การซ้อนคลิปวิดีโอหลายๆ คลิปพร้อมกัน


โฆษณา

การกำหนดขอบของคลิปวิดีโอที่ซ้อนด้วย Mask Frame


การกำหนดทิศทางให้คลิปวิดีโอที่นำมาซ้อน(Direction/Style)


การซ้อนวิดีโอแบบบลูสกรีน(Blue Screen)


การซ้อนวิดีโอ(Overlay)


การปรับแต่งรายละเอียดของฟิลเตอร์(Filter)


การใส่หลายฟิลเตอร์(Filter) ในงานวิดีโอ


การเพิ่มฟิลเตอร์(Filter)


การกำหนดการแพนและการซูม(Pan & Zoom) ด้วยตนเอง


การเพิ่มเทคนิคการแพน(Pan) และการซูม(Zoom)


การปรับแต่งรูปแบบของทรานซิชั่น(Transition)


การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉาก


White balance : การปรับโทนสีขาว


Auto Tone Adjustment : การปรับความสว่างของภาพแบบอัตโนมัติ


Color Correction : การปรับระดับสีและความสว่าง