหารแก้ว
  3.ภาพครึ่งตัว ต่าย,เตย เดินเข้าวิหารแก้ว กล้องเเพลนขึ้นไปที่ป้าย
  4.ภาพบรรยากาศภายนอกและภายใน วิหารแก้ว มีเสียงพากย์
  5.ภาพเต็มตัว เตย,ต่ายนั่งไหว้พระ แพลนกล้องเป็นวงกลมล้อมรอบ
  ฉากที่ 4 ปิดรายการ
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว เตย : “เป็นไงบ้างค่ะ สถานที่ทค่พวกเรา2คนพามาเช็คอิน สนุกไหมเอ่ย”
  ต่าย : “สำหรับวันนี้พวก”
  เตย,ต่าย : “2T เช็คอิน”
  ต่าย : “ขอลาไปก่อน”
  เตย,ต่าย : “สวัสดีค่ะ”
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 13. เรื่อง ชวนชิม
  ประเภทสื่อ สารคดี
  Main Idea เพื่อแนะนำร้านก๊วยเตี๊ยวในหนองฉาง
  เวลา 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ ร้านต้นน้ำ
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 พิธีกรเเนะนำตัว
  เวลา 24 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้นท์,กบ
  สถานที่ ร้านต้นน้ำ
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว(ด้านหน้า) ต่าย,มิ้นท์,กบ : “สวัสดีค่ะ”
  มิ้น : “วันนี้น่ะค่ะมาพบกับรายการ”
  ต่าย,มิ้นท์,กบ : “ชวนชิม”
  ต่าย : “วันนี้น่ะค่ะพวกเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไป……..ไปไหนน้ะ”
  มิ้นท์”ไปกินก๊วยเตี๋ยวที่ร้านต้นน้ำไง ในย่านหนองฉาง”
  กบ : “อ่อ ที่เค้าว่าอร่อยที่สุดในระแวกนี้รึเปล่า”
  มิ้น : “ใช่แล้ว”
  ต่าย : “งั้นเราไปกินกันเถอะ”
  ต่าย,มิ้นท์,กบ : “ไป”
  ฉากที่2 ร้านต้นน้ำ
  เวลา 9 วินาที
  ตัวละคร –
  สถานที่ ร้านต้นน้ำ
  รายละเอียด
  1.ภาพหน้าร้าน
  2.ภาพภายในร้าน
  3.ภาพก๊วยเตี๊ยว
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 14. เรื่อง ต้นทุนชีวิต
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับชีวิตของคนเราที่ฐานะแตกต่างกัน
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แนะนำเรื่อง
  เวลา 3วินาที
  ตัวละคร
  สถานที่
  รายละเอียด
  1.ตัวหนังลอยเข้ามา”ต้นทุนชีวิต”
  ฉากที่ 2 เตย,กบ เดินผ่าน
  เวลา 24 วินาที
  ตัวละคร เตย,กบ,ต่าย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว(ด้านข้าง) กบ,เตย : “เห้ยแกดูนั่นดิ”
  2.ภาพเต็มตัว(ด้านหน้า)ต่ายเดินเก็บขวด
  3.ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)กบปาขวดใส่ต่าย
  4.ภาพต่ายโดนปาขวด
  5.ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)กบ : “ไปกันเหอะ”
  6.กบ,ต่ายเดินผ่านกล้องไป
  7.เท้ากบกับเตย เดิน
  ฉากที่ 3 ต่ายเก็บขวด
  เวลา 9 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ สนามหญ้าข้างห้องสมุด
  รายละเอียด
  1.ต่ายเดินเก็บขวด
  ฉากที่ 1 ต่ายนั่ง
  เวลา 6 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ นามหญ้าข้างห้องสมุด
  รายละเอียด
  1.ต่ายหยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมา
  ฉากที่ 1 ตัวหนังสือ
  เวลา 12 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ นามหญ้าข้างห้องสมุด
  รายละเอียด
  1.ตัวหนังสือขึ้น”ต้นทุนชีวิตสูงใช่ว่าจะดีเสมอไป”
  2.ตัวหนังสือขึ้น”ส่วนต้นทุนชีวิตต่ำใช่ว่าจะเลวร้ายเสมอไป”
  3.ตัวหนังสือขึ้น”ำม่ว่าต้นทุนจะสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่จากการกระทำทั้งนั้น”
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 15. MV เพลงจริงๆนะ
  ประเภทสื่อ Mv
  Main Idea เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความรักและห่วงใย
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แสดงตัวหนังสือ
  เวลา 6วินาที
  ตัวละคร –
  สถานที่ –
  รายละเอียด
  1.แสดงตัวหนังสือ”จริงๆนะ The 38 Years Ago”พื้นหลังเป็นใบไม้ไหว
  ฉากที่ 2 ต่ายเฝ้ารอ
  เวลา 10 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ อาคาร2
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านข้าง) ต่าย เล่นโทรศัพท์
  2.ภาพเต็มตัว(ด้านหลัง) ต่ายเดิน
  3.ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)ต่ายมองออกไปหน้าต่าง
  ฉากที่ 3 เลิกเรียน
  เวลา 34 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว ต่ายกำลังเก็บหนังสือ
  2.ภาพครึ่งตัว ต่ายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
  3.ต่ายส่งข้อมความไปหาเพื่อน”เป็นอะไร ทำไมไม่มา รร. เป็นห่วงน่ะ”
  ฉากที่ 4 ต่ายมองหา
  เวลา 21วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ต่ายบนสแตน
  2.แพลนจากซ้ายไปขวา จากสนามถึงเสาธง
  3.ภาพครึ่งตัว ต่ายหันมองหา
  ฉากที่ 5 ต่ายเดิน
  เวลา 10 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวด้านหลัง ต่ายเดิน

  ฉากที่ 6 ต่ายนั่งเล่นในห้อง
  เวลา 16 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้น
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ต่ายหันไปมองมิ้นมี่กำลังหลับอยู่
  2.ภาพเต็มตัว ต่ายส่งข้อความไปแกล้งมิ้น
  ฉากที่ 7 ต่ายนั่งคนเดียว
  เวลา 10 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ต่ายนั่งภายในห้องคนเดียว
  ฉากที่ 8 เดินลงมาจากบันได
  เวลา 11 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ต่ายเดินลงมาจากบันได
  ฉากที่ 10 ต่ายนั่ง
  เวลา 8 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้น
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ต่ายนั่ง
  2.ภาพเต็มตัว ต่ายยืนเมื่อเห็นมิ้น
  ฉากที่ 11 ต่ายวิ่งตามหา
  เวลา 14 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้น
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ต่ายวิ่งขึ้นบนได
  2.ภาพเต็มตัวต่ายหันซ้ายขวา
  3.ภาพแทนตา หันซ้ายขวา
  4.ต่ายเดินมา แล้วหันหลังกลับไปเจอมิ้น
  ฉากที่ 12 ลิปซิง
  เวลา 25วินาที
  ตัวละคร ต่าย,เตย
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ต่าย,เตย นั่งลิปซิง
  2.แพลนเป็นวงกลม
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 16. Teaserเพลง อันเฟรนด์
  ประเภทสื่อ Teaser
  Main Idea เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความรักสำหรับคนที่เคยทำพลาดและผิดไป
  เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 แสดงตัวหนังสือ
  เวลา 11วินาที
  ตัวละคร –
  สถานที่ –
  รายละเอียด
  1.แสดงตัวหนังสือ”ขนมครก”
  2.แสดงตัวหนังสือ”PRESENT”
  3.แสดงตัวหนังสือ”ขอโทษ…ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ”
  ฉากที่ 2 ความทรงจำ
  เวลา 23วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้น
  สถานที่ บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงจอดรถ
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านข้าง) ต่าย,มิ้นซ้อมเต้นรำ
  2.ภาพครึ่งตัว มิ้นเก็บผมให้ต่าย
  3.มิ้น,ต่าย นั่งเล่น
  ฉากที่ 3 แสดงตัวหนังสือ
  เวลา 7 วินาที
  ตัวละคร –
  รายละเอียด
  1.แสดงตัวหนังสือ”เหลือแค่เพียงน้ำตา”
  2.แสดงตัวหนังสือ”กับแผลที่เธอให้มา…”
  ฉากที่ 3 บอกเลิก
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้น
  รายละเอียด
  1.มิ้นสะบัดมือออกจาก
  มิ้น : “เราเลิกกันเถอะ”
  2.แพลนกล้องบนลงล่าง มิ้นเดินหันหลัง
  3.แพลนจากบนลงล่าง มิ้น,ต่ายหันหลังชนกัน แล้วเดินออก
  4.แสดงตัวหนังสือ” เพลงอันเฟรนด์-Helmetheads cover by ขนมครก”
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 17. เรื่อง The Winner Cafe
  ประเภท สารคดี
  พิธีกร: มิ้น,ต่าย
  Main idea:แนะนำร้านอาหารเพื่อให้คนภายในหนองฉางรู้จักมากขึ้น
  กลุ่มเป้าหมาย:วัยรุ่นและคนภายในหนองฉาง
  เวลา 1นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค”นักเรียนชั้นม.5 ปี 2559″
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  บท(Scrip)
  ฉากที่1:แนะนำ
  เวลา 15วินาที
  ตัวละคร มิ้น,ต่าย
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  รายละเอียด
  1)ภาพเต็มตัว(ด้านหน้า)มิ้นท์,ต่าย : “สวัสดีค่ะ”
  2)ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)ต่าย : “วันนี้น่ะค่ะพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนนั้น”
  3)ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)มิ้นท์,ต่าย : “ไปดูกันเลย”
  4)ต่าย,มิ้น เดินผ่านกล้อง
  ฉากที่2:ร้านThe Winner Cafe
  เวลา 21 วินาที
  ตัวละคร มิ้น,ต่าย
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  รายละเอียด
  1) ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)ต่าย : “แล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านThe Winner Cafeแล้วน่ะค่ะ”
  2)แพลนจากขวาไปซ้าย Title up-down (เสียงพากย์)”ร้านThe Winner Cafe ตั้งอยู่บริเวณซอยข้างๆถนนคนพอเพียง อ.หนองฉาง และร้านนี้ก็ยังเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นที่มาทำงานเสาร์-อาทิตย์ค่ะ”
  ฉากที่3:จบ
  เวลา 23 วินาที
  ตัวละคร มิ้น,ต่าย
  สถานที่ ร้านThe winner cafe
  รายละเอียด
  1)ภาพครึ่งตัว(ด้านหน้า)มิ้นท์ : “สำหรับวันนี้พวกเราก็ลากันไปก่อนน่ะค่ะ สวัสดีค่ะ ”
  2)แพลนจากขวาไปซ้าย บนโต๊ะอาหาร
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

 18. เรื่อง ขวดใสได้ตัง
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อนำเสนอและทำความเข้าใจเกี่ยวกับถังขยะแบบใหม่ของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559″
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 กำลังดื่มน้ำ
  เวลา 1 วินาที
  ตัวละคร ต่าย
  สถานที่ ศาลาหกเหลี่ยม
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว(ด้านข้าง) ต่ายกำลังยกขวดน้ำดื่มหมด
  ฉากที่ 2 บริเวณที่ทิ้งขวดน้ำ
  เวลา 29 วินาที
  ตัวละคร ต่าย,มิ้นท์
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัว ด้านข้าง ต่ายเดินเข้ามาหามิ้น
  2.ภาพครึ่งตัวด้านหน้า
  ต่าย : “อ้าวมายืนทำไรตรงนี้”
  มิ้นท์ : “มายืนดูถังขยะ แล้วเค้าเอาไว้ทิ้งอะไรหรอ?”
  ต่าย : “อ่อ เอาไว้ทิ้งขวดน้ำไง”
  มิ้นท์ : “แล้วทำไมต้องแบ่งสีด้วยล่ะ”
  ต่าย : อ่อ ที่แบ่งเป็นสีเนี่ย ทางโรงเรียนจะนำขวดเหล่านี้”
  3.ภาพถังขยะ
  4.ต่าย : “ไปขาย เพื่อนำเงินมาพัฒนาสีของแต่ละสี”
  5.ภาพเต็มตัว(ด้านหลัง) มิ้นยืนปาขวด
  สมาชิกกลุ่ม
  1.นางสาวเสาวลักษณ์ เเกล้วเขตรกรรม เลขที่ 8
  2.นางสาวกรกนก อินโต เลขที่ 11
  3.นางสาวศิริลักษณ์ อนุชิต เลขที่ 21
  4.นางสาวพิมพ์ลภัส สุกุมลจันทร์ เลขที่ 31
  5.นางสาวฐิติมา เพิ่มสุข เลขที่ 35

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: