การสร้าง Animation แบบ Shape Tween ตอนที่ 2


โฆษณา

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on กุมภาพันธ์ 1, 2015, in Flash and tagged , , . Bookmark the permalink. 40 ความเห็น.

 1. ยอดขวัญ คำกลึง ม.5/3 เลขที่34

  ขอบคุณมากคะ

 2. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวธิดารัตน์ พยัคโฆ ม.5/5 เลขที่ 16

 3. ขอบคุณค่ะ น.ส นงลักษณ์ มณฑา เลขที่26 ม.4/6 เลขประจำตัวนักเรียน 18280

 4. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวธนิษฐา ดำนิล ชั้น ม.4/6 เลขที่ 35 เลขประจำตัว 20027

 5. เข้าใจมากขึ้นค่ะ
  นางสาวสุภัชชา คงห้วยรอบ ชั้นม.4/1 เลขที่ 39 เลขประจำตัว 18237

 6. นางสาวธนาวดี สุรสิงห์สฤษฎ์ ชั้นม.4/5 เลขที่12 เลขประจำตัวนักเรียน 17923

  เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 7. นางสาว สุธาทิพย์ กลิ่นฟัก เลขปรจำตัว 20038 เลขที่ 36 ชั้น ม4/8

 8. เข้าใจแล้วครับ นายภูริเดช บารมี เลขประจำตัว18210 เลขที่9 ม.4/6

 9. ขอบคุณครับ นาย สุพจน์ เริงกสิวิทย์ ม.4/6 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 18007

 10. วราภรณ์ มากเเก้ว

  วราภรณ์ มากเเก้ว เลขประจำตัว17983
  ชั้นม.4/9 เลขที่17

 11. เข้าใจมากกว่าเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ
  นางสาวดวงหทัย แก้วจอน ม.4/7 เลขที่ 27 เลขประจำตัว 18185

 12. ขอบคุณมากๆๆคะ
  นางสาวกาญจนา เที่ยงธรรมโม 4/7 เลขที่20 เลขประจำตัว18172

 13. ขอบคุณค่ะอาจารย์
  นางสาวโสภิตา จันกรี เลขที่ 31 ม.4/5 เลขประจำตัว 18321

 14. ขอบคุณค่ะอาจารยื
  นางสาวโสภิตา จันกรี เลขที่ 31 ม.4/5 เลขประจำตัว 18321

 15. เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  น.ส.รติกาล วงศ์เวช ม.4/7 เลขที่ 31 เลขประจำตัว 18193

 16. วราภรณ์ มากเเก้ว

  ขอบคุณค่ะ
  นางสาว วราภรณ์ มากเเก้ว เลขที่17 เลขประจำตัว17983 ชั้นม.4/9

 17. ขอบคุณค่ะ
  นางสาววริศรา อินสละ ม.4/9 เลขที่25
  เลขประจำตัว 18081

 18. ดีมากเลยครับ
  นายนพดล เถื่อนใหญ่
  เลขที่ 8 ม.4/5
  เลขประจำตัว 18298

 19. สนุกสุดๆๆๆ
  นายธนากร ภักดีทัย เลขที่ 5 ม.4/1 เลขประจำตัว 18204

 20. ดีมากๆๆๆค่ะ
  นางสาวกฤตพร เครือแก้ว เลขที่10 ม4/7 เลขประจำตัว17912

 21. ดีมากครับ
  นายธงไชย ศรีทัศน์ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 9 เลขประจำตัว 19097

 22. นางสาววารุณี อยู่รอง

  วันนี้ได้ทำที่คุณครูสอนแล้วค่ะ ดีมากๆๆ
  น.ส.วารุณี อยู่รอง ม.4/9 เลขที่ 30 เลขประจำตัวนักเรียน 18367

 23. เข้าใจค้ะ
  สมจารี ประสาทเขตรการ ม.4/6 เลขที่37 เลขประจำตัว20029

 24. ดูเข้าใจดีค้ะ
  วัทนีย์ จันทร์เจริญ ม.4/6 เลขที่36 เลขประจำตัว 20028

 25. ขอบคุณมากๆค่ะ
  นางสาวณํฏฐาภรณ์ ทองวัฒนา ม.4/1 เลขที่ 27 เลขประจำตัว 18224

 26. น.ส.ครองขวัญ โสมเสริมทรัพย์

  ช่วยให้เข้าใจได้เยอะเลยคะ
  น.ส.ครองขวัญ โสมเสริมทรัพย์ เลขที่ 26 เลขประจำตัวนักเรียน 18223

 27. ดีมากเลยครับ
  นายณัฐธนยศ พันธุ์สุขพุ่ม ชั้นม.4/1 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 18206

 28. ปริญญา นาคสืงห์

  ดีครับ
  นาย ปริญญา นาคสิงห์ ม. 4/1 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 18207

 29. ปภาดา เจนเขตต์การณ์

  เยี่ยมมาก
  น.ส.ปภาดา เจนเขตต์การณ์ เลขที่11 ชั้นม.4/7 เลขประจำตัว17926

 30. ขอบคุณค่ะ ชอบมากสุดยอด เข้าใจขึ้นแล้ว
  น.ส.มาริสา ประสิทธิ์ธัญกิจ เลขที่ 33 ชั้นม.4/1 เลขประจำตัว18231

 31. ดีมากๆ เลยค่ะ เข้าใจขึ้นมาก
  นางสาว ศศิธร มะลิอ่อง ชั้น ม.4/1 เลขที่ 36 เลขประจำตัว 18234

 32. ขอบคุณค่ะ
  นางสาวนภารัตน์ จันทร์ผาย ม.4/1 เลขที่28 เลขประจำตัวนักเรียน 18225

 33. ขอบคุณค่ะ เข้าใจมากกเลยค่ะ
  นางสาว พัชรินทร์ วรกรรณ์ ม.4/ เลขที่ 22 เลขประจำตัวนักเรียน 18134

 34. นางสาวชนุดา แก้วคง

  สอนเข้าใจง่ายมากคะ ขอบคุณค่ะ
  นางสาวชนุดา แก้วคง เลขที่ 20 ม.4/1 เลขประจำตัว 18124

 35. ทิพย์วรรณ เพชรจั่น

  เข้าใจแล้วค้ะ ขอบคุณค่ะ
  น.ส.ทิพย์วรรณ เพชรจั่น เลขที่ 28 ชั้นม.4/7
  เลขประจำตัว 18187

 36. นางสาวพิมพ์ สุขารมณ์

  เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณต่ะ
  นางสาวพิมพ์ สุขารมณ์ ชั้นม.4/1 เลขที่32 เลขประจำตัวนักเรียน18230

 37. ขอบคุณมากๆค่ะ
  น.ส.พัชรพร ฟักเงิน ชั้น ม.4/7 เลขที่ 30
  เลขประจำตัว 18191

 38. เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ^^
  นางสาว มลฤดี รักเกียรติ เลขที่18 ชั้นม.4/1 เลขประจำตัว18029

 39. ขอบคุณค่ะ
  นางสาววริศรา อินสละ
  ม.4/9 เลขที่25
  เลขประจำตัว 18081

 40. ขอบคุณค่ะ
  นางสาววริศรา อินสละ
  ม.4/9 เลขที่251
  เลขประจำตัว 18081

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: