การสร้าง Animation แบบ Classic Tween


โฆษณา

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on มกราคม 13, 2013, in Flash. Bookmark the permalink. 42 ความเห็น.

 1. นางสาวสุวรรณี ฉันท์วิเชียร ม.5/7 เลขที่ 6

  นางสาวสุวรรณี ฉันท์วิเชียร ม.5/7 เลขที่ 6 รหัสประจำตัว18558

 2. นาย ศุภกิจ เล็กคณา

  ดูแล้วเข้าใจง่ายมากครับ
  นาย ศุภกิจ เล็กคณา ม.4/5 เลขที่ 10 เลขประจำตัวนักเรียน 20012

 3. นางสาว พิมพ์ สุขารมณ์

  เข้าใจมากขึ้นคะ
  นางสาวพิมพ์ สุขารมณ์ ม.4/1 เลขที่32 เลขประจำตัวนักเรียน18230

 4. สอนเข้าใจมากๆ สนุกจังเลยครับ
  นายกฤติน ดิษบรรจง ชั้น ม.4/1 เลขที่3 รหัสประจำตัวนักเรียน 18201

 5. ขอบคุณครับ เป็นสื่อการสอนที่ดีเลย
  นายสุรเชษฐ พุมมา ม.4/1 เลขที่ 13 เลขประจำตัว 18220

 6. สามารถมาทวนบ่อยๆได้สะดวกมากค่ะขอบคุณค่าาา
  น.ส.ปวันรัตน์ ดำดล ชั้นม.4/1 เลขที่30 เลขประจำตัว18228

 7. เข้าใจมากเลยค่ะ
  นางสาว พัชรินทร์ วรกรรณ์ ม.4/1 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 18134

 8. นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์

  ขอบคุณค่ะ
  นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์ ชั้นม.4/1 เลขที่ 37 เลขประจำตัว 18235

 9. นางสาวนันทนา คล้ายแจ้ง เลขที่26ม. 4/1. 16965

 10. ขอบคุณค่ะ
  น.ส.มาฆมาส หมื่นแสง ม.4/4 เลขที่ 31 เลขประจำตัว 17053

 11. นางสาวมนพร อุ่นเจริญ เลขที่ 30 ม.4/4

 12. นาย อรชุน ทองอ้น ม.4/1 เลขที่ 8

 13. นางสาว ทักษพร มาสิงห์ เลขที่ 13 ม.4/8

 14. นางสาวปานชีวา อินทร์พรหม ชั้นม.4/1 เลขที่ 40 17122

 15. นายศิขรินทร์ จันทร เลขที่7 ชั้นม.4/1 16943

 16. นางสาวทักษพร มาสิงห์ ม.4/8 เลขที่ 11
  นางสาวชุติมา พูลเพิ่ม ม.4/8 เลขที่ 10
  นางสาวพลอยไพลิน คล้ายประเสริฐ ม.4/8 เลขที่ 15
  นางสาวจุฑาทิพย์ สุระวัง ม.4/8เลขที่ 31
  นางสาวเยาวลักษณ์ อัตถะบูรณ์ ม.4/8 เลขที่ 40

 17. ขอบคุณครับ
  นายยุรนันต์ จุลพันธ์ ม.4/1 เลขที่ 3 16903

 18. ขอบคุณครับ
  นายณัฐวุฒิ เจริญศิริ ม.4/3 เลขที่7 16926

 19. นางสาวนุชจรินทร์ เนียมจำนงค์

  ขอบคุณมากค่ะ นางสาวนุชจรินทร์ เนียมจำนงค์ ม.4/1 เลขที่13 16789

 20. นายเจษฎา แดงผา

  นายเจษฎา แดงผา ชั้น ม 4/3 เลขที่1 เลขประจำตัว 16756 คับ

 21. ขอบคุณจริงๆคับ ช่วยได้เยอะเลยครับ
  นายธรรมรัตน์ มณีเสวตร์ ม.4/1 เลขที่ 14

 22. ขอบคุณครับ นาย อดิเทพ มณีรมณ์ เลขท่ 11 ม.4/5

 23. ขอบคุณมากค่ะ นางสาวจุฑามาศ สิทธิกรณ์ ชั้นม.4/1 เลขที่ 33

 24. ขอบคุณค่ะคุณครู นางสาวจันทิมา เหล่ารอด ม.4/1 เลขที่ 42 ค่ะ

 25. นาย ภาณุพงศ์ พุ่มทอง ชั้นม.4/1 เลขที่5 16934

 26. นางสาวนิศารัตน์

  ขอบคุณมากๆค่ะ นางสาวนิศารัตน์ ขาลคุปต์ ชั้น4/1 เลขที่ 36 รหัสประจำตัว 17051

 27. นส.ปณิดา. โชคอุทร เลขที่ 27 ม.4/1

 28. นายโสภณ ทองศรี ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2 รหัสประจำตัว 16833

 29. นาย ธนวัฒน์ สุขะ

  เข้าใจเลย นาย ธนวัฒน์ สุขะ เลขที่ 2 ม.4/5

 30. ปวัชราภรณ์

  นส.ปวัชราภรณ์ แดงดีมากเลขที่ 28 ม.4/1
  เลขประจำตัว. 16967

 31. เหลิมราชย์.com

  นายเฉลิมราชย์ แมลงภู๋ ม.4/1 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 17031 ขอบคุณครับ ^^

 32. น.ส.ณัชชาภรณ์ สาโรจน์

  น.ส.ณัชชาภรณ์ สาโรจน์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 43

 33. น.ส.ณัชชาภรณ์ สาโรจน์

  เข้าใจมากเลยค่ะ
  น.ส.ณัชชาภรณ์ สาโรจน์

 34. นายกิตติธัช กำจร

  ขอบคุณครับ อ. - ありがとございます せんせい.
  นาย กิตติธัช กำจร ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4

 35. นายวชิรพงษ์ รติพพงศ์ธร

  นายวชิรพงษ์ รติพพงศ์ธร เลขที่ 19 ม.4/1 เลขประจำตัว 19041

 36. นายหริรักษ์ ป้อมคำ ม.4/2 เลขที่ 13 :
  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับอาจารย์ ^___^

 37. นางสาวสิริกาญจนา ศรีเดช ชั้น 4/2 เลขที่ 38

  ดูแล้วเข้าใจมากเลยค่ะ

 38. นางสาวอรณิชา ดวงสุวรรณ์ ม.4/2 เลขที่ 34 รหัสประจำตัว 16976

 39. จุฑารัตน์ สุคนธชาติ

  น.ส.จุฑารัตน์ สุคนธชาติ ม.4/2 เลขที่ 40 รหัสประจำตัว 19047

 40. ปรัชญา พานิช

  นายปรัชญา พานิช ชั้น ม.4/2 เลขที่1 รหัสประจำตัว 16709

 41. นายเมธาการต์ สงัด

  นายเมธาการต์ สงัด ชั้น ม.4/2 เลขที่ 3 รหัสประจำตัว 16757

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: