ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายองค์ประกอบของอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานวีดีโอได้
2. สามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรมในการตัดต่อ แก้ไข และปรับแต่งงานวีดีโอได้
3. สามารถสร้างสรรค์งานมัลติมีเดียจากภาพนิ่งได้
4. สามารถใส่วิดีโอและเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวีดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ได้
5. สามารถใส่เสียงและเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ได้
6. สามารถสร้างวิดีโอซ้อนวิดีโอได้
7. สามารถสร้างข้อความให้กับงานวิดีโอได้
8. สามารถ Export งานวิดีโอให้ออกมาเป็นไฟล์ Video ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
9. เข้าใจหลักการสร้างงานวิดีโอ การเขียนบท และการสร้าง Story Board ได้
10. ออกแบบและสร้างสรรค์งานวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ ได้

 

 

โฆษณา

About Kruuthit

Teacher Computer of Nongchangwittaya School

Posted on สิงหาคม 29, 2016, in วิชาการผลิตสื่อวิดีทัศน์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: