การสร้าง Animation แบบ Frame by Frame


โฆษณา

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on มกราคม 13, 2013, in Flash. Bookmark the permalink. 41 ความเห็น.

 1. นางสาวสุวรรณี ฉันท์วิเชียร ม.5/7 เลขที่ 6

  นางสาวสุวรรณี ฉันท์วิเชียร ม.5/7 เลขที่ 6 รหัสประจำตัว18558

 2. นางสาวฐิตินันท์ แสงกรุง เลขที่ 29 ชั้นม.5/3 เลขประจำตัว 18127

  เนื้อหาดีค้ะ เข้าใจง่ายมากค่ะ

 3. นางสาว พิมพ์ สุขารมณ์

  เข้าใจมากขึ้นคะ
  นางสาวพิมพ์ สุขารมณ์ ม.4/1 เลขที่32 เลขประจำตัวนักเรียน18230

 4. เรียนสนุกมากเลยครับ สอนเข้าใจมาก
  นายกฤติน ดิษบรรจง ชั้น ม.4/1 เลขที่3 รหัสประจำตัวนักเรียน 18201

 5. ขอบคุณครับ เป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆเลย
  นายสุรเชษฐ พุมมา ม.4/1 เลขที่ 13 เลขประจำตัว 18220

 6. เข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการเรียนมากเลยค่ะขอบคุณนะค่ะ
  น.ส.ปวันรัตน์ ดำดล ชั้นม.4/1 เลขที่30 เลขประจำตัว18228

 7. ขอบคุณค่ะ
  นางสาว พัชรินทร์ วรกรรณ์ ม.4/1 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 18134

 8. นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์

  ขอบคุณนะคะ
  นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์ ชั้นม.4/1 เลขที่ 37 เลขประจำตัว 18235

 9. ขอบคุนค่ะ
  นางสาวนันทนา คล้ายแจ้ง เลขที่26 ม. 4/1 16965

 10. ขอบคุณค่ะ
  น.ส.มาฆมาส หมื่นแสง ม.4/4 เลขที่ 31 เลขประจำตัว 17053

 11. นางสาวมนพร อุ่นเจริญ เลขที่ 30 ม.4/4

 12. นาย อรชุน ทองอ้น ม.4/1 เลขที่ 8 16950ทำไม่ค่อยได้อะคับดูเเล้วก็พอทำได้คับขอบคุณตับ

 13. นางสาวปานชีวา อินทร์พรหม ชั้นม.4/1 เลขที่ 40 17122

 14. นายศิขรินทร์ จันทร เลขที่7 ชั้นม.4/1 16943

 15. นางสาวทักษพร มาสิงห์ ม.4/8 เลขที่ 11
  นางสาวชุติมา พูลเพิ่ม ม.4/8 เลขที่ 10
  นางสาวพลอยไพลิน คล้ายประเสริฐ ม.4/8 เลขที่ 15
  นางสาวจุฑาทิพย์ สุระวัง ม.4/8เลขที่ 31
  นางสาวเยาวลักษณ์ อัตถะบูรณ์ ม.4/8 เลขที่ 40

 16. ขอบคุณครับ
  นายยุรนันต์ จุลพันธ์ ม.4/1 เลขที่ 3 16903

 17. นางสาวนุชจรินทร์ เนียมจำนงค์

  นางสาวนุชจรินทร์ เนียมจำนงค์ ม.4/1 เลขที่23 16789 ค่ะ

 18. นายเจษฎา แดงผา

  นายเจษฎา แดงผา ชั้น ม 4/3 เลขที่1 เลขประจำตัว 16756 คับ

 19. ขอบคุณจริงๆคับ ช่วยได้เยอะเลยครับ
  นายธรรมรัตน์ มณีเสวตร์ ม.4/1 เลขที่ 14

 20. นายสุรภัทร สุดเล็ก ม.4/2 เลขที่ 9

 21. ขอบคุณครับ นาย อดิเทพ มณีรมณ์ เลขที่ 11 ม.4/5

 22. ขอบคุณมากค่ะ นางสาวจันทิมา เหล่ารอด เลขที่ 42 ม.4/1

 23. นาย ภาณุพงศ์ พุ่มทอง ชั้นม.4/1 เลขที่ 5 16934

 24. นางสาวนิศารัตน์

  ขอบคุณค่ะ นางสาวนิศารัตน์ ขาลคุปต์ ชั้น ม,4/1 เลขที่ 36 รหัสประจำตัว 17051

 25. นายโสภณ ทองศรี ชั้น ม.4/1 เลขที่ 2 รหัสประจำตัว 16833

 26. นาย ธนวัฒน์ สุขะ

  เข้าใจง่ายๆๆ นายธนวัฒน์ สุขะ เลขที่ 2 ชั้น ม. 4/5

 27. ปวัชราภรณ์

  นส.ปวัชราภรณ์ แดงดีมากเลขที่ 28 ม.4/1
  เลขประจำตัว. 16967. ขอบคุณค่ะ

 28. เหลิมราชย์.com

  นายเฉลิมราชย์ แมลงภู๋ ม.4/1 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 17031 ขอบคุณครับ ^^

 29. น.ส.ณัชชาภรณ์ สาโรจน์

  เข้าใจง่ายมาเลยค่ะ
  นางสาวณัชชาภรณ์ สาโรจน์ ม.4/1 เลขที่ 43

 30. นายกิตติธัช กำจร

  สุดยอดเบย อ. – すこい せんせい.
  นาย กิตติธัช กำจร ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4

 31. นายหริรักษ์ ป้อมคำ ม.4/2 เลขที่ 13 :
  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับอาจารย์ ^___^

 32. นายโชคชัย จวงอินทร์ ม สี่ทับสี่ เลขที่หก เข้าใจง่าย ดีครับ

 33. นางสาวอรณิชา ดวงสุวรรณ์ ม.4/2 เลขที่ 34 รหัสประจำตัว 16976

 34. จุฑารัตน์ สุคนธชาติ

  น.ส.จุฑารัตน์ สุคนธชาติ ม.4/2 เลขที่ 40 รหัสประจำตัว 19047

 35. ปรัชญา พานิช

  นายปรัชญา พานิช ชั้น ม.4/2 เลขที่1 รหัสประจำตัว 16709

 36. อุทาน นาคสิงห์

  นายอุทาน นาคสิงห์ ชั้น ม.4/8 เลขที่่ 8 รหัสประจำตัว 16996

 37. นางสาว ชนากานต์ วัฒนพานิช ชั้นม.4/4 เลขที่26 รหัสประจำตัว 16897

 38. นายเมธาการต์ สงัด

  นายเมธาการต์ สงัด ชั้น ม.4/2 เลขที่ 3 รหัสประจำตัว 16757

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: