ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งานและส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Flash CS6
2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปและการลงสีของโปรแกรม Adobe Flash CS6
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Symbol และ Instance
4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการสร้างงาน Animation แบบ Frame by Frame, Tweens และ Mask Layer
5.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการสร้าง Animation ด้วย Bone Tool, 3D Rotate Tool และ Deco Tool
6.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงานด้วย Color Effect, Filter และ Blending
7.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการสร้างตัวอักษรและเทคนิคการใช้งานตัวอักษร
8.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใส่เสียงให้กับงาน Animation
9.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Action Scripts ในงาน Animation
10.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการบันทึกและนำชิ้นงานไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย

โฆษณา

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on สิงหาคม 29, 2016, in การออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: