การย่อ ขยาย และตัดคลิปวิดีโอบน Timeline


Advertisements

การตัดต่อวิดีโอด้วยเครื่องมือ Split Clip


การตัดต่อวิดีโอด้วยเครื่องมือ Trim Marker


การตัดต่อวิดีโอด้วยเครื่องมือ Mark-in Mark-out


การบันทึกงานวิดีโอที่สร้าง


การเปิดไฟล์งานวิดีโอขึ้นมาทำต่อ


Storyboard และ Timeline : หน้าต่างตัดต่อวิดีโอ


การใช้งานคำสั่งคลิป(Clip) และโปรเจ็กต์(Project)


การนำคลิปวิดีโอมาใช้ในงานตัดต่อ


การทำงานกับไฟล์ต่างๆ ใน Media Library


การนำไฟล์ต่างๆ เข้ามาใน Media Library


การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง


13164181_882753131870743_5568858933155270514_n

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะล๊อฟ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร

การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer


11705683_1019458804732255_2399996766679100102_o

การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer ระหว่างวันที่ 18-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน Read the rest of this entry

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographics


13938105_939656666180389_5976409368306099712_o

ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Infographics สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ระหว่าง Read the rest of this entry

วิทยากรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


11896434_1041603252517810_3590607503698374793_o

ร่วมเป็นคณะวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ Read the rest of this entry