ห้อง 5/9

โฆษณา
 1. ประเภทหนังสั้นเรื่อง หัวหน้า
  เวลา 3 นาที
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน น.ฉ.ว.
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

  ฉาก 1 ภาพในห้อง,นอกห้อง,เพื่อนทำเวร
  เวลา 40 วินาที
  ตัวละคร เฟรม,ปลื้ม,นิว
  รายละเอียด
  1.ภาพวนในห้อง
  2.หน้าห้อง
  3.นอกห้อง
  ฉาก 2 ทำเวร
  เวลา 15 วินาที
  ตัวละคร แป้ง,เป้
  รายละเอียด
  1.แป้งมองไปที่พวกนิว
  2.เป้เดินมา
  แป้ง:เธอดูนิวสิไม่ทำเวรเลย
  เป้: ใช่ๆ ฉันเห็นแล้ว
  ฉาก 3 นิวเล่นเกมส์
  เวลา 44 วินาที
  ตัวละคร นิว,เฟรม
  รายละเอียด
  1.นิวนั่งเล่นเกมส์อยู่
  2.เฟรมเดินมาเรียกนิว
  เฟรม: นิวๆ
  นิว:ห้ะ!!
  เฟรม:นี่นายรู้มั้ย?
  นิว:กูไม่รู้
  เฟรม:นายจะรู้ได้ไงฉันยังไม่ได้เล่า
  นิว;มึงก็เล่ามาซิ
  เฟรม: ก็แป้งกับเป้นะซิจะไปฟ้องครูเรื่องที่ยายไม่ทำเวร
  นิว: หึ้ยยย! ใช่รึ งั้นมึงพากูไปหาแป้งกับเป้กัน
  3.แล้วนิวกับเฟรมก็เดินออกไป
  ฉาก 4 ยัดเงิน
  เวลา 42 วินาที
  ตัวละคร แป้ง,เป้,นิว,เฟรม
  รายละเอียด
  1.แป้งกับเป้เล่นกัน
  2.เฟรมนิวเดินเข้ามา
  นิว:เห้ยยย!! นี่มึงสองคนจะไปฟ้องครูหรอว่ากูไม่ทำเวรอะ
  แป้ง:ก็ใช่สะสิ ก็เธอไม่ไม่ทำเวรอะ
  3.นิวหยิบตัง
  นิว: เนี้ย เอาไปแค่นี้พอมั้ย แต่อย่าไปบอกครูละว่ากูไม่ทำเวรอะ
  แป้ง:ได้สิ
  4.หยิบตังแล้วเอาใากระเป๋า
  6. นิว:กูอยากเป็นหัวหน้าห้องวะ พวกมึงช่วยได้มั้ย
  เป้: ได้สิ
  ฉาก 5 นกสองหัว
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร เฟรม,จี
  รายละเอียด
  1.เฟรมวิ่งผ่านกล้อง
  2.วิ่งขึ้นมาบอกจี
  ฉาก 6 นิวขี้โกง
  เวลา 22 วินาที
  ตัวละคร นิวและเพื่อนๆ
  รายละเอียด
  1.นิวยืนอยู่สวนสุขภาพ
  2.เพื่อนๆเดินมา
  3.รวมว่านิว : ไอ้ขี้โกง
  4.แล้วทุกคนก็มารุมทุบนิวพร้อมด้วยพูดว่า ไอ้ขี้โกง ไอ้ขี้โกง

  สมาชิก
  นายภูตะวัน จันดี เลขที่ 4
  นายพงศธร นิลประเสริฐ เลขที่13
  นางสาวรัชดาภรณ์ หาดแก้ว เลขที่31
  นางสาวปนัดดา ทุนมาก เลขที่ 22
  นางสาวสุดารัตน์ เจตนจิตร์ เลขที่36
  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/9

 2. ประเภทสารคดีท่องเที่ยวหุบป่าตาด
  เวลา 3 นาที
  กลุ่มเป้าหมาย ผู้คนทั่วไปที่สนใจมาท่องเที่ยวหุบป่าตาด
  สถานที่ หุบป่าตาด
  ฉาก 1 ทางเข้า บรรยากาศรอบหุบป่าตาด
  เวลา 33 วินาที
  ตัวละคร –
  รายละเอียด
  1.ฉากทางเข้า
  2.หมุนวนบริเวณรอบๆหุบป่าตาด
  ฉาก 2 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
  เวลา 17 วินาที
  ตัวละคร เป้
  รายละเอียด
  1.เป้สวัสดี
  2.ภาพเต็มตัว
  เป้:สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับที่หุบป่าตาดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจ.อุทัยธานี หุบป่าตสดตั้งอยู่ที่จ.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
  3.ภาพเดินออก
  ฉาก 3 หยุดพัก
  เวลา 28 วินาที
  ตัวละคร เป้,แป้ง,เฟรม
  รายละเอียด
  1.เดินขึ้นบันได
  2.เป้:ตอนนี้เราอยู่ทเข้าของหุบป่าตาดซึ่งเป็นถ้ำมืด เามไปชมกันเรยคะ
  3.เป้เดินออกไป
  4.ภาวนลอยขึ้น
  ฉาก 4 เดินเข้าถ้ำมืด
  เวลา 35 วินาที
  ตัวละคร เป้
  รายละเอียด
  1.เราอยู่กันปากถ้ำนะคะ ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินคะ
  2.เดินเข้าถ้ำ
  3.เเดินออกมานอกปากถ้ำ
  4.ภาพวนรอบๆ
  ฉาก 5 แนะนำประวัติหุบป่าตาด
  เวลา 43 วินาที
  ตัวละคร เป้
  รายละเอียด
  1.บรรยากาศ
  2.เป้เล่าเกี่ยวกับประวัติหุบป่าตาด
  ฉาก 6 กินงอกหินย้อย
  เวลา 30 วินาที
  ตัวละคร เป้
  รายละเอียด
  1.เป้;เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ
  2.ภาพวนหิน
  3.บรรยายตรงที่พระเทพเสด็จมา
  ฉาก 7 กล่าวจบรายการ
  เวลา 23
  ตัวละคร เป้
  รายละเอียด
  1.เป้นั่งหิน
  เป้:กล่าวจบ
  2.ภาพคนที่มาเที่ยวชม

  สมาชิก
  นายภูตะวัน จันดี เลขที่ 4
  นายพงศธร นิลประเสริฐ เลขที่13
  นางสาวรัชดาภรณ์ หาดแก้ว เลขที่31
  นางสาวปนัดดา ทุนมาก เลขที่ 22
  นางสาวสุดารัตน์ เจตนจิตร์ เลขที่36
  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/9

 3. ประเภทเพลงประกอบ Mv
  เวลา 3 นาที
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน น.ฉ.ว.
  สถานที่ อาคาร6,อาคาร 5, หน้าห้องนาฏศิลป์
  ฉาก 1 ใต้อาคาร 6
  เวลา 21 วินาที
  ตัวละคร เป้
  รายละเอียด
  1.เป้เดินหลังหลัง+เพลงเราและนายประกอบ
  2.ภาพวนสนามบอล
  ฉาก 2 บนอาคาร 5
  เวลา 31 วินาที
  ตัวละคร จี
  รายละเอียด
  1.ภาพครึ่งตัว
  2.จีร้องเพลง
  ฉาก 3 ภาพบบรยากาศเล่นกับเพื่อน
  เวลา 14 วินาที
  ตัวละคร แป้ง,เป้,เฟรม
  รายละเอียด
  1.ภาพวนสนาม
  2.ภาพเต็มเพื่อนเล่นกัน
  ฉาก 4 หน้าห้องนาฏศิลป์
  เวลา 52 วินาที
  ตัวละคร แป้ง,เป้,เฟรม,โอ๊ต
  รายละเอียด
  1.เดินกอดคอกันออกจากที่นั่ง
  2.มาเล่นชิงช้าหน้าห้องนาฏศิลป์
  ฉาก 5 เล่นหมากรุก
  เวลา 42 วินาที
  ตัวละคร เป้,เฟรม,ภูมิ,เกว
  รายละเอียด
  1.เล่นหมากรุกกัน
  2.ภาพเล่นเร็วขึ้น
  ฉาก 6 เดินออกจากโรงเรียน
  เวลา 31 วินาที
  ตัวละคร พลอย,แฟน
  รายละเอียด
  1.ภาพเห็นเท้าคนเดียว
  2.ภาพเห็นเท้าหลายคน
  3.ภาพด้านบยหันหลังครึ่งตัวพลอย,แฟน

  สมาชิก
  นายภูตะวัน จันดี เลขที่ 4
  นายพงศธร นิลประเสริฐ เลขที่13
  นางสาวรัชดาภรณ์ หาดแก้ว เลขที่31
  นางสาวปนัดดา ทุนมาก เลขที่ 22
  นางสาวสุดารัตน์ เจตนจิตร์ เลขที่36
  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/9

 4. ประเภทหนังสั้นเรื่อง คำตักเตือนที่ไร้ความหมาย
  เวลา 1 นาที
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน น.ฉ.ว.
  สถานที่ โรงอาหารเก่า
  เวลา 20 วินาที
  ตัวละคร ภูมิ,เป้
  รายละเอียด 1.ครึ่งตัวตอนนั่ง
  2.ด้านข้าง
  3.ภาพเต็มตัวภูมิ,เป้
  ฉาก 2 ไลน์เข้า
  เวลา 28 วินาที
  ตัวละคน เป้,ภูมิ
  รายละเอียด
  1.ข้อความไลน์เขัา
  2.เป้แอบดู
  3.เป้:กูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกยุ่งกับมันอะ
  ภูมิ: กูรู้แล้วน่า มึงอะคิดมาก
  4.ภาพด้านข้าง
  5.ภูมิเดินออกไป
  เป้:นี่กูเตือนมึงด้วยความหวังดีนะเว้ย
  ฉาก 3 ส่งยา
  เวลา 16 วินาที
  ตัวละคร เฟรม,ภูมิ
  รายละเอียด
  1.ภาพเต็มโต๊ะ
  2.เฟรมเดินมา แล้วเอายามาวางไว้ที่โต๊ะ
  3.ภาพซูใเข้าไปที่หลอดยา
  4.ภูมิเดินมา
  5.ภาพคนึ่งตัวเต็มตัว
  6.แล้วเอายาใส่กระเป๋าสมาชิก
  นายภูตะวัน จันดี เลขที่ 4
  นายพงศธร นิลประเสริฐ เลขที่13
  นางสาวรัชดาภรณ์ หาดแก้ว เลขที่31
  นางสาวปนัดดา ทุนมาก เลขที่ 22
  นางสาวสุดารัตน์ เจตนจิตร์ เลขที่36
  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/9

 5. ประเภทหนังสั้น
  Main Tdea:เพื่อให้นักเรียนหนองฉางวิทยาได้รู้จักมุมมองของศูนย์ To be number one
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา: 30 วินาที
  สถานที่: ศูนย์ To be number one
  บท
  ฉาก 1: หน้าห้อง ศูนย์ To be number one
  เวลา: 4 วินาที
  ฉาก 2: ภาพเต็มตัวด้านในศูนย์ To be number one
  เวลา: 11 วินาที
  รายละเอียด
  ตัวละคร: ตอนนี้ก็มายืนอยู่ที่ ศูนย์เพื่อนใจ To be number one ก็จะพาไปดูความภาคภูมิใจของ ศูนย์ To be number one นะคะ
  ตัวละคร: ตามพวกเรามาเลยค่ะ
  ฉาก 3 ภาพหมุรรอบห้อง
  เวลา 6 วินาที
  สมาชิก
  นายภูตะวัน จันดี เลขที่ 4
  นายพงศธร นิลประเสริฐ เลขที่13
  นางสาวรัชดาภรณ์ หาดแก้ว เลขที่31
  นางสาวปนัดดา ทุนมาก เลขที่ 22
  นางสาวสุดารัตน์ เจตนจิตร์ เลขที่36
  ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/9

 6. ไกลแค่ไหนคือใกล้
  ประเภท หนังสั้น
  mine ider เพื่อนำเสนอปัญหาสะท้อนสังคม
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 3 นาที
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1 อาคาร 5
  เวลา 40 วินาที
  ตัวละคร ปอ เกมส์
  รายละเอียด
  1 ภาพเต็มตัวเสาธง
  2. ภาพด้านหน้าเต็มตัวปอเต้น
  3.ภาพด้านหน้าครึ่งตัว
  ปอ ไปสมัครชุมนุมดีกว่า
  ปอ ครูครับผมมาสมัครชุมนุมครับ
  ครู เสียใจด้วยถึงเธอจะเต้นดีแต่หน้าตาไม่ผ่าน
  ปอ แต่ว่า
  ครู ไม่มีแต่ทั้งนั้น ไปเถอะ
  ปอ ทำไมมมมมมมมมมมมมม
  ฉากที่ 2 อาคาร 2
  เวลา 40 วินาที
  ตัวละคร ปอ ฟรอย
  1 ภาพเต็มตัวปอเต้น
  2 ภาพด้านหน้าครึ่งตัว
  ฟรอย เด็กคนนี้น่าสนใจนะ
  สนใจไปถ่าย mv กับฉันไหม
  ปอ สนใจครับ
  3ภาพด้านหน้าเต็มตัว
  4 ภาพด้านข้างเต็มตัว
  5ภาพด้านครึ่งตัว
  อั้ม สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาพบกับคุณรัตนะนักแสดงที่โด่งดังมาจากเอ็มวีเพลงรักเดียว ไม่ทราบว่าคุรรัตนะคิดยังไงกับการประสบความสำเร็จครั้งนี้
  ปอ รู้สึกดีใจ
  อั้ม อยากจะบอกอะไร
  ปอ อยากจะบอกให้ทุกคนมีความพยายามในการทำตามความฝัน
  สมาชิก
  นายเจตณัฐ์ บุญธรรม เลขที่ 8
  นายนัฐนันท์สุทัศน์ เลขที่ 9
  นายธนัชชา แพรเขียว เลขที่ 11
  นายรัตนะ สาสิน เลขที่ 12
  นางสาวฐิติภา สถิตพงษ์ เลขที่ 38

 7. มักง่าย
  ประเภท หนังสั้น
  mine ider เพื่อนำเสนอปัญหาสะท้อนสังคม
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 60 วินาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1 โรงอาหาร
  เวลา 15 วินาที
  ตัวละคร ปอ
  รายละเอียด
  1 ภาพด้านหลังปอเดิน
  2. ภาพด้านข้างปอทิ้งขยะไม่ตรงถัง
  3.ภาพเต็มตัวฟรอยเดินมาเก็บขยะลงถัง
  ฉากที่ 2 อาคาร 5
  เวลา 45 วินาที
  ตัวละคร ปอ เกมส์ อั้ม นุก ฟรอย
  1 ภาพเต็มตัวปอเดินทิ้งขยะไม่ตรงถัง
  2 ภาพเต็มตัวด้านหน้า ฟรอยเดินมาเก็บขยะทิ้งลงถัง
  3 ภาพด้านข้างเต็มตัว ปอกับเกมส์นั่งกินมาม่า
  4 ภาพด้านหน้าเต็มตัวปอเดินออกไป
  5 ภาพด้านข้างเต็มตัวนุกเดินมาเก็บเเก้วมาม่า
  6 ภาพด้านหน้าครึ่งตัว
  อั้ม รัตนะมานี้ซิ เธอทิ้งขยะไม่ตรงที่ทั้งที่ถังขยะอยู่ใกล้ มาโดนตีเดี๋ยวนี้
  7 ภาพด้านหน้าครึ่งตัว
  อั้ม ทิ้งขยะให้ตรงที่
  ปอ ขอบคุณครับ
  8 ภาพด้านข้างครึ่งตัว
  อั้ม ทิ้งขยะให้ตรงถังด้วยนะคะ

  สมาชิก
  นายเจตณัฐ์ บุญธรรม เลขที่ 8
  นายนัฐนันท์สุทัศน์ เลขที่ 9
  นายธนัชชา แพรเขียว เลขที่ 11
  นายรัตนะ สาสิน เลขที่ 12
  นางสาวฐิติภา สถิตพงษ์ เลขที่ 38
  ทีเซอร์ รักเดียว
  ประเภท mv เพลง
  mine ider เพื่อนำเสนอเพลงที่ออกใหม่
  กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป
  เวลา 60 วินาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1 อาคาร 5
  เวลา 60 วินาที
  ตัวละคร ไอซ์ เกมส์
  รายละเอียด
  1 ภาพด้านหน้าเต็มตัว
  ไอซ์ ผมไม่เข้าใจช่วงเวลาที่ฝนตก ทำไมผมถึงได้เหงาขนาดนี้
  2.ภาพด้านข้างครึ่งตัว
  ไอว์ สวัสดีครับผมชื่อไอซ์
  3.ภาพด้านหน้าเต็มตัว
  ไอซ์ เมื่อก่อนผมมีผู้หญิงที่รักมาก เธอชื่อเกมส์ เเล้ววันหนึ่งเธอก็ได้จากผมไป ผมรักเเละคิดถึงเกมส์มาก เเต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะเธอได้จากผมไปเเล้ว
  4 ภาพด้านหน้าเต็มตัว
  5 ภาพเต็มตัว
  ไอซืเดินไปหาเกมส์
  6 ภาพเต็มตัวไอซ์นั่งลง
  เพลงฤดูที่ฉันเหงาขึ้น

  สมาชิก
  นายเจตณัฐ์ บุญธรรม เลขที่ 8
  นายนัฐนันท์สุทัศน์ เลขที่ 9
  นายธนัชชา แพรเขียว เลขที่ 11
  นายรัตนะ สาสิน เลขที่ 12
  นางสาวฐิติภา สถิตพงษ์ เลขที่ 38

 8. คลับสุภาพ
  ประเภทสื่อสารคดี
  mine ider เพื่อนำเสนอสถาที่ออกกำลังกายในอำเภอหนองฉาง
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 30 วินาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1 สนามบาส
  เวลา 20 วินาที
  ตัวละคร ปอ อั้ม
  รายละเอียด
  1ภาพด้านเต็มตัว
  ปอ อั้ม สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับรายการ คลับสุขภาพ
  ปอ วันนี้ครับ พวกเราอยู่ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  อั้ม เรามาพบกับคนๆหนึ่ง ซึ่งเป็นดาวเด่นดาวดังวงการบาสาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา เเละยังเป็นนักกิจกรรมตัวยง
  ปอ ไปพบกับเขากันเลย
  2.ภาพด้านข้างเต็มตัว
  อั้ม ใช่คุณไอซ์ไหมคะ
  ไอซ์ ใช่ครับ
  อั้ม ขอสัมภาษณ์
  3.ภาพนั่งเต็มตัว
  ปอ เล่นบาสตอนอายุเท่าไร
  ไอซ์ ม.2 อายุ 14 ปี
  อั้ม เเล้วเล่นในคำเเหน่งอะไร
  ไอซ์ ปีกครับ
  ปอ ซ้อมวันละกี่ชั่วโมง
  ไอซ์ 3-4 ชั่วโมง
  อั้ม มีผลกระทบกับการเรียนไหม
  ไอซ์ มีครับ
  4 ภาพด้านข้างเต็มตัว
  ปอ ช่วยสอนเล่นบาสได้ไหมคะ
  ไอซ์ ได้ครับ
  5 ภาพเต็มตัวไอซ์ซูตบาส

  สมาชิก
  นายเจตณัฐ์ บุญธรรม เลขที่ 8
  นายนัฐนันท์สุทัศน์ เลขที่ 9
  นายธนัชชา แพรเขียว เลขที่ 11
  นายรัตนะ สาสิน เลขที่ 12
  นางสาวฐิติภา สถิตพงษ์ เลขที่ 38

 9. ทีเซอร์ รักเดียว
  ประเภท mv เพลง
  mine ider เพื่อนำเสนอเพลงที่ออกใหม่
  กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป
  เวลา 60 วินาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1 อาคาร 5
  เวลา 60 วินาที
  ตัวละคร ไอซ์ เกมส์
  รายละเอียด
  1 ภาพด้านหน้าเต็มตัว
  ไอซ์ ผมไม่เข้าใจช่วงเวลาที่ฝนตก ทำไมผมถึงได้เหงาขนาดนี้
  2.ภาพด้านข้างครึ่งตัว
  ไอว์ สวัสดีครับผมชื่อไอซ์
  3.ภาพด้านหน้าเต็มตัว
  ไอซ์ เมื่อก่อนผมมีผู้หญิงที่รักมาก เธอชื่อเกมส์ เเล้ววันหนึ่งเธอก็ได้จากผมไป ผมรักเเละคิดถึงเกมส์มาก เเต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะเธอได้จากผมไปเเล้ว
  4 ภาพด้านหน้าเต็มตัว
  5 ภาพเต็มตัว
  ไอซืเดินไปหาเกมส์
  6 ภาพเต็มตัวไอซ์นั่งลง
  เพลงฤดูที่ฉันเหงาขึ้น

  สมาชิก
  นายเจตณัฐ์ บุญธรรม เลขที่ 8
  นายนัฐนันท์สุทัศน์ เลขที่ 9
  นายธนัชชา แพรเขียว เลขที่ 11
  นายรัตนะ สาสิน เลขที่ 12
  นางสาวฐิติภา สถิตพงษ์ เลขที่ 38

 10. คลับสุภาพ
  ประเภทสื่อสารคดี
  mine ider เพื่อนำเสนอสถาที่ออกกำลังกายในอำเภอหนองฉาง
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  เวลา 30 วินาที่
  การเผยแพร่ ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2559
  สถานที่ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  บท scrip
  ฉากที่ 1 สนามบาส
  เวลา 20 วินาที
  ตัวละคร ปอ อั้ม
  รายละเอียด
  1ภาพด้านเต็มตัว
  ปอ อั้ม สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับรายการ คลับสุขภาพ
  ปอ วันนี้ครับ พวกเราอยู่ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา
  อั้ม เรามาพบกับคนๆหนึ่ง ซึ่งเป็นดาวเด่นดาวดังวงการบาสาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา เเละยังเป็นนักกิจกรรมตัวยง
  ปอ ไปพบกับเขากันเลย
  2.ภาพด้านข้างเต็มตัว
  อั้ม ใช่คุณไอซ์ไหมคะ
  ไอซ์ ใช่ครับ
  อั้ม ขอสัมภาษณ์
  3.ภาพนั่งเต็มตัว
  ปอ เล่นบาสตอนอายุเท่าไร
  ไอซ์ ม.2 อายุ 14 ปี
  อั้ม เเล้วเล่นในคำเเหน่งอะไร
  ไอซ์ ปีกครับ
  ปอ ซ้อมวันละกี่ชั่วโมง
  ไอซ์ 3-4 ชั่วโมง
  อั้ม มีผลกระทบกับการเรียนไหม
  ไอซ์ มีครับ
  4 ภาพด้านข้างเต็มตัว
  ปอ ช่วยสอนเล่นบาสได้ไหมคะ
  ไอซ์ ได้ครับ
  5 ภาพเต็มตัวไอซ์ซูตบาส

  สมาชิก
  นายเจตณัฐ์ บุญธรรม เลขที่ 8
  นายนัฐนันท์สุทัศน์ เลขที่ 9
  นายธนัชชา แพรเขียว เลขที่ 11
  นายรัตนะ สาสิน เลขที่ 12
  นางสาวฐิติภา สถิตพงษ์ เลขที่ 38

 11. ประเภทหนังสั้น
  Main Tdea:เพื่อความบันเทิง
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  คำอธิบายเรื่อง หุบป่าตาด)
  สถานที่: หุบป่าตาด
  8.สารคี 3 นาที (หุบป่าตาด)
  ฉากที่ 1 : เตรียมตัวออกจากบ้าน
  เวลา : 1 นาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1. เตรียมออกจากบ้าน
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 2 :เดินทาง
  เวลา : 30 วินาที
  ตัวละคร : ไม่มี
  รายละเอียด
  1.เส้นทางไปหุบป่าตาด
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 3 : แนะนำรายการ
  เวลา : 5 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1.นุ๊ก : สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบรายการยกแก้งพาทั่ว วันนี้จะพามาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี้และจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ที่นั้นก็คือ
  2.ชี้มาทางกล้อง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 4 : ชี้ป้าย
  เวลา : 2 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1.ชี้มาทางป้าย หุบป่าตาด
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 5 : นุ๊กพูดว่าหุบป่า
  เวลา : 3 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1.นุ๊ก : หุบป่าตาดนั้นเอง
  2.ยิ้มให้กล้อง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 6 : โผล่จากต้นไม้
  เวลา : 5 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1.ออกจากต้นไม้
  2.นุ๊ก : และเพื่อไม่ให้เป็นการสียเวลาไปดูข้างในกันเลยดีกว่า
  3.เดินไป
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 7 :บรรยากาศหุบป่าตาด
  เวลา : 15 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก ฝน แครอท
  รายละเอียด
  1.ถ่ายป้ายสารคดี
  2.ฝนเขียนลงทะเบียน
  3.กำลังเดินขั้นบันได
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 8 : แนะนำในหุบป่าตาด
  เวลา : 15 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1.นุ๊ก : ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในหุบป่าตาดแล้วนะค่ะ และป่าตาดแห่งนี้ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรรม เจ้าโอวาสวัดถ้ำทอง และได้ปีนลงมาหุบป่าตาดแห่งนี้
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 9 : บรรยายประวัติความเป็นมา
  เวลา : 20 วินาที
  ตัวละคร : ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ภาพบรรยากาศ
  2.อธิบายความเป็นมา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 10 : ควรเวลาที่เหมาะสม
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1.นุ๊ก: การมาหุบป่าตาดนะค่ะควรมาเวลา 5 โมงและ บ่าย 1 เพราะจะไปเห็นแสงประกายมายังป่าถ้ำ และที่สำคัญนะค่ะ ควรพกไฟฉายกับที่ทากันยุงด้วยนะค่ะ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 11 : จบรายการ
  เวลา : 5 วินาที
  ตัวละคร : นุ๊ก
  รายละเอียด
  1.นุ๊ก : ตอนนี้ก้หมดเวลาแล้วสุดท้ายก็ขอลอไปก่อนนะค่ะ บ๊ายบ่าย!!
  …………………………………………………………………………………………
  สมาชิกในกลุ่ม
  นายสุริยา ฉวีชาติ เลขที่ 10
  นายสหัสวรรษ บุตรสิงห์ เลขที่ 14
  นางสาววราภรณ์ สวนสลา เลขที่ 34
  นางสาวชลลดา มั่งคง เลขที่ 37
  นางสาวพรพิมล พิมพ์จันทร์ เลขที่ 39

 12. ประเภทหนังสั้น
  Main Tdea:เพื่อความบันเทิง
  กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนในโรงเรียนหนองฉางวิทยา
  คำอธิบายเรื่อง มิวสิควิดีโอ 3 นาที (ขอบคุณเวลา)
  สถานที่: หน้าโรงเรียนหนองฉางวิทยา,บนอาคาร 5
  7.มิวสิควิดีโอ 3 นาที (ขอบคุณเวลา)
  ฉากที่ 1 : ท้องฟ้า
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : ไม่มี
  รายละเอียด
  1.ถ่ายท้องฟ้า
  2.เพลงขอบคุณเวลา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 2 : หันหลัง
  เวลา : 13 วินาที
  ตัวละคร : เฟรม ป็อบ
  รายละเอียด
  1.หันหลังให้กล้อง
  2.กำลังเดินเล่นกัน
  3.เพลงขอบคุณเวลาประกอบ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 3 : ป็อบยิ้มให้เฟรม
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : ป็อบ เฟรม
  รายละเอียด
  1.ป็อบยิ้มให้เฟรม
  2.เดินไปพร้อมกัน
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ฉากที่ 4 : จีร้องเพลง
  เวลา : 20วินาที
  ตัวละคร : จี
  รายละเอียด
  1.จีร้องเพลง
  2.มองกล้อง หลบกล้อง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 5 : เดินก้มหน้า
  เวลา : 15 วินาที
  ตัวละคร : เฟรม ป็อบ
  รายละเอียด
  1.ป็อบเดินก้มหน้า
  2.เฟรมมอง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 6 : หน้าป็อบ
  เวลา : 5 วินาที
  ตัวละคร : ป็อบ
  รายละเอียด
  1.ป็อบทำหน้าเศร้า กำลังดูท้องฟ้า
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ฉากที่ 7 : หน้าเฟรม
  เวลา : 5 วินาที
  ตัวละคร : เฟรม
  รายละเอียด
  1.เฟรมทำหน้าเศร้า
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ฉากที่ 8 : ตึก
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : ไม่มี
  รายละเอียด
  1.วิวทัศน์ของตึก
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ฉากที่ 9 : เฟรมหันมา
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : เฟรม
  รายละเอียด
  1.หันหลังมาหากล้อง
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 10 : เดินจับมือ
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : เฟรม ป็อบ
  รายละเอียด
  1.เดินจับมือกัน
  2.เพลงขอบคุณเวลา
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 11 :เฟรมป็อบเดินคุยกัน
  เวลา : 15 วินาที
  ตัวละคร : ป็อบ เฟรม
  รายละเอียด
  1.เดินคุยกันถึงเรื่องราวเก่าๆ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ฉากที่ 12 :ป็อบสะบัดมือออกจากเฟรม
  เวลา : 10 วินาที
  ตัวละคร : เฟรม ป็อบ
  รายละเอียด
  1.เดินมาดด้วยกัน
  2.เฟรมจับมือป็อบ
  3.ป็อบสะบัดมือ
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
  สมาชิกในกลุ่ม
  นายสุริยา ฉวีชาติ เลขที่ 10
  นายสหัสวรรษ บุตรสิงห์ เลขที่ 14
  นางสาววราภรณ์ สวนสลา เลขที่ 34
  นางสาวชลลดา มั่งคง เลขที่ 37
  นางสาวพรพิมล พิมพ์จันทร์ เลขที่ 39

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: