ห้อง 5/8

Advertisements
 1. ประเภทสื่อ : หนังสั้น อนาคตของชาติ
  เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 3นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  สมาชิก
  1.นาย เกียรติศักดิ์ บินทวิหค เลขที่ 5
  2.นางสาว ดวงรันต์ จันทสร เลขที่ 19
  3.นางสาว นันทนา วัฒนธรรม เลขที่ 20
  4.นางสาว ศุภนิดา โพธิ์งาม เลขที่ 22
  5.นางสาว สุธาสินี เชยชม เลขที่ 31

 2. Waste in schools
  ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea : เราทุกคนควรช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อความสะอาดของโรงเรียน
  เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 3นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  สมาชิก
  1. น.ส. ธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2. น.ส.ภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3. น.ส.สาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4. น.ส.เจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33

 3. ไอติม
  ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea : เราไม่ควรตัดสินอะไรว่ามันไม่ดีเพราะยึดความคิดเราเป็นหลักแต่จงเปิดใจที่จะมองมันแล้วคุณจะพบกับสิ่งดีๆเอง
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 3นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  สมาชิก
  1.นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ เลขที่15
  2. น.ส พรพรรณ เมืองวงษ์ เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ
  เลขที่35
  5. น.ส. สุจิราวังพลับ เลขที่38

 4. สารคดีอาหาร
  ประเภทสื่อ : สารคดี
  Maln Idea : เพื่อความบันเทิง
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้น ม.5/8
  เวลา : 3 นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ : ลานสะแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  สมาชิก
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40
  ชั้นมัธูยมศึกษาปี่ที่ 5/8
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 5. MV เพลงเพื่อนเธอเหมือนเดิม
  ประเภทสื่อ : มิวสิควิดีโอ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้น ม.5/8
  เวลา : 3 นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  สมาชิก
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40
  ชั้นมัธูยมศึกษาปี่ที่ 5/8
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 6. ประเภทสื่อ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
  Main ldea เพื่อนำเสนอให้สมาชิกในห้อง
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกห้องม.5/8
  เวลา3นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5ปี2559
  สถานที่ วัดสังกัสรัตนคีรีย์
  บท (selip)
  ตัวละคร เปา,นุ,ปอน
  ฉากที่1เวลา20วินาที รายละเอียด เปากับปอนไปยืนทางขึ้นบันไดเขาสะแกกรังแล้วพูดแนะนำสถานที่แล้วขึ้นบันได(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่2เวลา20วินาที รายละเอียด เปากับปอนเดินขึ้นบันไดจนถึงด้านบนสุดของเขาสะแกกรังนับขั้นบันไดได้449ขั้น และเชิญชวนไปดูด้านบนเขา(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่3เวลา20วินาที รายละเอียด เปากับปอนเดินไปที่ระฆังที่สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่5แล้วได้เคาะระฆัง(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่4เวลา20วินาที รายละเอียดเปากับปอนชวนเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็เจอกับวิหารที่ด้านในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทแล้วเปากับปอนก็ชวนไปไหว้รอยพระพุทธบาทแล้วเปากับปอนก็ไหว้รอยพระพุทธบาท
  ฉากที่5เวลา20วินาที รายละเอียด เมื่อเปากับปอนไหว้รอยพระพุทธบาทเสร็จแล้วเปากับปอนก็ได้ชวนเดินต่อไปอีกแล้วก้ได้เชิญชวนไปโยนเหรียญพระสังกัจจาย(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่6เวลา20วินาที รายละเอียด เปากับปอนก็ได้เดินเกือบสุดบริเวณวัดก็ได้ไปไหว้รูปหล่อพระบรมมหาชนก(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่7เวลา20วินาที รายละเอียด เมื่อเปากับปอนไหว้รูปหล่อของพระบรมมหาชนกเสร็จเปากับปอนก็ได้เดินต่อไปและเป็นสถานที่สุดท้ายในวัดนี้คือหมุดโลกและเปากับปอนก็ชวนก็ได้เดินเข้าไปดูหมุดโลก
  ฉากที่8เวลา20วินาที รายละเอียด เปากับปอนเดินไปถึงหมุดโลกและได้อธิบายถึงหมุดโลก(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่9เวลา20วินาที รายละเอียดเปาและปอนกล่าวขอบคุณสถานที่และจบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(ภาพเต็มตัว)

  สมาชิก
  1 นาย อานันท์ เหล่ารอด ม.5/8 เลขที่6
  2 นาย กมลภพ ระบอบ ม.5/8 เลขที่7
  3 นาย ชยากร จิรางกูร ม.5/8 เลขที่9
  4 นาย นิกรณ์ พิมแสง ม.5/8 เลขที่13
  5 นาย หัสวรรษ ฤทธิ์บำรุง ม.5/8 เลขที่17
  ชั้นม.5\8

 7. ประเภทสื่อ มิวสิควิดีโอ
  Main ldea เพื่อนำเสนอสมาชิกภายในห้อง
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในห้องม.5/8
  เวลา 3นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5ปี2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (selip)
  เพลง สตีดเอ้าท์
  ตัวละคร นุ เปา ปอนด์
  ฉากที่1เวลา25วินาที รายละเอียด นุกับเปาปั่นจักรยานมาถึงทางขึ้นบันได(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่2เวลา25วินาที รายละเอียด เปากับนุขึ้นบันได(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่3เวลา25วินาที รายละเอียด นุเดินไปเคาะประตูแล้วเล่นการแสดงกับบิว(นักแสดงรับเชิญ)แล้วเดินเข้าไป(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่4เวลา25วินาที รายละเอียด นุเต้นท่าก้าวไปข้างหน้า(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่5เวลา25วินาที รายละเอียด ทัก,กัน,นัท(นักแสดงรับเชิญ)เดินเข้าไปเรียงแถวหน้ากระดานแล้วนุกับปอนเดืนเข้าแนบข้าง(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่6เวลา25วินาที รายละเอียด นุนั่งบนเก้าอี้แล้วขว้างหมวกไส่พื้นแล้วลุกเต้นท่าก้าวไปข้างหน้า(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่7เวลา25วินาที รายละเอียด นุเดินบนถนนแล้วทำท่าร้องเพลงในเนื้อหาของเพลง

  สมาชิก
  1 นาย อานันท์ เหล่ารอด ม.5/8 เลขที่6
  2 นาย กมลภพ ระบอบ ม.5/8 เลขที่7
  3 นาย ชยากร จิรางกูร ม.5/8 เลขที่9
  4 นาย นิกรณ์ พิมแสง ม.5/8 เลขที่13
  5 นาย หัสวรรษ ฤทธิ์บำรุง ม.5/8 เลขที่17
  ชั้นม.5\8

 8. ประเภทสื่อ แนะสถานที่ท่องเที่ยว
  Main ldea เพื่อนำเสนอให้เพื่อนในห้อง
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในห้องม.5/8
  เวลา 1นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5ปี2559
  สถานที่ น้ำตกแก่งสาวน้อย
  บท (selip)
  ตัวละคร บิ๊ก,นุ
  ฉากที่1เวลา12วินาที รายละเอียด กำลังขับรถไปน้ำตกแก่งสาวน้อย(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่2เวลา12วินาที รายละเอียดแนะนำสถานที่(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่3เวลา12วินาที รายละเอียด ภาพจุดสำคัญของน้ำตกแก่งสาวน้อย(ภาพสถานที่)
  ฉากที่4เวลา12วินาที รายละเอียด เชิญชวนคนมาเที่ยวน้ำตกแก่งสาวน้อย(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่5เวลา12วินาที รายละเอียด กล่าวขอบคุณสถานที่และกล่าวจบ(ภาพเต็มตัว)
  สมาชิก
  1 นาย อานันท์ เหล่ารอด ม.5/8 เลขที่6
  2 นาย กมลภพ ระบอบ ม.5/8 เลขที่7
  3 นาย ชยากร จิรางกูร ม.5/8 เลขที่9
  4 นาย นิกรณ์ พิมแสง ม.5/8 เลขที่13
  5 นาย หัสวรรษ ฤทธิ์บำรุง ม.5/8 เลขที่17
  ชั้นม.5\8

 9. ประเภทสื่อ สารคดีเรื่องการมีน้ำใจ
  Main ldea เพื่อนำเสนอเพื่อนในห้อง
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในห้องม.5/8 เวลา 1 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนีกเรียนชั้นม.5ปี2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา บท (selip)
  ตัวละคร เปา,ปอนด์,นุ
  ฉากที่1เวลา 15วินาที รายละเอียด นุกับปอนด์กำลังเล่นเกมโทรศัพท์กันอยู่(ภาพเต็มตัว)ฉากที่2เวลา15วินาที รายละเอียด นุชวนปอนด์ไปเข้าห้องน้ำแล้วได้วางโทรศัพท์ทิ้งไว้(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่3เวลา15วินาที รายละเอียด เปาเดินมาเห็นแล้วได้เปิดโทรศัพท์แล้วรู้ว่าเปนของปอนด์(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่4เวลา15วินาที เปานำโทรศัพท์ไปคืนปอน์และปอนพูดขอบคุณ(ภาพครึ่งตัว)
  สมาชิก
  1 นาย อานันท์ เหล่ารอด ม.5/8 เลขที่6
  2 นาย กมลภพ ระบอบ ม.5/8 เลขที่7
  3 นาย ชยากร จิรางกูร ม.5/8 เลขที่9
  4 นาย นิกรณ์ พิมแสง ม.5/8 เลขที่13
  5 นาย หัสวรรษ ฤทธิ์บำรุง ม.5/8 เลขที่17
  ชั้นม.5\8

 10. ประเภทสื่อ มิวสิควิดีโอ
  Main ldea เพื่อนำเสนอให้เพื่อนในห้อง
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในห้องม.5/8
  เวลา 1นาที
  การเผแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5ปี2559
  สถานที่ น้ำตกไซเบอร์ , น้ำพุร้อนสมอทอง
  บท (selip)
  ตัวละคร ปอนด์ ,กุ้ง,นุ,บิ๊ก
  ฉากที่1เวลา8วินาที รายละเอียด กำลังเดินทางไปน้ำตกไซเบอร์(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่2เวลา8วินาที รายละเอียด เต้นหน้าป้ายน้ำตกไซเบอร์(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่3เวลาวินาที รายละเอียด เล่นน้ำตก
  ฉากที่4เวลา8วินาที รายละเอียด ภาพบรรยากาศของน้ำตกไซเบอร์
  ฉากที่5เวลา8วินาที รายละเอียด ปอนด์กุ้งนุกำลังไปน้ำพุร้อนสมอทอง(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่6เวลา5วินาที รายละเอียด ภาพบรรยากาศในน้ำพุร้อนสมอร้อนสมอทอง
  ฉากที่7เวลา7วินาที รายละเอียด ภาพสมาชิกในกลุ่มและรูปภาพต้นไม้
  ฉากที่8เวลา8วินาที รายละเอียด ภาพแนะนำให้ติดตามชมตอนต่อไป
  สมาชิก
  1 นาย อานันท์ เหล่ารอด ม.5/8 เลขที่6
  2 นาย กมลภพ ระบอบ ม.5/8 เลขที่7
  3 นาย ชยากร จิรางกูร ม.5/8 เลขที่9
  4 นาย นิกรณ์ พิมแสง ม.5/8 เลขที่13
  5 นาย หัสวรรษ ฤทธิ์บำรุง ม.5/8 เลขที่17
  ชั้นม.5\8

 11. ประเภทสื่อ สารคดี
  MAIN เพื่อนำเสนอให้เพื่อนในห้อง
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในห้องเรียน
  เวลา 30วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5ปี2559
  สถานที่ น้ำพุร้อนสมอทอง
  บท (selip)
  ตัวละคร กุ้ง,ปอนด์, นุ
  ฉากที่1เวลา 5วินาที รายละเอียด กำลังขัยรถไปที่น้ำพุร้อนสมอทอง(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่2เวลา5วินาที รายละเอียด แนะนำสถานที่(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่3เวลา5วินาที รายละเอียด ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
  ฉากที่4เวลา5วินาที รายละเอียด แนะนำส่วนต่างๆของสถานที่(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่5เวลา5วินาที รายละเอียด เชิญชวนคนมาเที่ยวสถานที่(ภาพเต็มตัว
  ฉากที่6เวลา5วินาที รายละเอียด กล่าวขอบตุณสถานที่และกล่าวจบ(ภาพเต็มตัว)
  สมาชิก
  1 นาย อานันท์ เหล่ารอด ม.5/8 เลขที่6
  2 นาย กมลภพ ระบอบ ม.5/8 เลขที่7
  3 นาย ชยากร จิรางกูร ม.5/8 เลขที่9
  4 นาย นิกรณ์ พิมแสง ม.5/8 เลขที่13
  5 นาย หัสวรรษ ฤทธิ์บำรุง ม.5/8 เลขที่17
  ชั้นม.5\8

 12. ประเภทสื่อ หนังสั้น
  main เพื่อนำเสนอให้เพื่อนในห้อง
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในห้องเรียน
  เวลา 30 วินาที
  การเผยแผร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (selip)
  ตัวละคร กุ้ง ปอนด์
  ฉากที่1 เวลา3วินาที รายละเอียด นร.เดินมาเจอกัน(ภาพเต็มตัว)
  ฉากที่2 เวลา2วินาที รายละเอียด นร.ทักทายกัน(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่3 เวลา3วินาที รายละเอียด กุ้งพูดว่าปอนด์มีการบ้านไรบ้าง(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่4 เวลา3วินาที รายละเอียด ปอนด์พูดว่ามีสิกุ้ง มีการบ้านเยอะเยะ(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่5 เวลา3วินาที รายละเอียด กุ้งพูดว่า ครับ และมีการบ้านวิชาไรบ้าง(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่6 เวลา2วินาที รายละเอียด ปอนด์พูดว่ามีวิชาคณิตศาสตร์ สังคม (ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่7 เวลา2วินาที รายละเอียด กุ้งพูดว่าเราขอยื้มลอกการบ้างบ้างสิ (ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่8 เวลา2วินาที รายละเอียด ปอนด์พูดว่า อ้ะนี้การบ้านเรารีบทำสะน้ะ(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่9 เวลา2วินาที รายละเอียด กุ้ังทำการบ้าน(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่10 เวลา2วินาที รายละเอียด กุ้งพูดว่า ไม่มีการบ้านอีกแล้วใช่ป้ะ(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่11 เวลา2วินาที รายละเอียด ปอนด์พูดว่าไม่มีแล้วกุ้ง(ภาพครึ่งตัว)
  ฉากที่12 เวลา1วินาที รายละเอียด กุ้งชวนปอนด์ไปเข้าแถว(ภาพครี่งตัว)
  ฉากที่13 เวลา1วินาที รายละเอียด กุ้งกับปอนด์กำลังเดินไปเข้าแถว(ภาพเต็มตัว)
  สมาชิก
  1 นาย อานันท์ เหล่ารอด ม.5/8 เลขที่6
  2 นาย กมลภพ ระบอบ ม.5/8 เลขที่7
  3 นาย ชยากร จิรางกูร ม.5/8 เลขที่9
  4 นาย นิกรณ์ พิมแสง ม.5/8 เลขที่13
  5 นาย หัสวรรษ ฤทธิ์บำรุง ม.5/8 เลขที่17
  ชั้นม.5\8

 13. สารคดีท่องเที่ยว
  (วัดท่าซุง)
  ประเภทสื่อ : สารคดี
  Maln Idea : เพื่อความบันเทิง
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้น ม.5/8
  เวลา : 3 นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ : วัดท่าซุง
  ตัวละคร : ตูน ภาวรีย์ ทมาตเก้ง

  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 14. MV เพลงเพื่อน
  ประเภทสื่อ : มิวสิควิดีโอ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้น ม.5/8
  เวลา : 3 นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนชั้น ม.5 ปี2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ตัวละคร : ดา ตูน จันทร์เจ้า กิ๊ก

  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 15. หนังสั้น จุดจบ
  ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea : เพื่อนำเสนอให้สมาชิกทุกคนได้รู้จัก
  กลุ่มเป้าหมาย : เพื่อนในห้อง ม.5/8
  เวลา : 1 นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท ( sclip)
  ฉากที่ 1 : พูดบรรยาย
  เวลา : 14 วินาที
  รายละเอียด : (พูด) “ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุคโลกาภิวัฒน์ที่จะขาดไม่ได้ จึงกลายเป็นอวัยวะส่วนที่ 33 โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง”
  ฉากที่ 2 : แสดง
  เวลา : 37 วินาที
  ตัวละคร : ตูน , โจร
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  รายละเอียด : 1. ตูนเดินเล่นโทรศัพท์โดยไม่สนใจคนรอบข้าง
  2. (โจร) เดินตามตูน
  3. ตูนรู้สึกแปลกเหมือนมีคนตามเลยหันไปมอง พอมองไปไม่เห็นมีใคร จึงรีบเดินอย่างเร็วขึ้นเรื่อยๆ
  4. โจรตาม ทันใดนั้น ดาก็ฉุดกระเป๋าตูน พร้อมกับผลักตูน ล้มหัวฟาดฟุตบาท
  ฉากที่ 3 : พูดบรรยายเตือน
  เวลา : 3 วินาที
  รายละเอียด : (พูด) “ ดังนั้น วัยรุ่นควรปรับเปลี่ยนการใช้โทรศัพท์มือถือให้เหมาะสม”

  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 16. Cover
  เพลง มาทันเวลาพอดี
  ประเภทสื่อ : มิวสิควิดีโอ
  Main Idea : เพื่อความสนุกสนาน
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 1 นาที
  การเผยแพร่ : กล่มเฟสบุ๊ค ม.5 ปีการศึกษา 2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (sclip)
  ฉากที่ 1 : ไตเติ้ล
  ตัวละคร : ดา กิ๊ก ตูน จันทร์เจ้า น้ำ
  รายละเอียด : 1. เริ่มต้นด้วยภาพท้องฟ้าเขียนว่า เพลง: มาทันเวลาพอดี ( Ost. Ugly Dackling รักนะเป็ดโง่
  -มุก วรนิษฐ์ ร้องโดย : มีมี่ Memii’s
  2. ภาพครึ่งตัวด้านหน้าถ่ายสมาชิกทุกคน
  ฉากที่ 2 ลิฟซิ้ง
  ตัวละคร : ดา กิ๊ก ตูน จันทร์เจ้า น้ำ
  รายละเอียด : 1. ภาพครึ่งตัวถ่ายแล้วร้องตามเพลงตั้งแต่สมาชิกคนแรกจนถึงคนสุดท้าย
  ดา : ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร้อง ฉันกลัวรถติดเป็นเวลานาน
  กิ๊ก : ฉันกลัวความมืด ฉันกลัวความเหงา ฉันกลัวตื่นเช้าไม่เจอใครเลย
  ตูน : การอยู่คนเดียว ฟุ้งซ่านจะตาย จนเธอเข้ามา
  จันเจ้า : เธอมาได้ทันเวลาพอดียังกับรู้ใจ เธอมาได้ตรงเวลาพอดียังกับนัดกันไว้
  น้ำ : มาทันเวลาที่ฉันคิดถึงสักคนก็กลายเป็นเธอ
  สมาชิกทุกคน : เธอช่วยชีวิตฉันไว้พอดี
  2. จบด้วยภาพสีดำ เขียนว่า ขอขอบคุณที่ติดตาม

  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 17. สารคดี วัดหนองขุนชาติ
  ประเภทสื่อ : รายการ,สารคดี
  Main Idea : เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมในชุมชน
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 1 นาที
  การเผยแพร่ : กลุ่มเฟสบุ๊ค ม.5 ปีการศึกษา 2559
  สถานที่ : วัดหนองขุนชาติ

  บท (sclip)
  ฉากที่ 1 : แนะนำ
  เวลา : 16 วินาที
  ตัวละคร : จันท์เจ้า
  สถานที่ : วัดหนองขุนชาติ
  รายละเอียด : 1. ภาพถ่ายแบบทิ้วส์ ถ่ายจากด้านบนของวัดจนถึงด้านหน้าวัด
  2. ภาพถ่ายครึ่งตัวด้านหน้า มีพิธีกรพูดขึ้น
  พิธีกร “ สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดหนองขุนชาตินะคะ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนของเรามากเลย เราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในวัดมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ตามกันไปเลยค่า”
  ฉากที่ 2 : ภายในวัด
  เวลา : 44 วินาที
  ตัวละคร : จันท์เจ้า
  สถานที่ : วัดหนองขุนชาติ
  รายละเอียด : 1. ภาพถ่ายครึ่งตัว
  พิธีกร “และตอนนี้เรามาอยู่ที่วิหารหลวงพ่อสุข หลวงพ่อสือ และหลวงพ่อตุ้มนะคะ เราจะพาไปไหว้พระกัน ไปกันเลยค่า”
  2. เป็นภาพถ่ายแบบทิ้วส์และแบบแพนแสดงถึงส่วนต่างๆที่น่าสนใจในวัดหนองขุนชาติ มีเสียงพิธีกรพูดขึ้น “ วัดหนองขุนชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 114 บ้านหนองขุนชาติ หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง ได้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2314 ภายในวัดจะมีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ ที่เป็นที่ศรัทธาของประชาชน ดังนั้น เราชนคนรุ่นหลังควรช่วยกันรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามเหล่านี้ให้อยู่คู่กับคนไทยตราบนานเท่านาน”

  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 18. แนะนำห้องสมุดโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main idea : เพื่อนำเสนอให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักห้องสมุด
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน
  เวลา : 30 นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนชั้นม.5 ปี2559
  สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท(Sclip)
  ฉากที่1 : แนะนำห้องสมุด
  เวลา : 5 นาที
  ตัวละคร : จันท์เจ้า
  สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  รายละเอียด : 1.ภาพถ่ายแพนกล้องห้องสมุดโรงเรียนหนองฉางวิทยาไปยังมุมต่างๆ
  ฉากที่2 : แนะนำห้องสมุด
  เวลา : 15 นาที
  ตัวละคร : จันท์เจ้า
  สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  รายละเอียด : ภาพด้านหน้ามีพิธีกรดำเนินรายการ
  1. “สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูในห้องสมุดของโรงเรียนหนองฉางวิทยาว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ตามกันมาเลยค่ะ
  ฉากที่3 : ภาพห้องสมุด
  เวลา : 10 นาที
  สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  รายละเอียด : 1. ภาพแบบแพนและแบบทิ้วส์ภายในห้องสมุด

  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 19. หนังสั้น
  เรื่อง เพื่อนไม่เก่า
  ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea : เพื่อความบันเทิง
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นม.5/8
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค นักเรียนชั้นม.5ปี 2559
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท (Sclip)
  ฉากที่ 1: ทักทายเพื่อนใหม่
  เวลา : 20 วินาที
  รายละเอียด : ดา : ภาพครึ่งตัวดาเดินไปหาเพื่อนใหม่ “เธอชื่ออะไรหรอ”
  การ์ตูน : ภาพครึ่งตัวการ์ตูนตอบ “เราชื่อการ์ตูน เธอล่ะ”
  ดา : ภาพครึ่งตัวดาตอบ ” เราชื่อดา เธอย้ายมาจากโรงเรียนอะไรหรอ ”
  การ์ตูน : ภาพครึ่งตัวการ์ตูนตอบ “โรงเรียนอุทัยธรรมมานุวัตวิทยา”
  ฉากที่ 1: ชวนเพื่อน
  เวลา : 10 วินาที
  รายละเอียด : ดา : ภาพครึ่งตัวดาชวนการ์ตูนไปเข้าห้องน้ำ”
  ดา,การ์ตูน : ภาพครึ่งตัว2คนเดินไปเข้าห้องน้ำ
  ดา : ภาพครึ่งตัวดาพูด “ ดีใจน่ะ ที่ได้เป็นเพื่อนกับเธอ”
  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 20. ประเภทสื่อ โฆษณา
  เรื่อง การไหว้
  เวลา : 30 วินาที
  ชื่อเรื่อง : ไหว้อย่างไรให้ถูกต้อง
  เป้าหมาย : นักเรียน

  บท (Sclip)
  ฉากที่ 1 : การไหว้กรณีที่ 1
  เวลา : 5 วินาที
  รายละเอียด : 1.ภาพเต็มตัวนักเรียนเดินเข้าโรงเรียน
  2.ภาพเต็มตัว นักเรียนยืนต่อหน้าครู
  3.ภาพครึ่งตัวหน้าตรง นักเรียนยกมือไหว้ที่หน้าอก
  4.ภาพครึ่งตัวนักเรียนกำลังก้มศีรษะไหว้ครู
  5.ภาพเต็มตัวนักเรียนกำลังเดินเข้าโรงเรียน
  ฉากที่ 2 : การไหว้กรณีที่ 2
  เวลา : 5 วินาที
  รายละเอียด : 1. ภาพเต็มตัวนักเรียนเดินถือรองเท้า
  2.ภาพครึ่งตัว เดินมาหยุดหน้าครู
  3.ภาพClose up รองเท้าตอนกำลังวาง
  4.ภาพเต็มตัวนักเรียนยืนขึ้น
  5.ภาพเต็มตัวนักเรียนยกมือขึ้นกำลังไหว้
  6.ภาพครึ่งตัวนักเรียนไหว้ครู
  7.ภาพเต็มตัวนักเรียนหยิบรองเท้า
  8.ภาพเต็มตัวนักเรียนเดินถือรองเท้า

  สมาชิกลุ่ม
  1.นางสาวธัญญา คนธาร์ เลขที่ 24
  2.นางสาวภาวรีย์ ทมาตเก้ง เลขที่ 26
  3.นางสาวสาวิตรี โพนเงิน เลขที่ 27
  4.นางสาวเจนนิศา คงเพียร เลขที่ 33
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 21. ประเภทสื่อ อาหาร
  ชื่อรายการ คู่หูพากิน
  เวลา 2.34 นาที
  เป้าหมาย บุคคลทั่วไป
  สมาชิก
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  นาย เกียรติศักดิ์ บินทวิหค เลขที่ 5
  นางสาว ดวงรัตน์ จันทสร เลขที่ 19
  นางสาว นันทนา วัฒนธรรม เลขที่ 20
  นางสาว ศุภนิดา โพธิ์งาม เลขที่ 22
  นางสาว สุธาสินี เชยชม เลขที่ 31
  บท.Scrip
  ฉากที่1.
  เวลา 9 วินาที
  รูปภาพแนะนำพิธีกรและมีตัวหนังสือ ฟาง&เพชรและมีเสียงดนตรีประกอบ
  ฉากที่2.
  เวลา 2 วินาที
  พิธีกรฟาง&เพชรพูดพร้อมกันว่า”สวัสดีค่ะ”
  ฉากที่3.
  เวลา 2 วินาที
  เพชร:วันนี้พบกับรายการ”คู่หูพากิน”ค่ะ
  ฉากที่4.
  เวลา 3 วินาที
  ฟาง:วันนี้เราจะมาทำเมนู
  ฉากที่5.
  เวลา 3 วินาที
  เพชร:ขนมปังทอดสอดใส้ค่ะ
  ฉากที่6.
  เวลา 3 วินาที
  ฟาง:เราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ
  ฉากที่7.
  เวลา 5 วินาที
  รูปภาพนิ่งมีตัวอักษรวิ่งผ่านเขียนคำว่า”อุปกรณ์”
  ฉากที่8.
  เวลา 5 วินาที
  รูปภาพขนมปังตัดขอบมีตัวอักษรวิ่งผ่านเขียนคำว่า”ขนมปังตัดขอบ”
  ฉากที่9.
  เวลา 5 วินาที
  รูปภาพเกล็ดขนมปังมีตัวอักษรวิ่งผ่านเขียนคำว่า”เกล็ดขนมปัง”
  ฉากที่10.
  เวลา 5 วินาที
  รูปภาพไข่ไก่มีตัวอักษรวิ่งผ่านเขียนคำว่า”ไข่ไก่”
  ฉากที่11.
  เวลา 5 วินาที
  รูปพริกเผามีตัวอักษรวิ่งผ่านเขียนคำว่า”พริกเผา”
  ฉากที่12.
  เวลา 5 วินาที
  รูปภาพฮอทด็อกมีตัวอักษรวิ่งผ่านเขียนคำว่า”ฮอทด็อก”
  ฉากที่13.
  เวลา 5 วินาที
  รูปภาพปูอัดมีตัวอักษรวิ่งผ่านเขียนคำว่า”ปูอัด”
  ฉากที่14.
  เวลา 7 วินาที
  รูปภาพนิ่งเขียนคำว่า”วิธีการทำ” และมีเสียงดนตรีประกอบ
  ฉากที่15.
  เวลา 5 วินาที
  ภาพขนมปังที่ทำให้แบน และมีตัวหนังสือประกอบเขียนคำว่า”ขนมปังให้แบน”
  ฉากที่16.
  เวลา 3 วินาที
  ภาพวีดีโอเคลื่อนไหวกำลังทาพริกเผาที่ขนมปัง และมีตัวหนังสือประกอบเขียนคำว่า”ทาพริกเผา”
  ฉากที่17.
  เวลา 15 วินาที
  ภาพวีดีโอเคลื่อนไหวกำลังใส่ใส้ขนมปังและม้วนขนมปังแล้วมีตัวอักษรขึ้นว่า”ใส่ใส้แล้วม้วนขนมปัง”
  ฉากที่18.
  เวลา 2 วินาที
  ภาพวีดีเคลื่อนไหวกำลังตีไข่ให้เข้ากันและมีตัวอักษรขึ้นว่า”ตีไข่ให้เข้ากัน”
  ฉากที่19.
  เวลา 14 วินาที
  ภาพวีดีโอเคลื่อนไหวกำลังชุปไข่และคลุกเกล็ดขนมปังและมีตัวอักษรขึ้นมาว่า”นำขนมปังที่ใส่ใส้แล้วมาชุปไข่และคลุกเกล็ดขนมปัง”
  ฉากที่20.
  เวลา 12 วินาที
  ภาพวีดีโอเคลื่อนไหวกำลังนำมาทอดและมีตัวอักษรเขียนว่า”นำมาทอด”
  ฉากที่21.
  เวลา 4 วินาที
  ภาพวีดีโอเคลื่อนไหวกำลังใส่จาน
  ฉากที่22.
  เวลา 3 วินาที
  ภาพวีดีโอเคลื่อนไหวกำลังหั่นเป็นชิ้นๆ
  ฉากที่23.
  เวลา 8 วินาที
  ภาพวีดีโอกำลังจิ้มขนมปังชุปด้วยซอส
  ฉากที่24.
  เวลา 5 วินาที
  ภาพนิ่งขนมปังทอดสอดใส้ที่ทอดเสร็จแล้วดูน่ารับประทาน
  ฉากที่25.
  เวลา 3 วินาที
  ฟาง:เป็นไงบ้างค่ะง่ายไหมค่ะเพื่อนๆ
  ฉากที่26.
  เวลา 4 วินาที
  เพชร:เพื่อนๆทางบ้านสามารถลองกลับไปทำที่บ้านได้นะค่ะ
  ฉากที่27.
  เวลา 3 วินาที
  เพชร:วันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะ
  ฉากที่28.
  เวลา 2 วินาที
  พิธีกรทั้งสองพูดพร้อมกันว่า”ขอบคุณค่ะ”
  ฉากที่29.
  เวลา 5 วินาที
  ภาพนิ่งขนมปังทอดสอดใส้อละมีเสียงดนตรีค่อยๆผ่อนลงจนรายการจบ
  รวมระยะเวลาการถ่ายทำ 2.34 นาที

 22. ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  หัวเรื่อง : เกี่ยวกับสุนัขที่มีความน่าสงสาร
  เวลา : 1 นาที 6 วินาที
  ชื่อเรื่อง เรื่องหมาๆ กลายเป็นวาระแห่งชาติ
  สมาชิก
  นาย เกียรติศักดิ์ บินทวิหค เลขที่ 5
  นางสาว ดวงรัตน์ จันทสร เลขที่ 19
  นางสาว นันทนา วัฒนธรรม เลขที่ 20
  นางสาว ศุภนิดา โพธิ์งาม เลขที่ 22
  นางสาว สุธาสินี เชยชม เลขที่ 31
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  เป้าหมาย : เพื่อสะท้อนสังคมในปัจจุบัน

  บท Scrip
  ฉากที่ 1
  เวลา 2 วินาที
  ถ่ายแพลนจากซ้ายไปขวาและให้อาหารสุนัขพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 2
  เวลา 6 วินาที
  ถ่ายภาพมุมกว้างพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 3
  เวลา 4 วินาที
  ภาพถ่ายครึ่งตัวพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 4
  เวลา 5 วินาที
  ถ่ายภาพมุมกว้างพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 5
  เวลา 3 วินาที
  ภาพถ่ายจากมุมสูงพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 6
  เวลา 2 วินาที
  ภาพถ่ายสุนัขเต็มตัว พร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 7
  เวลา 11 วินาที
  ภาพถ่ายเดินไปใกล้ๆตัวละคร ซูมใกล้ๆตัวละครพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 8
  เวลา 4 วินาที
  ภาพถ่ายจากมุมสูงพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 9
  เวลา 4 วินาที
  ภาพถ่ายจากมุมสูงกล้องเดินตามตัวละคร พร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 10
  เวลา 3 วินาที
  ภาพถ่ายครึ่งตัวพร้อมบรรยาย
  ฉากที่ 11
  เวลา 22 วินาที
  ภาพถ่าย เสียงเพลง

 23. ประเภทสื่อ : mv
  เรื่อง : Teaser กระโดดกอด
  สมาชิก
  1:นาย เกียรติศักดิ์ บิทวิหค เลขที่ 5
  2:นางสาว ดวงรัตน์ จันทสร เลขที่19
  3:นางสาว นันทนา วัฒนธรรม เลขที่20
  4:นางสาว ศุภนิดา โพธิ์งาม เลขที่22
  5:นางสาว สุธาสินี เชยชม เลขที่31
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  บท(SCILP)
  ฉากที่1 ภาพกว้าง เห็นเต็มตัวทุกคนเดินมาใกล้ๆกล้อง
  เวลา : 5 วินาที
  ฉากที่2 ภาพเต็มตัว แพนจากซ้ายไปขวา ทุกคนนั่งที่สะพาน
  เวลา : 13 วินาที
  ฉากที่3 ภาพครึ่งตัวมุมกว้าง
  เวลา : 15 วินาที
  ฉากที่4 ภาพครึ่งตัวแพนภาพซ้ายไปขวา
  เวลา : 4 วินาที
  ฉากที่5 แพนภาพครึ่งตัวจากขวาไปซ้าย
  เวลา : 4 วินาที
  ฉากที่ 6 แพนภาพครึ่งตัวซ้ายไปขวา
  เวลา : 4 วินาที
  ฉากที่ 7 แพนภาพจากล่างขึ้นบนเอียงขวา
  เวลา : 4 วินาที
  ฉากที่ 8 แพนภาพจากซ้ายไปขวา
  เวลา : 4 วินาที
  ฉากที่ 9 ข้อความ “เร็วๆนี้”
  เวลา : 4 วินาที
  จบค่ะ

 24. เรื่อง พาชมน้ำพุร้อนสมอทอง
  สมาชิก
  1:นาย เกียรติศักดิ์ บิทวิหค เลขที่5
  2:นางสาว ดวงรัตน์ จันทสร เลขที่19
  3:นางสาว นันทนา วัฒนธรรม เลขที่20
  4:นางสาว ศุภนิดา โพธิ์งาม เลขที่22
  5:นางสาว สุธาสินี เชยชม เลขที่31
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  บท(SCILP)
  รายละเอียด
  ฉากที่1แพลนป้าย
  เวลา2วินาที
  1:ภาพแพลนป้ายน้ำพุร้อนสมอทอง
  ฉากที่2แนะนำ
  เวลา8วินาที
  2:สวัสดีค่ะวันนี้นะค่ะเราอยู่กันที่น้ำพุร้อนสมอทองค่ะแล้ววันนี้เราจะพาไปชมน้ำพุร้อนสมอทองนะค่ะเชิญค่ะภายถ่ายครึ่งตัว
  ฉากที่3แนะนำสถานที่
  เวลา6วินาที
  3:นี่นะค่ะมีอุณหภูมิ50องศา เราไปชมด้านล่างกันเลยนะค่ะ
  ฉากที่4บรรยายประวัติ
  เวลา60วินาที
  4:ภาพแพลนสถานที่ต่างๆของน้ำพุร้อนสมอทอง
  และพิธีกรพูดบรรยายประวัติน้ำพุร้อนบ้านสมอทองเป็นน้ำพุร้อนแบบธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาผิวดินโดยไหลผ่านช่องเขาสองลูกอยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วน้ำพุที่ผุดนี้ใสมีกลิ่นกำมะถันฉุน และมีความร้อนขนาดต้มไข่สุกภายใน 5 นาทีโดยน้ำจะไหลลาดตามหินของภูเขาลงไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน เป็นจุดชมทิวทัศน์ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จ ณ แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนบ้านสมอทองจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2552
  ฉากที่5ชมสถานที่ต่างๆ
  เวลา16วินาที
  5:ภาพแพลนชมสระแช่น้ำแร่แพลนคนกำลังแช่น้ำแร่
  รวมระยะเวลาการถ่ายทำทั้งหมด1.33วินาที

 25. เรื่อง:พาเที่ยววัดเขาบางแกรก

  สมาชิกกลุ่ม .
  1.นาย เกียรติศักดิ์ บินทวิหค เลขที่5.
  2.นางสาว ดวงรัตน์ จันทสร เลขที่19.
  3.นางสาว นันทนา วัฒนธรรม เลขที่20.
  4.นางสาว ศุภนิดา โพธิ์งาม เลขที่22.
  5.นางสาว สุธาสินี เชยชม เลขที่31.
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8.

  บท(SCLIP)..

  ฉากที่1.เชิญชวน
  เวลา.13วินาที
  รายละเอียด:1ถ่ายภาพแพลนธรรมชาติแล้วพิธีกรพูดแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
  หิน:สวัสดีครับ ผมหิน นายเกียรติศักดิ์ บินทวิหค.
  เพชร:สวัสดีค่ะ ดิชั้นนางสาว ดวงรัตน์ จันทสร.
  นุ่น:สวัสดีค่ะ ดิชั้นนางสาวศุภนิดา โพธิ์งาม
  เพชร: วันนี้เราพามาอยู่กันที่วัดเขาบางแกรก
  หิน.เพชร.นุ่น:ตามมาเลย
  ฉากที่2:เดินขึ้นบันได
  เวลา:12วินาที
  รายละเอียด:2เป็นภาพถ่ายการขึ้นบันไดภาพมุมต่ำ
  ฉากที่3:ภาพในถ้ำที่มีพระพุทธรูป
  เวลา:3วินาที
  รายละเอียด3:ภาพถ่ายพระพุทธรูป
  รวมระยะเวลาการถ่ายทำ29วินาที

 26. เรื่อง▶BAD(minton)YOUR FACE OFF◀
  สมาชิก
  1.นายเกียรติศักดิ์ บินทวิหค ม.5/8 เลขที่ 5
  2.น.ส. ดวงรัตน์ จันทสร ม.5/8 เลขที่ 19
  3.น.ส. นันทนา วัฒนธรรม ม.5/8 เลขที่ 20
  4.น.ส. ศุภนิดา โพธิ์งาม ม.5/8 เลขที่ 22
  5.น.ส. สุธาสินี เชยชม ม.5/8 เลขที่ 31
  ตัวละคร
  1.ฟาง
  2.หิน
  3.เพชร
  4.นิว
  รายละเอียด
  ฉากที่ 1 ฟางนั่งพึมพำกับตัวเอง
  เวลา 7 วินาที
  (ภาพเต็มตัวมุมกว้าง)
  ฟาง : “เพราะอย่างนี้ไงเราถึงไม่ผอม”
  (ภาพซูมไปที่ซองขนมที่ถูกปา)
  ฉากที่ 2 เพื่อนเดินมาชวนไปเล่นแบตมินตัน
  เวลา 15 วินาที
  (ภาพเต็มตัวมุมกว้าง)
  เพื่อน : “ฟาง!! ทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะ”
  ฟาง : “เราเครียดอ่ะ คนที่เราชอบเค้าไม่ชอบเรา เพราะเราอ้วนเกินไป”
  เพื่อน : “เรามีวิธี! ไปเล่นแบตกันสิ”
  ฟาง : “จะดีหรอ”
  เพื่อน : “ดีสิ”
  ฟาง : “อืมม งั้นเราไปกันเถอะ”
  เพื่อน : “ป้ะ!”
  ฉากที่ 4 วันแรกกับการเริ่มต้น
  เวลา 3 วินาที
  (ภาพถ่ายมุมกว้างเห็นรอบๆ)
  ฉากที่ 4 อาทิตย์ที่ 3 ของการออกกำลังกาย
  เวลา 2 วินาที
  (ภาพถ่ายมุมกว้างเห็นรอบๆ)
  ฉากที่ 5 หนึ่งเดือนกับการออกกำลังกาย
  เวลา 3 วินาที
  (ภาพถ่ายมุมกว้างเห็นรอบๆ)
  ฉากที่ 6 หนึ่งเดือน 1 สัปดาห์ กับการออกกำลังกาย
  เวลา 3 วินาที
  (ภาพถ่ายมุมกว้างเห็นรอบๆ)
  ฉากที่ 7 ฟางยืนคุยอยู่กับเพื่อน
  เวลา 3 วินาที
  (ภาพถ่ายมุมกว้าง กล้องอยู่ด้านหลังตัวละคร)
  ฉากที่ 8 คนที่ฟางชอบเดินมายิ้มให้
  เวลา 3 วินาที
  (ภาพถ่ายครึ่งตัว)

 27. สารคดีภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ ประเภทสื่อสารคดี Mainidea เพื่อความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป เวลา 2:42 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟซบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5ปี2559”
  สถานที่ ลานสะแกกรัง จังหวักอุทัยธานี

  บท(Scrip)
  ฉากที่1 สวัสดีเมืองอุทัย
  เวลา 5วินาที
  รายละเอียด ภาพทิวทัศน์พร้อมตัวอักษร “สวัสดีเมืองอุทัย”
  ตัวละคร –
  ฉากที่2 รถตุ๊กๆ
  เวลา 17 วินาที
  รายละเอียด พิธีกรนั่งรถตุ๊กๆชมทิวทัศน์ ภาพแพนบรยากาศ
  ตัวละคร น.ส เนตรนภิศ มณีอินทร์
  ฉากที่3 พิธีกรพูดแนะนำ
  เวลา 20 วินาที
  รายละเอียด พิธีกรพูดว่า “สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานสะแก อ.เมือง
  จ.อุทัยธานี วันนี้ดิฉันจะพาทุกๆคนไปดูวิถีชีวิตของชาว
  เรือนแพ ลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ไปดูกันเลยค่ะ”
  ตัวละคร น.สเนตรภิศ มณีอินทร์
  ฉากที่4 ภาพแพนเรือนแพลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง
  เวลา 51 วินาที
  รายละเอียด ภาพเเพนพร้อมเสียงบรรยาย “ชาวเรือนแพอาศัยอยู่ชั่ว
  อายุคน โดยในสมัยก่อนจะมีอยู่ทั้งหมด กว่า300หลัง ทุก
  เรือนแพ มีบ้านเลขที่ และมีทะเบียนบ้านรับรองการอยู่อาศัย
  เป็นการถือกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ปัจจุบัน
  ยังเหลือชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในสายน้ำแห่งชีวิตสายนี้
  กว่า200หลัง โดยทางการไม่อนุญาตให้มีการออกทะเบียน
  บ้านให้แพที่สร้างใหม่อีกแล้ว”
  ตัวละคร –
  ฉากที่5 การเลี้ยงปลาแรด
  เวลา 54 วินาที
  รายละเอียด ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำสะแกกรังนั้นใช้ความอุดม
  สมบูรณ์ในการปลูกเตย และทำการประกอบอาชีพทำการ
  ประมงน้ำจืด โดยกการเลี้ยงปลาในกระชังปลาแรด ปลา
  เทโพ โดยเฉพาะปลาแรด โดยขึ้นชื่อมากที่สุดใน
  จ.อุทัยธานี
  ตัวละคร –
  ฉากที่6 รายชื่อผู้จัดทำ
  เวลา 7 วินาที
  ลายละเอียด
  จัดทำโดย
  น.ส กัลยา ปัดภัย เลขที่18
  น.ส สุดารัตน์ รัดพัด เลขที่ 23
  น.ส อาทิตยา จินตนา เลขที่ 32
  น.ส เนตรนภิศ มณีอินทร์ เลขที่ 37
  น.ส ปลายฟ้า ไขทุมมา เลขที่ 39

  • Teaser เพลง เพียงหนึ่งครั้ง
   ประเภทสื่อ Teaser
   Main Idea เพื่อแรงจูงใจในการนำเสนอเพลง
   กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
   เวลา 60 วินาที
   การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5 ปี2559
   ตัวละคร นายอภิสรณ์ นาวสาวพัชรินทร์ นางสาวสุดารัตน์
   สถานที่ ห้องเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
   บท(Scrip)
   ฉากที่1 ภาพตัวอักษร
   เวลา 7 วินาที
   รายละเอียด ภาพตัวอักษร ความรักของคุณเป็นอย่างไร
   คุณเคยมีความรักมั้ย…
   ตัวละคร –
   ฉากที่2 ฉากตัวละครพูด
   เวลา 13 วินาที
   รายละเอียด อภิสรณ์;เคยครับ
   สุดารัตน์;ก็เคยค่ะ แต่เราทำพลาดไปเค้าคงไม่กลับมาอีกแล้ว
   พัชรินทร์;ก็เคยนะ แต่ตอนนี้เราคงไม่ใช่สำหรับเค้าแล้ว
   ตัวละคร นายอภิสรณ์ นาวสาวพัชรินทร์ นางสาวสุดารัตน์
   ฉากที่3 ภาพตัวหนังสือ
   เวลา 4 วินาที
   รายละเอียด ภาพตัวอักษร แล้วคุณเคยคิดที่จะมีคนใหม่ไหม
   ตัวละคร –
   ฉากที่4 คำพูดของตัวละคร
   เวลา15 วินาที
   รายละเอียด อภิสรณ์;เคยพยายามแล้วครับ ผมก็ลืมไม่ได้แล้วผมก็ไม่คิดที่จะลืมเค้า
   สุดารัตน์;ก้พยายามหาคนอื่นมาแทนที่ แต่ก้หาไม่ได้
   พัชรินทร์;ก็เคยลองหาคนใหม่ค่ะแต่ก็ทำไม่ได้เพราะยังมีอดีตติดตัวอยู่
   ตัวละคร นายอภิสรณ์ นาวสาวพัชรินทร์ นางสาวสุดารัตน์
   ฉากที่5 ภาพตัวอักษร
   เวลา 20 วินาที
   รายละเอียด ภาพตัวอักษร แล้วคุณล่ะ เคยมีความรักมั้ย
   ถ้าคุณยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้
   เราเชื่อว่าสักวันคุณต้องลืมเค้าได้
   และคุณต้องเจอคนที่ใช่สำหรับคุณในสักวัน
   เพียงหนึ่งครั้ง(The year) มีเสียงเพลงประกอบเพียงหนึ่งครั้ง

  • Teaser เพลง เพียงหนึ่งครั้ง
   ประเภทสื่อ Teaser
   Main Idea เพื่อแรงจูงใจในการนำเสนอเพลง
   กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
   เวลา 60 วินาที
   การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊คนักเรียนชั้นม.5 ปี2559
   ตัวละคร นายอภิสรณ์ นาวสาวพัชรินทร์ นางสาวสุดารัตน์
   สถานที่ ห้องเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
   บท(Scrip)
   ฉากที่1 ภาพตัวอักษร
   เวลา 7 วินาที
   รายละเอียด ภาพตัวอักษร ความรักของคุณเป็นอย่างไร
   คุณเคยมีความรักมั้ย…
   ตัวละคร –
   ฉากที่2 ฉากตัวละครพูด
   เวลา 13 วินาที
   รายละเอียด อภิสรณ์;เคยครับ
   สุดารัตน์;ก็เคยค่ะ แต่เราทำพลาดไปเค้าคงไม่กลับมาอีกแล้ว
   พัชรินทร์;ก็เคยนะ แต่ตอนนี้เราคงไม่ใช่สำหรับเค้าแล้ว
   ตัวละคร นายอภิสรณ์ นาวสาวพัชรินทร์ นางสาวสุดารัตน์
   ฉากที่3 ภาพตัวหนังสือ
   เวลา 4 วินาที
   รายละเอียด ภาพตัวอักษร แล้วคุณเคยคิดที่จะมีคนใหม่ไหม
   ตัวละคร –
   ฉากที่4 คำพูดของตัวละคร
   เวลา15 วินาที
   รายละเอียด อภิสรณ์;เคยพยายามแล้วครับ ผมก็ลืมไม่ได้แล้วผมก็ไม่คิดที่จะลืมเค้า
   สุดารัตน์;ก้พยายามหาคนอื่นมาแทนที่ แต่ก้หาไม่ได้
   พัชรินทร์;ก็เคยลองหาคนใหม่ค่ะแต่ก็ทำไม่ได้เพราะยังมีอดีตติดตัวอยู่
   ตัวละคร นายอภิสรณ์ นาวสาวพัชรินทร์ นางสาวสุดารัตน์
   ฉากที่5 ภาพตัวอักษร
   เวลา 20 วินาที
   รายละเอียด ภาพตัวอักษร แล้วคุณล่ะ เคยมีความรักมั้ย
   ถ้าคุณยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้
   เราเชื่อว่าสักวันคุณต้องลืมเค้าได้
   และคุณต้องเจอคนที่ใช่สำหรับคุณในสักวัน
   เพียงหนึ่งครั้ง(The year) มีเสียงเพลงประกอบเพียงหนึ่งครั้ง

 28. หนังสั้นเรื่องอย่าประมาท
  ประเภทสื่อ หนั้งสั้น
  เวลา 1 นาที
  ชื่อเรื่อง อย่าประมาท
  Main Idea :เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราควรไม่ประมาททุึกๆสถานการณ์
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
  บท (scrip)

  ฉากที่ 1
  เวลา 11.6 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวนักแสดง แนนกับออม
  แนน: โทรศัพท์มา ฮัลโหล เออกูรีบไปอยู่กูจะถึงละเนี่ย เออๆกำลังไป
  ฉากที่
  เวลา 1.6 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวแนนกับออมอยู่ในรถ รถกำลังตกน้ำ แนนกับออมพูดว่า
  “เห้ย รถตกน้ำ ช่วยด้วยๆ”
  ฉากที่3
  เวลา 3.2 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพเต็มตัว รถยนต์โค่นลงข้างนา
  ฉากที่4
  เวลา 4.5 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวพลอยคุยกับแนนและออมในสายพร้อมรีบขึ้นรถ
  พลอยพูดว่า “มึงอยู่ไหน ฮัลโหลๆ”
  ฉากที่5
  เวลา 0.6 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวพลอยวิ่ง
  ฉากที่6
  เวลา 5.5 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวชาวบ้านมุงดู
  ฉากที่7
  เวลา 4.7 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวพลอยเปิดประตูรถยนต์
  ฉากที่8
  เวลา 1.9 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวแนนกับออมสลบอยู่ในรถ
  ฉากที่9
  เวลา 12.1 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพเต็มตัวผู้คนกำลังมาช่วยดึงรถยนต์ขึ้น
  สมาชิกชั้น ม.5/8
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 29. เรื่อง.การไหว้อย่างไทย
  รายชื่อสมาชิกมีดังนี้
  1.นาย เกียรติศักดิ์ บินทวิหค เลขที่ 5.
  2.นางสาว ดวงรัตน์ จันทสร เลขที่ 19.
  3.นางสาว นันทนา วัฒนธรรม เลขที่ 20.
  4.นางสาว ศุภนิดา โพธิ์งาม เลขที่ 22.
  5.นางสาว สุธาสินี เชยชม เลขที่ 31.
  นักเรียนชั้นมัธยมศักษาปีที่ 5/8.
  รายละเอียดมีดังนี้
  ฉากที่1
  เวลา0.07วินาที
  รายละเอียด: ภาพหน้าตรงเต็มตัวนักเรียนกำลังเดินกลับจากเข้าแถว
  ฉากที่2
  เวลา0.05วินาที
  รายละเอียด: ภาพนักเรียนครึ่งตัวนักเรียนพนมมือไหว้อย่างสวยงาม
  ฉากที่3
  เวลา0.03วินาที
  รายละเอียด: ภาพเต็มตัวด้านข้างนักเรียนไหว้คุณครูอย่างสวยงาม
  ฉากที่4
  เวลา0.07วินาที
  รายละเอียด: ภาพเต็มตัวด้านข้างนักเรียนกำลีงเดินกลับห้อง
  รวมระยะเวลาทั้งหมด22วินาที

 30. ประเภทสื่อ Teaser
  หัวเรื่อง เพลง Restart
  เวลา 1 นาที
  ชื่อเรื่อง เพลง Restart
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป
  บท (sclip)
  ฉาก1
  เวลา 0.6 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัว ถ่ายด้านข้างของพลอย มีข้อความขึ้นว่า ” Teaser-Restart”
  ฉาก2
  เวลา 2.3 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัว พลอยเลื่อนอ่านแชท
  ฉาก3
  เวลา 4.5 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวพลอยเล่นโทรศัพท์ดูข้อความเก่าๆของอั้มที่คุยกับพลอยพลอยนึกเรื่องราวเก่าๆของอั้มกับพลอย
  ฉาก4
  เวลา 32.9 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวพลอยกับอั้มเล่นด้วยกัน
  ฉาก5
  เวลา 10.1 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวพลอยพิมพ์แชทหาอั้มด้วยข้อความที่พิมพ์ว่า “ลองดูอีกทีได้มั้ย เริ่มต้นอีกทีได้มั้ย”
  ฉาก6
  เวลา 3.2 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพนิ่งมีข้อความขึ้นว่า ” ความรักของเราสองคนจะกลับมามั้ย โปรดติดตามตอนต่อไป… ”
  สมาชิกในกลุ่ม ชั้น ม.5/8
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 31. ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main Idea :แนะนำถนนคนเดินตรอกโรงยา
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 1นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : ถนนคนเดินตรอกโรงยา จ.อุทัยธานี
  รายละเอียด
  บท(Scrip)
  ฉาก 1
  เวลา 16.9 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพทิ้วถ่ายลงมาตรงพิธีกร พิธีกรพูดว่า
  “สวัสดีค่ะ วันนี้เราพามาอยู่ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยาจังหวัดอุทัยธานี วันนี้เราจะพามาดูกันว่าที่ตรอกโรงยาแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ”
  ฉากที่2
  เวลา 0.7 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวพิธีกรเดินเข้าไปในตลาดตรอกโรงยา
  ฉากที่3
  เวลา 9.7 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพแพนร้านค้าต่างๆในตลาดตรอกโรงยา
  ฉากที่4
  เวลา 11 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพบรรยากาศร้านค้าสมัยก่อนในตลาดตรอกโรงยา
  ฉากที่5
  เวลา 7.6 วินาที
  รายละเอียด
  ภาพทิ้วถ่ายจากป้ายตลาดตรอกโรงยาถ่ายขึ้นไปตรงกลางตลาดป้ายตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง
  สมาชิกในกลุ่ม ม.5/8
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 32. ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main Idea :แนะนำร้านอาหารที่โรงอาหาร
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงอาหารเก่า โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  รายละเอียด
  ฉาก1
  ภาพทิ้ว ถ่ายจากท้องฟ้าเฉียงมาทางซ้าย ภาพครึ่งตัวมาตรงหน้าพิธีกร พิธีกรพูดว่า
  ” สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับพิธีกร สวย หุ่นดี ในความคิดของดิฉันนะคะ”
  ” วันนี้ดิฉันจะพาไปดูร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในโรงเรียนหนองฉางวิทยากัน”
  เวลา:9.4วินาที
  ฉากที่2
  ภาพครึ่งตัวพิธีกรกำลังเดิน แล้วพูดว่า
  “ตามมาเลยค่ะ”
  เวลา:1.1วินาที
  ฉากที่3
  ภาพแคปแทนพิธีกรเดินเข้าไปในร้านอาหาร
  เวลา:14วินาที
  ฉากที่4
  ภาพครึ่งตัวพิธีกรแนะนำร้านอาหาร พิธีกรพูดว่า
  ” นี่ค่ะ ถึงร้านอาหารที่อร่อยที่สุดแล้วค่ะ ร้านป้าแจ่ม สั่งข้าวกันเลยค่ะ”
  สมาชิกชั้น ม.5/8
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40เวลา:6.4วินาที
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 33. ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea :เพื่อส่งเสริมไม่ให้เห็นแก่ตัว
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นม.5
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : ห้องม5/8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ตัวละคร : พลอย แพรว ออม แนน
  ฉากที่1
  ภาพมุมกว้างเลิกเรียนนักเรียนกำลังลุกจากโต๊ะเรียน
  เวลา:0.5วินาที
  ฉากที่2
  ภาพครึ่งตัวพลอยกับแพรวลุกจากโต๊ะเรียน
  เวลา:1.0วินาที
  ฉากที่3
  ภาพเต็มตัวพลอยกับแพรวกำลังเดิน
  เวลา:0.9วินาที
  ฉากที่4
  ภาพเต็มตัวแนนกับออมคุยกัน
  แนน:นั่นมันเวรสองคนนั้นไม่ใช่หรอ
  ออม:อื้มก็ใช่นิ
  เวลา:4.6วินาที
  ฉากที่5
  ภาพครึ่งตัวพลอยกับแพรวหันมาหาออมกับแนน
  เวลา:0.3วินาที
  ฉากที่6
  ภาพครึ่งตัวพลอยกับแพรวพูด
  พลอย:เราไม่ว่างหรอกน่ะต้องรีบไปเรียนพิเศษ
  แพรว:ใช่ๆ ก็เราทำตอนเช้าแล้วนิ
  พลอย:
  เวลา:10.6วินาที
  ฉากที่7
  ภาพครึ่งตัวแนนพูดกับออม
  แนน:เห็นแก่ตัวไปปะว้ะ
  เวลา:2.3วินาที
  ฉากที่8
  ภาพครึ่งตัวพลอยกับแพรวคุยกัน
  พลอย:งั้นเราไปช่วยทำสักแปปมั้ย
  แพรว:นั่นสิ ไปกัน
  เวลา:4.4วินาที
  ฉากที่9
  ภาพเต็มตัวพลอยกับแพรวกำลังเดินไปห้อง
  เวลา:2.5วินาที
  ฉากที่10
  ภาพเต็วตัวพลอยกับแพรว
  พลอย:อื้ม เดี๋ยวเราช่วยทำสัดแปปก็ได้
  เวลา:2.4วินาที
  ฉากที่11
  ภาพเต็มตัวพลอยกับออม
  ออม:ก็ดีดิช่วยกันทำจะได้เสร็จๆ
  เวลา:3.0วินาที
  ฉากที่12
  ภาพเต็มตัวพลอยกับออมทำความสะอาด
  เวลา:1.5วินาที
  ฉากที่13
  ภาพมุมกว้างห้องเรียน
  เวลา:0.6วินาที
  ฉากที่14
  ภาพทั้ง4คนกลับบ้านด้วยกัน
  เวลา:1.6วินาที
  สมาชิก ม.5/8
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 34. ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea : เพื่อไห้นักเรียนรู้จักการไหว้
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (script)
  รายละเอียด
  ฉากที่1
  เวลา:0.3วิ
  ภาพหน้าตรงเต็มตัวกำลังเดินผ่านหน้าห้องแนะแนว
  ฉากที่2
  เวลา:4.4วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนกำลังจะเลี้ยวขึ้นอาคาร
  ฉากที่3
  เวลา:3.9วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนกำลังถอดรองเท้า
  ฉากที่4
  เวลา:0.9วิ
  ภาพโพกัสไปที่มือที่กำลังหยิบรองเท้า
  ฉากที่5
  เวลา:7.3วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนกำลังเดินขึ้นบันได
  ฉากที่6
  เวลา:0.3วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนเจอครูต่อหน้า
  ฉากที่7
  เวลา:4.5วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนก้มวางรองเท้า
  ฉากที่8
  เวลา:2.2วิ
  ภาพครึ่งตัวนักเรียนก้มศีรษะยกมือไหว้ครู
  ฉากที่9
  เวลา:0.6วิ
  ภาพครึ่งตัวคุณครูยกมือไหว้
  ฉากที่10
  เวลา:1.5วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนก้มหยิบรองเท้า
  ฉากที่11
  เวลา:0.8วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนโค้งหลังเมื่อเดินผ่านครู
  ฉากที่12
  เวลา:2.0วิ
  ภาพเต็มตัวนักเรียนเดินขึ้นชั้นเรียน
  สมาชิก
  1.นางสาวพิลัยวรรณ เสือบัว เลขที่ 21
  2.นางสาวพัชรินทร์ อุยาณะ เลขที่ 25
  3.นางสาวแวววรรณ อนันตะบุตร เลขที่ 28
  4.นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี เลขที่ 36
  5.นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ์ เลขที่ 40
  ชั้นมัธูยมศึกษาปี่ที่ 5/8
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 35. ประเภทสื่อ : สารคดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  Main Idea :เพื่อเป็นสือบอกไห้ทุกคนอนุรักษ์ธรรมชาติ
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : บริเวณรอบๆโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ฉากที่1
  เวลา 14 วินาที
  รายละเอียด ภาพแพลนแนวนอนจากซ้ายไปขวาบรรยากาศทุ่งนาต้นไม้ท้องฟ้าไปสุดตรงถนนและเสาไฟ
  บท
  ปัจจุบันโลกของเรามีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นเป็นเพราะว่ามนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงผลเสีย
  ฉากที่2
  เวลา 8 วินาที
  รายละเอียด ภาพแพลนบรรยากาศนาที่เตรียมสำหรับหว่านข้าวและต้นไม้รอบๆ
  บท
  ที่จะตามมามีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายโดยการู้ไม่ว่าสิ่งอำนวยต
  ความสะดวก
  ฉากที่3
  เวลา 12 วินาที
  รายละเอียด โฟกัสกล้อฃไปที่ผักเน้นบวบและแพลนภาพไปที่คนเดินชมสวนผักเป็นภาพอพลนจากซ้ายไปขวา
  บท
  นั้นจะทำไห้เกิดมลพิษที่มีปลกระทบต่อชีวิตมนุษย์,สิ่งแวดล้อมและทำลายโลกของเราด้วยโชคดีที่ชนบทยังมีต้นไม่และทรัพยากรธรรมชาติอยู่
  ฉากที่4
  เวลา 5 วินาที
  รายละเอียด ภาพคนเดินชมดอกไม้สีเหลืองเป็นภาพเต็มตัวคนกับดอกไม้
  บท
  ซึ่งต่างจากเขตชุมชนแออัดในเมือง
  ฉากที่5
  เวลา 19 วินาที
  รายละเอียด ภาพแมลงปอกำลังจับบนกิ่วไม้ยอดหญ้าเล็กๆแล้วบินไป
  บทถึงชนบทจะไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ก็มีอากาศที่บริสุทธิ์ไห้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย (ดนตรี)
  ฉากที่6
  เวลา 20 วินาที
  รายละเอียด ภาพเต็มตัวบรรยากาศคนเดินสูดอากาศบริสุทธิและเดินมองธรรมชาติบริเวณสะพานปูนแล้วแพลนไท้องฟ้า
  บท
  เสียงดนตรีประกอบ
  ฉากที่7
  เวลา16 วินาที
  รายละเอียด ภาพโฟกัสที่ดอกไม้แล้วแพลนภาพขึ้นไปด้านบนไปหาหน้าคนที่ถือต้นไม้
  บท
  เราจะเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นไม้ค่ะตามมาเลย
  ฉากที่8
  เวลา 9 วินาที
  รายละเอียด ภาพครึ่งตัวคนเดินไปปลูกต้นไม้
  ฉากที่9
  เวลา34 วินาที
  รายละเอียด ภาพคนปลูกต้นไม้เต็มตัวเน้นไปตรงบริเวณมือที่กำลังปลูกต้นไม้แล้วแพลนไปหาหน้าคน
  บท
  นี่เราก็ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วระคะต้นไม้จะช่วยเพิ่มออกซิเตนไห้แก่สิ่งมีชีวิตแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ
  ฉากที่10
  เวลา14 วินาที
  รายละเอียด ภาพแพลนจากลูตาลด้านล่างขึ้นไปบนยอดตาล
  บท
  เสียงดนตรีประกอบ
  ฉากที่11
  เวลา19 วินาที
  รายละเอียด ภาพต้นไม้แพลนไปหาแมลงที่เกาะอยู่บนต้นไม้และท้องฟ้า
  บท
  เนื่องจากคนส่วนมากยังไม่ทราบและยังไม่เจ้าใจลึกซึ้งถึงประโยชน์ที่ได้รับจากแมลงทำไห้ไม่เห็นความสำคัญของแมลงที่เป็นประโยชน์และในบางครั้งทำลายแมลงเหล่านี้ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเช่นการไช้สารเคมีที่มีพิษร้ายแรง
  ฉากที่12
  เวลา 9 วินาที
  รายละเอียด ภาพสวนดาวเรืองและแพลนไปหาต้นดอกรัก
  บท
  ไนการฆ่าแมลงได้ทุกชนิดไม่จำเพราะเจอะจงและใช้อย่างเกินความจำเป็นทำไห้แมลวที่เป็นประโยชน์ถูกทำลาย
  ฉากที่13
  เวลา7 วินาที
  รายละเอียด ภาพผลของกระถินแพลนไปหาส่วนอื่นๆของผลกระถิน
  บท
  ไปด้วยแมลงเหล่านี้หลายชนิดที่ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่น
  ฉากที่14
  เวลา11 วินาที
  รายละเอียด ภาพมุมตรงซูมนกกำลังบินบนท้องฟ้าจนสุดสายตาแล้วหักกล้องลวมาบริเวณนา
  บท
  ดนตรีประกอบ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 36. MV เพลงอย่าไห้ความหวัง
  ประเภทสื่อ: mv
  เวลา:3 นาที
  ฉากที่1
  เวลา30 วิ
  Main Idea : เพื่อสะท้อนถึงความรุ้สึกคนที่แอบรักข้างเดียว
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ตัวละคร ตุ๊กตา, ดา
  รายละเอียด คุยกันระหว่างเพื่อนแพรนภาพรอบๆแล้วโฟกัสที่คนคุยกัน
  บทสนทนา
  ดา:เห้ยแก! อีกไม่กี่วันก็วันวาเลนไทน์แล้วตรงกับไกล้สอบพอดีเลย
  ตุ๊กตา: อืม
  ฉากที่2
  เวลา30 วิ
  ตัวละครดา ตุ๊กตา โน่
  รายละเอียด โน่เดินมา ตุ๊กตาดีไจ
  ( เพลง)
  ฉากที่3
  เวลา 30วิ
  ตัวละคร ตุ๊กตา โน่
  รายละเอียด โน่กับตา
  เล่นด้วยกัน
  ( เพลง)
  ฉาก4
  เวลา30 วิ
  ตัวละคร โน่ ตา อุ้ม
  รายละเอียด โน่ กับตาติวหนังสือกันแล้วดาเดินผ่าน ตาเห็นแล้วเสียไจเลยวิ่งหนี
  (เพลง)
  ฉาก5
  เวลา30 วิ
  ตัวละคร อุ้ม
  รายละเอียด ลิปซิง
  ฉากที่6
  เวลา15 วิ
  ตัวละคร ตา
  รายละเอียด โน่โทรหาตา
  (เพลง)
  ฉากที่7
  เวลา15วิ
  ตัวละคร โน่ ตา
  รายละเอียด โน่เดินผ่านตาเห็นแล้วก็ดีใจ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 37. หนังสั้นเรื่องความหวัง
  ประเภทสื่อ หนั้งสั้น
  เวลา 1 นาที
  ชื่อเรื่อง ความหวัง
  Main Idea :เพื่อนได้แอบรักกับเพื่อนโดยที่เพื่อนยังไม่มีแฟนเลยมีความหวัง
  เป้าหมาย เยาวชนทุกคน
  ฉากที่1
  เวลา วินาที
  ลายละเอียด ภาพแพลนบรรยากาศรอบๆทั่วไป
  ฉากที่2
  เวลา10 วินาที
  ตัวละคร อุ้ม
  ลายละเอียด อุ้มกำลังเดินเข้าห้องเรียน
  ฉากที่3
  เวลา20 วินาที
  ตัวละคร อุ้มนัด
  รายละเอียด ภาพเต็มตัวอุ้มกำลังเดินเข้ามาหานัด
  บทสนทนา
  อุ้ม ขอโทษนะ ตรงนี้มีคนนั่งไหมอ่ะ
  นัด ไม่มี
  อุ้ม งั้นขอนั่งด้วยคนนะ
  นัด ครับ
  ฉากที่4
  เวลา5 วินาที
  ตัวละคร อุ้มนัด
  รายละเอียด 1ภาพเต็มตัวเอุ้มนั่งเขียนและนัดแอบมอง
  2 อุ้มหะนหน้ามานัดหะนหน้าหนี
  ฉากที่5
  เวลา15 วินาที
  ตัวละคร อุ้มนัด
  รายละเอียด
  ภาพครึ่งตัวอุ้มกับนัดเดินคุยกัน
  บทสนทนา
  นัด อุ้มถามอะไรหน่อยดิ
  อุ้ม ห๊ะ! ถามอะไรหรอ
  นัด อุ้มมีแฟนยังอ่ะ
  อุ้มอ๋อยังไม่มีอ่ะ
  นัด เเอบดีใจ
  นัด งั้นไปเรียนกันดีกว่า
  อุ้ม อืม ไปดิ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 38. ประเภทสื่อ Teaser
  หัวเรื่อง เพลงคำยินดี
  เวลา 1 นาที
  ชื่อเรื่อง เพลงคำยินดี
  เป้าหมาย เยาวชนทุกคน
  บท (sclip)
  ฉากที่1
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.ภาพนิ่ง มีข้อความว่า “ความรัก”
  ฉากที่2
  เวลา 5 วินาที
  รายละเอียด
  1.ภาพนิ่ง มีข้อความว่า “ระหว่าง”
  ฉากที่3
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.รูปภาพตัวละคร ผู้ชาย
  ฉากที่4
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.รูปภาพตัวละคร ผู้หญิง
  ฉากที่5
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  1.มีภาพพื้นหลังเป็นภาพนิ่ง ข้อความว่า “ในที่แห่งนี้”
  ฉากที่6
  เวลา 3 วินาที
  รายละเอียด
  มีภาพพื้นหลังเป็นภาพนิ่ง ข้อความว่า “ยังมีความทรงจำที่แสนดี”
  ฉากที่7
  เวลา 8 วินาที
  ตัวละคร โฟกค์ ตุ๊กตา อุ้ม
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งเห็นโฟกค์กับตุ๊กตากำลังเดิน
  2.ภาพครึ่งเห็นโฟกค์กับตุ๊กตากำลังเดิน และเห็นอุ้มนั่งมองโฟกค์กับตุ๊กตา
  ฉากที่8
  เวลา 22 วินาที
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็ม กำลังเขียนข้อความ
  ฉากที่8
  เวลา 13 วินาที
  รายละเอียด
  1.ตัวหนังสือเลื่อนขึ้นไปข้างบน มีข้อความว่า “คำยินดี #Klear The Storyteller genie records #Cover by A”
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 39. ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main Idea :แนะนำไห้ทุกคนอนุรักษ์ความเป็นไทย
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 1นาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวแพลนจากซ้ายไปขวา เพื่อให้เห็นผ้าทอลายต่างๆ
  บทสนทนา
  อุ้ม: ผ้าทอลายโบราณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี กลุ่มลาวเวียงอพยพจากประเทศลาวเดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ กว่า 300 ปี เก็บทอลายผ้าโบราณกว่า 500 ลายติดตัวมา
  ฉากที่ 3
  เวลา 7 วินาที
  ตัวละคร ตุ๊กตา
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวตุ๊กตาใส่ผ้าไหม
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา: ตอนนี้นะค่ะ ที่ศุนย์ผ้าทอ ใจดีมาก ให้ดิฉันได้ลองใส่ชุดผ้าไหมสวยมากเลยค่ะ
  ฉากที่ 4
  เวลา 16 วินาที
  ตัวละคร ตุ๊กตา
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวตุ๊กตากำลังพูด
  2.ภาพซูมเน้นที่ลายผ้า
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา: นี่นะคะ คือผ้าไหมที่เย็บแบบกระดูกงู ข้างบนเป็นลายมะเขือผ่า ส่วนข้างล่างเป็นลายดาวค้ำเดือน เป็นผ้าที่มีรายละเอียดมาก ใช้เวลาในการทอทั้งหมด 6 เดือนเต็มๆ
  ฉากที่ 5
  เวลา 40 วินาที
  ตัวละคร อุ้ม
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มและซูมเน้นบางจุด
  บทสนทนา
  อุ้ม: ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาว่า ก่อนแต่งงาน เจ้าสาวจะต้องทอผ้าด้วยมือ ตั้งแต่การปั่นฝ้าย ทอเป็นผืนผ้า แล้วนำมารวมเป็นชุดเครื่องนอน ซึ่งจะนำส่งให้แม่ของเจ้าบ่าวเพื่อพิจารณาว่าจะรับเป็นสะใภ้ได้หรือไม่ เพราะฉะนั้น ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์จึงจะมีความประณีตสวยงาม และใส่ความตั้งใจอย่างมากนั่นเองค่ะ นี่นะคะ ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์ เป็นที่1 ของโลก รับรองโดย ยูเนสโก้
  ฉากที่ 6
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร ตุ๊กตา
  สถานที่ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัวตุ๊กตา
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา: ที่เห็นถืออยู่นี่ เป็นผ้าฝ้ายแกรมไหม ในประเทศไทยไม่มีใครสามารถทอได้แบบนี้ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความรู้กับพวกเรา ขอขอบคุณศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ขอบคุณค่ะ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 40. ประเภทสื่อ : สารคดี
  Main Idea :แนะนำอาคาร6
  กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : อาคาร6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ลายละเอียด
  ฉากที่1 อาคาร6
  เวลา : 0.09 นาที
  รายละเอียด
  เป็นภาพแพลนอาคาร6กล้องด้านหน้า จากซ้ายไปขวา
  ฉากที่2 แนะนำ
  เวลา : 0.22 นาที
  รายละเอียด
  เป็นภาพจากเสาธง แพลนลงมาที่ตุ๊กตา
  บท
  ตุ๊กตา: สวัสดีนะค่ะวันนี้เราจะมาพบกับอาคาร6 และพิธีกร น้องตุ๊กตา นะคะ อาคารสร้างขึ้นด้วยงบประมาณราคายี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นบาทเป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.1และม.4 สวัสดีคะ
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 41. ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea :เพื่อนำเสนอในการเรียนต่อ
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นม.5-6
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : ห้องม5/8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  ลายละเอียด
  ฉากที่1ตุ๊กตาเดินเข้ามาในห้อง
  เวลา:0.06 นาที
  ตัวละคร: ตุ๊กตา,อุ้ม,อ้อ
  รายละเอียด: 1.ภาพเต็มตัวหน้าตรงตุ๊กตาเดินเข้ามาในห้องทักทายอ้อกับอุ้ม
  2. ภาพเต็มตัวหน้าตรงจากตุ๊กตาหักกล้องหันมาทางอ้อกับอุ้มเป็นภาพครึ่งตัวด้านข้าง
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา;เฮ้ย! อุ้มอ้อ
  อ้อกับอุ้ม; อ้าว! ตุ๊กตา
  ฉากที่2คุยกันเรื่องมหาลัย
  เวลา:0.07 นาที
  ตัวละคร: อุ้ม,อ้อ,ตุ๊กตา
  รายละเอียด: 1.ภาพครึ่งตัวด้านข้างทั้ง3 คนหักมุมกล้องเล็กน้อย
  บทสนทนา
  ตุ๊กตา:อ้อเราไปเจอมหาลัยหนึ่งมา
  อ้อ:หุย!จิงดิ มหาลัยอะไรเหรอ
  ตุ๊กตา:มหาลัยรังสิตอ่ะ
  ฉากที่3นั่งคุยกัน
  เวลา0.12 วินาที
  ตัวละคร: อุ้มอ้อตุ๊กตา
  รายละเอียด:1.ภาพด้านข้างครึ่งตัว ทั้งสามคนคุยกัน
  บทสนทนา:
  อุ้ม; ตุ๊กตาเราก็ไปดูเว็บมหาลัยรังสิตมาเหมือนกันนะ
  ตุ๊กตา;อุ้มว่ามันดีไหมอ่ะ? เค้าเข้าไปดูมามันก็ดีเหมือนกันนะ
  อุ้ม:ก็ดีอ่ะ
  ฉากที่4 ดูนาฬิกา
  เวลา: 0.08 วินาที
  ตัวละคร: อุ้ม,อ้อ,ตุ๊กตา
  รายละเอียด:
  1.ภาพครึ่งตัวตุ๊กตาดูนาฬิกา
  2. ภาพครึ่งตัวหักมุมจากตุ๊กตามาเป็น3 คน
  บทสนทนา:
  ตุ๊กตา; นี่ก็เที่ยงครึ่งแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่า
  อุ้มกับอ้อ; ไปๆ
  ฉากที่5 ลุกไปกินข้าว
  เวลา: 0.08 วินาที
  ตัวละคร: อุ้ม,อ้อ, ตุ๊กตา
  รายละเอียด: 1.ภาพด้านข้างทั้งสามคนนั่งที่โต๊ะ
  2. ภาพหักมุมกล้องทั้งสามคนลุกจากเก้าอี้
  3.ภาพหักมุมกล้อวมาเป็นภาพเต็มตัวเดินออกไปกินข้าว
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 42. ประเภทสื่อ : หนังสั้น
  Main Idea : เพื่อไห้นักเรียนรู้จักการไหว้ที่ถูกต้อง
  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา : 30 วินาที
  การเผยแพร่ : ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559”
  สถานที่ : โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท (script)
  ลายละเอียด
  ฉากที่1
  เวลา: 0.04 วินาที
  ลายละเอียด: ภาพหน้าตรงเต็มตัวนักเรียนกำลังเดินผ่านห้องสมุด
  ฉากที่2
  เวลา:0.03 วินาที
  รายละเอียด: ภาพเต็มตัวนักเรียนเดินอยู่หน้าห้องสมุดแล้วเจอครู นักเรียนหยุดตรงหน้าครูแล้วเตรียมยกมือขึ้น
  ฉากที่3
  เวลา:0.03 วินาที
  รายละเอียด:ภาพเต็มตัวนักเรียนแล้วตัดมาครึ่งตัวนักเรียนกำลังพนมมือ ด้านข้าง
  ฉากที่4
  เวลา: 0.04 วินาที
  รายละเอียด: ภาพครึ่งตัวนักเรียนกำลังไหว้ครูด้วยท่าที่ถูกต้องครูรับไหว้นักเรียน
  ฉากที่5
  เวลา:0.04 วินาที
  รายละเอียด: ภาพครึ่งตัวด้านข้างนักเรียนกับครูเอามือลงแล้วเดินผ่านไป
  สมาชิก
  1. นายอัครพงศ์ ทองอินทร์ ม.5/8 เลขที่15
  2. น.ส.พรพรรณ เมืองวงษ์ ม.5/8 เลขที่29
  3. น.ส.พิไรวรรณ ศรทอง ม.5/8 เลขที่30
  4. น.ส. ธิติมา จันทรังเสริฐ ม.5/8 เลขที่ 35
  5. น.ส. สุจิรา วังพลับ ม.5/8 เลขที่38
  โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 43. ตัวอย่างการส่งงาน

  หนังสั้นการเปลี่ยนแปลง
  ประเภทสื่อ หนังสั้น
  Main Idea เพื่อนำเสนอให้สมาชิกสีแต่ละสีของโรงเรียนหนองฉางวิทยารู้จักวิธีการทิ้งขยะที่เป็นขวดน้ำดื่มในรูปแบบใหม่
  กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสีแต่ละสีของโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 30 วินาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  บท(Scrip)
  ฉากที่ 1 ซุ้มขายน้ำ
  เวลา 10 วินาที
  ตัวละคร เจมส์ , นนท์ , แม่ค้าขายน้ำดื่ม
  สถานที่ อาคาร 5, อาคาร 6, โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มตัวเจมส์กับนนท์เดินเข้าหากล้อง
  2.ภาพด้านข้างครึ่งตัวเจมส์กับนนท์เดินเข้าไปที่ซุ้มขายน้ำ
  3.ภาพด้านหน้าครึ่งตัว
  นนท์ : น้ำขวดหนึ่งครับ
  เจมส์ : ผมก็เอาขวดหนึ่งครับ
  4.ภาพด้านข้างครึ่งตัวเจมส์กับนนท์เดินออกจากซุ้มขายน้ำ
  5.ภาพครึ่งตัวด้านหน้านนท์ยกขวดน้ำดื่มจนหมดขวด
  6.ภาพครึ่งตัวด้านข้างนนท์ดูขวดน้ำที่ดื่มหมดโดยมีเจมส์ยืนดูอยู่
  7.ภาพการสนทนา
  เจมส์ : นี่นนท์แกกินหมดขวดเลยเหรอ
  นนท์ : อืม…หิวอะ
  เจมส์ : เออๆๆ งั้นก็เอาไปทิ้งกัน
  นนท์ : เออ…ปะ ถังขยะอยู่โน้นไปทิ้งกัน
  เจมส์ : เฮ้ย!!! เดี๋ยวนี้โรงเรียนเราเขาไม่ทิ้งขวดน้ำเปล่ากันที่ถังขยะแล้ว
  นนท์ : อ้าว…ไม่ทิ้งที่ถึงขยะ แล้วแกจะให้ไปทิ้งที่ไหนวะ
  เจมส์ : ทิ้งที่นี่ไง มะมะมะ เดี๋ยวเราจะนายไปดูที่ทิ้งขวดน้ำเปล่าของโรงเรียนเรากัน ตามมา
  8.ภาพกว้างด้านข้างเจมส์กับนนท์เดินออกจากเฟรมไป

  ฉากที่ 2 บริเวณที่ทิ้งขวดน้ำเปล่า
  เวลา 20 วินาที
  ตัวละคร เจมส์ , นนท์
  รายละเอียด
  1.ภาพกว้างด้านข้างเจมส์กับนนท์เดินมาถึงที่ทิ้งขวดน้ำเปล่า
  2.ภาพครึ่งตัวด้านหน้า
  เจมส์ : นี่ไงที่ทิ้งขวดน้ำเปล่าของโรงเรียนเรา
  นนท์ : โอ้โฮ!!! ทำไมมันใหญ่โตยังงี้เนี้ย
  เจมส์ : เอ้าก็ต้องใหญ่ซิ มันจะได้กับได้เยอะไง
  นนท์ : อ้าวแล้วทำไมต้องมาทิ้งขวดน้ำไว้ที่นี่ด้วยละแล้วก็ยังมีมีการติดป้ายชื่อสีอีกด้วย ทำไมเหรอ?
  เจมส์ : คืออย่างงี้ โรงเรียนเรารณรงค์ให้สมาชิกแต่ละสีเมื่อกินน้ำหมดขวดแล้วก็ให้เอาขวดเปล่ามาทิ้งที่นี่เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะแล้วก็ที่ต้องแยกแต่ละสีก็เพื่อว่า เวลาที่เอาขวดเปล่าไปขายก็จะขายตามช่องสีได้เงินมาก็จะเอามาให้สีแต่ละสีไปใช้ตอนแข่งกีฬาสีงัย
  3.ภาพใบหน้านนท์
  นนท์ : อ๋อ…อย่างนี้นี่เอง
  4.ภาพครึ่งตัวด้านหน้า
  เจมส์ : ถะ ถะ ถะ….ถูกต้องคร้าบบบบบบ
  5.ภาพครึ่งตัวด้านหน้า
  นนท์ : ถ้างั้นเรามาทิ้งขวดเปล่าให้สีเรากันดีกว่า
  เจมส์ : มาเรามาแข่งกันโยนขวดเข้าถังขยะกัน
  6.ภาพกว้างเจมส์กับนนท์โยนขวดเปล่าเข้าถังขยะอย่างสนุกสนาน…

  สมาชิกกลุ่ม
  1.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 1
  2.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 10
  3.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 15
  4.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 20
  5.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า เลขที่ 22

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: