จากการประกวดแข่งขัน

หนังสั้นเรื่องเรื่องเล่าอุทัยธานี : ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เยาวชนไทยสรรค์สร้าง สังคมผาสุก ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีมฟิลริ่งฟิล์ม(Feeling Film)

——————————————————————————————

หนังสั้นเรื่องหลานกับปู่กู้อีจู้ : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เยาวชนไทยสรรค์สร้าง สังคมผาสุก ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีมเอ็กซ์จูเนียร์(X Junior)

——————————————————————————————

หนังสั้นเรื่องวิ่งฟิตพิชิตใจ : หนังสั้นโครงการเด็กไทย แข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีมไอเดียแจ่ม

——————————————————————————————

หนังสั้นเรื่องแรงฝัน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดหนังสั้นคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีมแป้งจี่ฟิล์ม

——————————————————————————————

หนังสั้นเรื่องกวาดฝัน The Sweep Dreams : หนังสั้นในหัวข้อความฝันของฉัน การประกวดชิงรางวัลไปทัศนศึกษาในโครงการแล­กเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ­่มเอเชียตะวันออก 2.0 (JENESYS 2.0)

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีมแว่นขยาย

——————————————————————————————

หนังสั้นเรื่องรักไม่มีวันหยุด(No Love End) : หนังสั้นการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีมแว่นขยาย

——————————————————————————————

หนังสั้นเรื่องสันติบิดา : ผ่านเข้ารอบสุดท้าย(อันดับที่ 7 จาก 25 ทีม) การประกวดภาพยนต์สั้นระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “เมล็ดพันธ์แห่งสันติสุข” จากสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส วูฒิสภา และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีม N.C.W. Production

——————————————————————————————

หนังสั้นเรื่องความผิดครั้งใหญ่ : รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานเรื่อง “ความผิดครั้งใหญ่” โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เยาวชนไทยสรรค์สร้าง สังคมอุทัยผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  หัวข้อ  “ชิงสุกก่อนห่าม”  จากสำนักงานวัฒนธรรมจัดหวัดอุทัยธานี

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : ทีม Girl Three and Boy Two

โฆษณา
  1. สวยมากเลยค่ะ
    นางสาววริศรา อินสละ
    ม.4/9 เลขที่25
    เลขประจำตัว 18081

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: