บทที่ 7 การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยฟิลเตอร์(Filter)
ใบงาน

Advertisements

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on สิงหาคม 29, 2016, in วิชาการผลิตสื่อวิดีทัศน์. Bookmark the permalink. 50 ความเห็น.

 1. กนกวรรณ จบศรี ม.5/4 เลขที่ 40

  วิดีโอสวยขึ้นคะ ลองไปทำมา
  กนกวรรณ จบศรี ม.5/4 เลขที่ 40

 2. บุญยรัตน์ สังเสวี

  ขอบคุณมากเลยค่ะ
  นางสาวบุญยรัตน์ สังเสวี
  ม.5/9 เลขที่ 21

 3. ขอบคุณเลยครับ นายอนุชัย ส้มมีศรี ม.5/9 เลขที่ 5

 4. ขอบคุณครับ
  นายธีรภัทร ก๊กศรี ม.5/9 เลขที่ 6

 5. นางสาวจิรัชยา ธรรมสังวาลย์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 28 เลขประจำตัว18719

  เนื้อหาดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

 6. นางสาวฐิตินันท์ แสงกรุง เลขที่ 29 ชั้นม.5/3 เลขประจำตัว 18127

  ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

 7. นายวชิรวิศว์ วิทยา

  ขอบคุณครับ สำหรับเทคนิค ฟิลเตอร์(Filter)
  นาย วชิรวิศวื วิทยา ม.5/3 เลขที่ 7

 8. น.ส เจนจิรา แก้วเกิด ม.5/3 เลขที่37 เลขประจำตัว18969

  ขอบคุณมากค่ะ

 9. นางสาวนิพาดา ป้อมปะโค เลขที่30 ม.5/3 เลขประจำตัว18726

  มีประโยชน์มาก

 10. นางสาวนฤมล แข็งกสิกิจ ม.5/3 เลขที่ 22 เลขประจำตัวนักเรียน 18552

  ได้เรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอบคุณค้ะ ^^

 11. นางสาว สุภาวรรณ ศรีคงทน ชั้นม.5/4 เลขที่ 28 เลขประจำตัว 18738

  ดีมากค่ะ สุดยอด

 12. นางสาวณภัสปพร พูลเพิ่ม

  ความรู้เเน่นมาก
  นางสาวณภัสปพร พูลเพิ่ม ม.5/2 เลขที่ 30 เลขประจำตัว 18970

 13. ธิณัฐดามาศ สาระสุวรรณ์

  ขอบคุณค่ะ
  นส.ธิณัฐดามาศ สาระสุวรรณ์ เลขที่ 31 ม.5/2

 14. นางสาว กมลชนก พรายอินทร์

  คือมันดีมากกกกกก
  นางสาว กมลชนก พรายอินทร์ เลขที่10 มา.5/2 เลขประจำตัว18538

 15. ขอบคุณเทคนิคดีๆที่เข้าใจง่ายค่ะ
  นส.กาญจนา บูรณพันธ์ เลขที่23 ม.5/5

 16. น.ส. จริยา อาชญาทา เลขที่ 25 ม.5/4 เลขประจำตัว 18718

  ขอบคุณค่า

 17. น.ส.ปิยฉัตร รุ่งศรี ม.5/4 เลขที่ 33

  ขอบคุณค่ะ

 18. ขอบคุณครับ
  นายสิรวิชญ์ มีโต ม.5/4 เลขที่ 10

 19. นางสาวศิริรัตน์ จันทะ ม.5/4 เลขที่36 เลขประจำตัวนักเรียน18986

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ

 20. วิชชุตาพร ขุนเณร

  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ
  นางสาววิชชุตาพร ขุนเณร เลขที่ 18 ม.5/2 เลขประจำตัว 18646

 21. กรกนก ทิพวรรณ์

  เยี่ยมมากเลยค่ะ
  นางสาวกรกนก ทิพวรรณ์ เลขที่ 26 ชั้น ม.5/3 เลขประจำตัว 18716

 22. ขอบคุณคะ

  น.ส.สุมินนา สินเธาว์ ม.5/4 เลขที่ 37

 23. สุทัตตา สินชัย

  เข้าใจง่ายมากเลยค่ะ
  น.ส.สุทัตตา สินชัย เลขที่ 36 ชั้น ม.5/3 เลขประจำตัว 18900

 24. ขอบคุนค้ะ
  น.ส.อนงรัก สมานทสิกรณ์ ม.5/9 เลขที่ 40

 25. นายแดง แกงส้ม

  ขอบคุณครับ เข้าใจง่ายมากได้ความรู้เยอะเลย
  นายศักดาเดช รุ่งแจ้ง เลขที่7 ม.5/2 เลขประจำตัว18803

 26. ขอบคุณมากนะคะ
  น.ส.อภิชญา ประภัสสร ม.5/2 เลขที่ 29

 27. วิดีโอสวยขึ้นมากกเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ><
  นางสาวดวงฤทัย วงษ์ภา เลขที่ 26 ม.5/2 เลขประจำตัว18817

 28. ได้รับความรู้ที่ดีค่ะ
  นางสาวอรพรรณ สุขสุวานนท์ ม.5/2เลขที่16 เลขประจำตัว18559

 29. มีประโยชน์มากเลยค่ะ
  นางสาว เพ็ญนภา ชุ่มหยวก ม.5/5 เลขที่ 13

 30. จะนำไปใช้นะค่ะ
  น.ส.ศศิวรรณ เอี่ยมเขียว ม.5/5 เลขที่ 25 เลขประจำตัวนักเรียน 18946

 31. ดีงามค่ะะ
  นางสาว กรองรัตน์ ยุยง เลขที่ 12 ชั้นม.5/2 เลขประจำตัว 18541

 32. เมี้ยงปะโตงเตง กสงเกงในเข้าวิน

  ดีจังครับ เข้าใจง่ายยยย
  นายกฤษณะ มุสิราช ม. 5/2 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 18785

 33. ดีมากๆเลยค่ะ
  น.ส.ณัฐฐาพร เหลือน้อย ชั้นม.5/2 เลขที่21เลขประจำตัว18680

 34. เข้าใจมากขึ้นขอบคุณค่ะ
  นางสาวกัณทิมา ชัยศิริ ม.5/2 เลขที่ 17 เลขประจำตัว 18636

 35. น.ส.ณัฐวดี เนินพลับ เลขที่14 ม.5/4 เลขประจำตัว18585

  สุดยอดดดด

 36. นงลักษณ์ วิเชียรรัตน์

  ดีงามมากเลยค่ะ
  นางสาวนงลักษณ์ วิเชียรรัตน์ ม.5/4 เลขที่ 21 18641

 37. สุดยอดเลยค่ะ
  น.ส.กัญยาณี เลากสิกรรม เลขที่13 ม.5/2 เลขประจำตัว18542

 38. น.ส.ภัทราวดี หลวงบาน ม.5/2 เลขที่ 37 เลขประจำตัว 20484

  เข้าใจการเพิ่มเทคนิคฟิลเตอร์ได้ดีเลยค่ะ

 39. นายอนุชา ชังชั่ว ชั้นม.5/2 เลขที่ 3 เลขประจำตัว 18629

  เริ่ดดดดดด
  นายอนุชา ชังชั่ว ชั้นม.5/2 เลขที่ 3 เลขประจำตัว 18629

 40. น.ส.รินา คูรามัทสึ ม.5/2 เลขที่ 28 เลขประจำตัว 18896

  ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยค่ะ

 41. นางสาว รัตนาภรณ์ สุวัฒน์

  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ
  นางสาว รัตนาภรณ์ สุวัฒน์ เลขที่ 38 ม.5/2
  เลขประจำตัว 20485

 42. น.ส.พิริยาภรณ์ เธียรจินดากุล

  ขอบคุณค่ะ เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะ
  น.ส.พิริยาภรณ์ เธียรจินดากุล ชั้น ม.5/2 เลขที่ 36 เลขประจำตัว 20483

 43. ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ
  น.ส.จุฑามาศ เมืองจันทร์ ชั้น ม.5/2 เลขที่22 เลขประจำตัว 18720

 44. สุดยอดดดดด
  นางสาวตะวันรุ่งโชติทรัพย์ 5/2 เลขที่ 33เลขประจำตัว19114

 45. นางสาวกรรณิกา ดาวลอย

  ความรู้ปึกๆ ขอบคุณนะคะ
  นางสาวกรรณิกา ดาวลอย เลขที่ 34 ม.5/2

 46. นางสาว ชญานิศ โพธิพันธ์ ม.5/2 เลขที่ 39 เลขประจำตัว 21074

  เข้าใจการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยฟิลเตอร์(Filter)มากขึ้นเลยค่ะ
  นางสาว ชญานิศ โพธิพันธ์
  ม.5/2 เลขที่ 39
  เลขประจำตัว 21074

 47. กรรฐพงษ์ ไล้สุวรรณชาติ ชั้น ม.5/2เลขที่1 เลขประจำตัว18515

  ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ^^

 48. กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว

  วิดีโอดูดีขึ้นมากๆ ขอบคุณครับ
  เกริกเกียรติ ก้อนคำบา ชั้นม.5/2 เลขที่ 2

 49. นางสาวสุภาวิณี ดีเทียน ม.5/2 เลขที่ 27 เลขประจำตัว 18828

  ขอบคุณนะค่ะที่นำความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยฟิลเตอร์(Filter)มาให้พวกเราได้ศึกษากันทำให้เข้าใจมากขึ้นมากเลยค่ะ 🙂
  นางสาวสุภาวิณี ดีเทียน ม.5/2 เลขที่ 27 เลขประจำตัว 18828

 50. นางสาวจิตติมา ศุภกิจวัฒนา

  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ
  นางสาวจิตติมา ศุภกิจวัฒนา ชั้นม.5/2 เลขที่ 19

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: