แบบทดสอบหลังเรียน


Advertisements

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on มีนาคม 3, 2013, in การออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว. Bookmark the permalink. 46 ความเห็น.

 1. นางสาว สุธาทิพย์ กลิ่นฟัก เลขปรจำตัว 20038 เลขที่ 36 ชั้น ม4/8

 2. นางสาววารุณี อยู่รอง

  เยี่ยมมากๆๆๆเลยค่ะ
  น.ส.วารุณี อยู่รอง ม.4/9 เลขที่ 30 เลขประจำตัวนักเรียน 18367

 3. ขอบคุณครับ นายอนันต์ ถนอมมิตรวัฒนา ม.4/1 เลขที่ 9

 4. ขอบคุณค่ะ นางสาวจันทิมา เหล่ารอด ม.4/1 เลขที่ 42

 5. จิรพันธ์ ธีรนันทน์

  นายจิรพันธ์ ธีรนันทน์ ม.4/3 เลขที่6 เลขประจำตัว 16922

 6. ขอบคุณค่ะ นางสาวพรรณนภา พานิชเจริญ ม.4/3 เลขที่ 20

 7. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวปิยะธิดา ทิมทอง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 29

 8. ขอบคุณครับ
  นายโสภณ ทองศรี ม.4/1 เลขที่ 2

 9. นายเจษฎา แดงผา

  นาย เจษฎา แดงผา เลขที่ 1 ชั้น ม 4/3
  เลขประจำตัว 16756

 10. นางสาวมนพร อุ่นเจริญ เลขที่ 30 ม.4/4

 11. ศิริญา กระสา

  นางสาวศิริญา กระสา ม.4/8 เลขที่ 19

 12. นายคมสัน นวลเเก้ว ม.4/1 เลขที่ 10

 13. นายอรชุน ทองอ้น ม.4/1 เลขที่่่ 8 16950

 14. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวชัญญานุช ปานทรัพย์ ม.4/4 เลขที่ 33

 15. คงศักดิ์ ชูติธวัช ม.4/2 เลขที่ 5

  ขอบคุณครับ

 16. อาจารย์ครับข้อสอบอ่ะครับ เป็นแบบเติมคำตอบหรือเป็นช้อยครับ

  นายสุรภัทร สุดเล็ก ม.4/2 เลขที่ 9 16832

 17. น.ส.ณัชชาภรณ์ สาโรจน์

  ขอบคุณค่ะ
  นางสาวณัชชาภรณ์ สาโรจน์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 43

 18. ขอบคุณครับ

  นายนักรบ สมพันธ์สาทิตย์ ชั้นม.4/6 เลขที่ 4

 19. ปรัชญา พานิช

  ขอบคุณครับ
  นายปรัชญา พานิช ม.4/2 เลขที่1

 20. ขอบคุณคับ นายยุรนันต์ จุลพันธ์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 3

 21. ขอบคุณครับ นายวรุฒ ปรากริม ม.4/1 เลขที่ 17

 22. นาย สิรณัฐ เจตเขตกรรณ์

  ขอบคุณครับ
  นาย สิรณัฐ เจตเขตกรรณ์ ชั้นม.4/6 เลขที่10 เลขประจำตัว 16944

 23. น.ส.ปณิดา โชคอุทร

  ขอบคุณค่ะ
  น.ส.ปณิดา โชคอุทร เลขที่ 27ม.4/1 16966

 24. อุทาน นาคสิงห์

  ขอบคุณมากครับ
  นาย อุทาน นาคสิงห์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 8 เลขประจำตัว16996

 25. ขอบคุณค่ะ
  นางสาววรกานต์ บุญขันธ์ ม.4/1 เลขที่ 37 17054

 26. ณัฐมล บุญยิ้ม เลขที่37 ม.4/8 19090

  ขอบคุณค่ะ

 27. ขอบคุณค่ะ
  น.ส.สุภาวดี แกว่นธัญกิจ ม.4/3 เลขที่ 30 16916

 28. นางสาวปาริฉัตร อินทโชติ เลขที่ 30 ม.4/2เลข 16905

  ขอบคูณค่ะ

 29. ขอบคุณค่ะ

 30. นางสาวนิศารัตน์

  ขอบคุณค่ะ
  นางสาวนิศารัตน์ ขาลคุปต์ เลขที่ 36 ชั้น ม.4/1

 31. วิลาสินี เสถียร

  นางสาววิลาสินี เสถียร เลขที่ 37 ม.4/2 17128

 32. ขอบคุณครับ
  นายรัชพงศ์ ดำสนิท ม.4/3 เลขที่ 5 16828

 33. หริรักษ์ ป้อมคำ

  เอ่อ… ขอบคุณครับ – -”
  นายหริรักษ์ ป้อมคำ ชั้นม.4/2 เลขที่ 13 17042

 34. ขอบคุณค่ะ
  น.ส.มัณฑณา พะจุไทย ชั้น ม.4/3 เลขที่ 25 เลขประจำตัว 16853

 35. กิตติธัช กำจร

  *ขอบคุณครับ
  นายกิตติธัช กำจร ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4 เลขที่ประจำตัว 16920

 36. กิตติธัช กำจร

  ขอบคุณครับ
  นายกิตติธัช กำจร ชั้น ม.4/1 เลขที่ 4

 37. นางสาวสุนิสา หงษาหัส เลขที่44 ชั้นม.4/2 เลขประจำตัว19051

 38. ขอบคุณค่าา ♥
  นางสาว สุธิดา วัดสิงห์ ม.4/2 เลขที่ 28 16863

 39. นายปฏิภาณ แก่นตระกูล

  นายปฏิภาณ แก่นตระกูล ม.4/3 เลขที่ 3 16792

 40. ไม้สอยไม่ครับ (สุดยอด)
  ขอบคุนครับ
  นายณัฐวุฒิ เจริญศิริ ม.4/3 เลขที่ 7 16926

 41. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวมาฆมาส หมื่นแสง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 31 17053

 42. นายเจษฎา แดงผา

  นายเจษฎา แดงผา เลขที่ 1 ชั้น ม 4/3 เลขประจำตัว 16756

 43. ขอบคุนค่ะ
  นางสาวนันทนา คล้ายแจ้ง เลขที่26ม. 4/1 16965

 44. นางสาวอนุตตรีย์ ดิษเจริญ

  T^T ยากแน่ – -*

 45. ขอบคุณครับ
  นายสฐานิตย์ สง่าชาติ ชั้นม.4/2 เลขที่ 4 16770

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: