การวาดรูปทรงเรขาคณิต


โฆษณา

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on มกราคม 10, 2013, in Flash. Bookmark the permalink. 22 ความเห็น.

 1. นางสาวสุวรรณี ฉันท์วิเชียร ม.5/7 เลขที่ 6

  นางสาวสุวรรณี ฉันท์วิเชียร ม.5/7 เลขที่ 6 รหัสประจำตัว18558

 2. ขอบคุณค่ะ จะลองทำดูค่ะ
  น.ส.รติกาล วงศ์เวช ม.4/7 เลขที่ 31 เลขประจำตัว 18193

 3. ขอบคุณครับ ได้วาดรูปทรงเรขาคณิตเป็นแล้ว
  นายสุรเชษฐ พุมมา ม.4/1 เลขที่ 13 เลขประจำตัว 18220

 4. เข้าใจง่ายทวนได้ดีมากเลยค่ะ
  น.ส.ปวันรัตน์ ดำดล ชั้นม.4/1เลขที่30เลขประจำตัว18228

 5. เข้าใจมากเลยค่ะ
  นางสาว พัชรินทร์ วรกรรณ์ ม.4/1 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 18134

 6. นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์

  ลืมบ้างอย่างไปบ้าง ขอบคุณค่ะ
  นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์ ชั้นม.4/1 เลขที่ 37 เลขประจำตัว 18235

 7. นางสาวมนพร อุ่นเจริญ เลขที่ 30 ม.4/4

 8. นางสาวปานชีวา อินทร์พรหม ชั้นม.4/1 เลขที่ 40 17122

 9. นายศิขรินทร์ จันทร เลขที่7 ชั้นม.4/1 16943

 10. นายอรชุน ทองอ้น ม. 4/1 เลขที่ 8 16950

 11. นางสาวทักษพร มาสิงห์ ม.4/8 เลขที่ 11
  นางสาวชุติมา พูลเพิ่ม ม.4/8 เลขที่ 10
  นางสาวพลอยไพลิน คล้ายประเสริฐ ม.4/8 เลขที่ 15
  นางสาวจุฑาทิพย์ สุระวัง ม.4/8เลขที่ 31
  นางสาวเยาวลักษณ์ อัตถะบูรณ์ ม.4/8 เลขที่ 40

 12. ขอบคุณครับ
  นายยุรนันต์ จุลพันธ์ ม.4/1 เลขที่ 3 16903

 13. ขอบคุณครับ
  นายณัฐวุฒิ เจริญศิริ ม.4/3 เลขที่7 16926

 14. นายเจษฎา แดงผา

  นายเจษฎา แดงผา ชั้น ม 4/3 เลขที่1 เลขประจำตัว 16756 คับ

 15. ขอบคุณจริงๆคับ ช่วยได้เยอะเลยครับ
  นายธรรมรัตน์ มณีเสวตร์ ม.4/1 เลขที่ 14

 16. นายโสภณ ทองศรี ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 2 รหัสประจำตัว 16833

 17. เหลิมราชย์.com

  นายเฉลิมราชย์ แมลงภู๋ ม.4/1 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 17031 ขอบคุณครับ ^^

 18. นายกิตติธัช กำจร

  นาย กิตติธัช กำจร ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4

 19. น.ส.บุญรัตน์ เตชชาดร ชั้นม.4/7 เลขที่ 33 รหัสประจำตัว 17166

  นางสาวบุญรัตน์ เตชชาดร ชั้นม.4/7 เลขที่ 33

 20. จุฑารัตน์ สุคนธชาติ

  น.ส.จุฑารัตน์ สุคนธชาติ ม.4/2 เลขที่ 40 รหัสประจำตัว 19047

 21. นางสาว ชนากานต์ วัฒนพานิช ชั้นม.4/4 เลขที่26 รหัสประจำตัว 16897

 22. นายเมธาการต์ สงัด

  นายเมธาการต์ สงัด ชั้น ม.4/2 เลขที่ 3 รหัสประจำตัว 16757

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: